waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 3 september 2001
Baggerspecie voor aanleg wegen lijkt kansrijk
DEN HAAG (ANP) - Klei uit baggerspecie is bruikbaar als ondergrond voor wegen. Dat blijkt uit een proef van Rijkswaterstaat. Met zogenoemde gerijpte klei zijn proefvakken op de A5 bij Schiphol en de A50 bij Veghel opgehoogd. Het materiaal bleek prima te verwerken en klonk goed in.
De proef is gedaan omdat de overheid met de baggespecie in de maag zit. Het slib, onder meer afkomstig uit havens, vormt een groot milieuprobleem. Het wordt tot nu vrijwel allemaal opgeslagen in speciale depots, maar daar tegen bestaat veel weerstand. Broodnodige baggerwerkzaamheden worden uitgesteld omdat er te weinig opslagruimte is. Onder druk van de Tweede Kamer besloot staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) baggerspecie te verwerken tot grondstoffen voor de bouw. Rijkswaterstaat zal de komende tijd testen of er milieuvervuiling optreedt en of de wegvakken verzakken. De klei ontstaat door rijping van baggerspecie en vervangt het traditionele ophoogzand.
 3 september 2001
Nog plaatsen vrij op komende Bever (Towabo) cursus
De eerstvolgende Bever cursus is gepland op 11 en 25 september aanstaande. Op deze (vernieuwde) cursus zal naast Bever, Notove en de Toets-editor ook met Towabo gewerkt kunnen worden.
lees verder...
 3 september 2001
Spuisluizen in Afsluitdijk tegen wateroverlast
LEEUWARDEN (ANP) - Rijkswaterstaat gaat in en langs de Afsluitdijk spuisluizen aanleggen. Daarmee wil de dienst het peil van het IJsselmeer beter beheersen. Volgende week maandag begint Rijkswaterstaat een onderzoek naar de beste locaties voor de sluizen, zo heeft een woordvoerder vrijdag laten weten. De bouw van de sluizen moet voorkomen dat, net als in 1998, het water in het IJsselmeer opnieuw extreem hoog komt te staan. Door het overtollige water uit het IJsselmeer sneller op de Waddenzee te spuien neemt de kans op de stijgende waterspiegel van het IJselmeer af.
lees verder...
 3 september 2001
Waterbeheer in het Gelders Rivierengebied kost ruim 54 miljoen
ZALTBOMMEL - De vijf waterschappen in het Gelders Rivierengebied hebben een plan opgesteld hoe de komende vier jaar het water beheerd moet worden. Met de uitvoering van de integrale aanpak is in totaal ruim 54 miljoen gulden gemoeid. Dit leidt tot een verhoging van de waterschapslasten met gemiddeld iets meer dan twee procent.
lees verder...
 31 augustus 2001
Aanleg proefvakken met gerijpte baggerspecie succesvol
Rijkswaterstaat heeft deze zomer met succes twee proefvakken aangelegd met gerijpte klei uit baggerspecie in plaats van het gebruikelijke ophoogzand. Op proefvakken bij de A5 nabij Schiphol en bij de A50 nabij Veghel is 6.000 tot 10.000 kuub gerijpte klei uit baggerspecie toegepast in een wegophoging van ongeveer 4 meter hoog en ongeveer 100 meter lang. Het materiaal bleek goed te verwerken en te verdichten. Aanleiding voor de proefvakken is de noodzaak om meer baggerspecie te verwerken en hergebruiken, wat tevens een besparing op primaire grondstoffen betekent. Rijkswaterstaat zal aan de proefvakken de komende tijd uitgebreide milieuhygiënische en civieltechnische metingen verrichten.
lees verder...
 30 augustus 2001
Europese subsidie voor Nederlandse natuur
'S GRAVELAND (ANP) - Twee natuurprojecten in Nederland hebben in totaal 3 miljoen gulden subsidie gekregen van de Europese Commissie voor de realisering van een Europees netwerk van natuurgebieden, het zogenoemde Natura 2000-netwerk. Dat heeft Vereniging Natuurmonumenten donderdag naar buiten gebracht. Het geld gaat naar het Korenburgerveen in de Achterhoek en het Beekdal van de Vledder Aa in het nationaal park Drents Friese Wold. Beide projecten zijn van Natuurmonumenten. Een derde project waarvoor het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) subsidie had aangevraagd, is afgewezen.
lees verder...
 30 augustus 2001
PvdA voorziet einde ‘slanke’ betonbouw
De PvdA-fractie in de Tweede Kamer staat allerminst te trappelen om op grote schaal nieuwe locaties aan te wijzen voor de winning van beton- en metselzand. Kamerlid Herrebrugh vindt dat niet de juiste weg om een einde te maken aan het tekort aan grondstoffen voor de productie van beton. Hij voorziet eerder dat Nederland zal moeten afstappen van de traditionele slanke betonbouw.
lees verder...
 30 augustus 2001
Rijkswaterstaat wil beter stortbeleid voor bagger Westerschelde
MIDDELBURG - In de Westerschelde is nauwelijks meer ruimte voor het storten van bagger die vrijkomt door het op diepte houden van de vaarweg naar Antwerpen. Bij het huidige bagger- en stortbeleid is voor een aantal geulen de kritische grens in zicht. Daarbij komt dat bij bagger- en/of stortlocaties veranderingen in stroomsnelheden optreden. Het is gewenst het stortbeleid te verbeteren.
lees verder...
 30 augustus 2001
Toestand ondiepe watergebieden in Schelde zorgelijk
MIDDELBURG - De omvang van de voor de natuur erg belangrijke ondiepe watergebieden in de Westerschelde vermindert. Daarentegen neemt de inhoud van de diepe geulen toe. De oppervlakte aan platen en slikken blijft vrijwel gelijk. Op plaatsen waar bagger wordt gestort komen hogere stroomsnelheden voor. De stortcapaciteit in de Westerschelde nadert een kritische grens.
lees verder...
 29 augustus 2001
"Ontstoppen" Apeldoorns Kanaal komende winter
APELDOORN - 29 AUGUSTUS 2001 - Het Apeldoorns kanaal wordt komende winter op vijf plaatsen 'ontstopt'. Het is de voorloper van een veel grotere baggerbeurt die over enkele jaren gaat plaatsvinden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink