waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 4 oktober 2001
Raadselachtige vissterfte in Zuilen
UTRECHT – In de vijver aan het Nifterlakeplantsoen in de Utrechtse wijk Zuilen zijn deze week honderden dode vissen in het water gevonden. De oorzaak van de vissterfte is voor beheerder van het water hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nog niet duidelijk.
lees verder...
 4 oktober 2001
Weer actie Greenpeace bij Atofina Vlissingen
VLISSINGEN - Ongeveer vijftien actievoerders van Greenpeace hebben donderdagmorgen het fabrieksterrein van Atofina in Vlissingen bezet. Een aantal van hen heeft zich vastgeketend aan de hoofdingang, anderen zitten op het laadstation. Op een van de daken hebben zij een spandoek aangebracht met de tekst Marine Polluter (zeevervuiler).
lees verder...
 3 oktober 2001
Baggerprotest tegen giftige scheepsverf
VLISSINGEN-OOST - Zestien actievoerders van Greenpeace zijn gistermiddag gearresteerd omdat zij illegaal slib hadden gestort op het bedrijfsterrein van Atofina in Vlissingen-Oost. Greenpeace bracht de met tributyltin (TBT) vervuilde bagger 'terug naar de bron'. Atofina verwerkt deze giftige stof in een halffabrikaat voor scheepsverven.
lees verder...
 3 oktober 2001
Baggerwerk in Groningen stagneert door bommen
De grootscheepse baggeroperatie in de kanalen, havens en vijvers van de stad Groningen, die deze week zou beginnen, krijgt een onverwachte wending. Onderzoek in de archieven van het Britse ministerie van Defensie heeft aan het licht gebracht dat bij de start van de baggeroperatie in het Reitdiep gevaar kan optreden.
lees verder...
 3 oktober 2001
Tiel start ondanks bommen en granaten met saneren grachten
TIEL – Of nou de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) uit Amersfoort moet wachten op munitieopruimer REASeuro uit Riel, of andersom, het maakt de gemeente Tiel niet uit. Volgend voorjaar wordt begonnen met de sanering van de Tielse grachten, bommen en granaten of niet.
lees verder...
 2 oktober 2001
Limburg: minder zand en grind, meer hergebruik
Limburg hoopt dat er in 2006 in de provincie 20 procent meer gebruik wordt gemaakt van secundaire grondstoffen. In een reactie op het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen van het Rijk vraagt GS het Rijk in dit kader om een betere onderbouwing van de toekomstige behoefte aan grondstoffen en om “beduidend meer aandacht” voor alternatieven. GS hebben een actieprogramma opgesteld. “Het blijft niet bij woorden alleen, maar er komt gerichte actie”, legt een woordvoerder van de provincie uit. “We gaan de hand in eigen boezem steken.”
lees verder...
 1 oktober 2001
Delfland draagt laboratoriumactiviteiten over aan zuiveringsschap
Alle laboratoriumactiviteiten van het Hoogheemraadschap van Delfland worden overgedragen naar het afvalzuiveringsinstallatie Rotterdam-Dokhaven. De analyses die Delfland voorheen zelf uitvoerde, zijn gelijk aan de analyses die het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden verricht. Zowel uit efficiencyoverwegingen als uit het oogpunt van kosten is samenwerking een logische stap. Het Zuiveringsschap heeft alle voorzieningen en hulpmiddelen in huis om alle werkzaamheden op het terrein van het analyseren van laboratoriummonsters voor Delfland uit te voeren.
lees verder...
 28 september 2001
Greenpeace voert actie tegen productie giftige scheepsverf
VLISSINGEN - Greenpeace wil dat Atofina in Vlissingen-Oost stopt met de verwerking van tributyltin, een giftige stof die in scheepverven wordt toegepast.
lees verder...
 28 september 2001
Schoonmaak van zandvanger in Voorste Stroom
OISTERWIJK - Waterschap De Dommel laat binnenkort de zandvanger in de Voorste Stroom bij Oisterwijk schoonmaken. De zand- en slibvanger ter hoogte van sportpark D'n Donk zit zo goed als vol. Dit is ook te zien aan een soort eilandje dat in het riviertje is ontstaan.
lees verder...
 28 september 2001
Slibdepot krijgt voorbeeldfunctie
TERNEUZEN - Het slibdepot van Rijkswaterstaat in de Koegorspolder bij Sluiskil, dat in 2004 gereed moet zijn, zal het predikaat 'landelijk voorbeeldproject' krijgen. Rijkswaterstaat wil in de Koegorspolder op grote schaal moderne reinigingstechnieken voor slib inzetten, waardoor er grote hoeveelheden zand en grind voor hergebruik beschikbaar kunnen komen. Daarnaast zal de te storten hoeveelheid reststoffen veel kleiner uitvallen dan eerst was geraamd, wat tot gevolg zal hebben dat het depot in de polder beduidend kleiner zal uitvallen dan de 65 hectare waarvan tot nu toe werd uitgegaan.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink