waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 29 augustus 2001
Rekensom verwerking bagger moet over
Het tienjarenscenario bagger verbaast op zich al, omdat bij gelijkblijvend budget en verlenging van de periode waarbinnen het probleem moet zijn opgelost van 10 naar 40 jaar, het probleem alleen maar groter wordt. Dat daardoor steeds meer binnenschepen problemen krijgen omdat ze nog maar gedeeltelijk geladen kunnen varen en de verschuiving van vracht over de weg naar andere vervoersmodaliteiten bemoeilijkt wordt, is nog tot daaraan toe.
lees verder...
 28 augustus 2001
Meetstations Lobith fuseren
DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse en Duitse meetstation van de Rijn bij Lobith gaan samen. Hiermee komt een einde aan de situatie sinds begin jaren zeventig dat Nederland en Duitsland ieder apart de waterkwaliteit bij Lobith meten.
lees verder...
 28 augustus 2001
Zijrivieren Maas schoner
LELYSTAD (ANP) - De zijrivieren van de Maas bevatten vorig jaar voor het eerst geen overmatige hoeveelheid diuron meer. Het chemische bestrijdingsmiddel kwam aanzienlijk minder voor dan voorgaande jaren, en bleef vorig jaar ruimschoots onder de wettelijke milieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater.
lees verder...
 27 augustus 2001
TNO laat mosselen vervuiling munitie Oosterschelde onderzoeken
ZIERIKZEE (ANP) - TNO gaat onder meer mosselen inzetten bij een onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van munitie in de Oosterschelde bij Zierikzee. Mosselen pompen veel water rond en nemen potentieel milieubelastende stoffen op. Daardoor zijn zij zeer geschikt om hele lage concentraties van dit soort stoffen te meten.
lees verder...
 27 augustus 2001
Waddenzee mogelijk werelderfgoed
DEN HAAG (ANP) - De Waddenzee wordt mogelijk een werelderfgoed. Nederland, Duitsland en Denemarken bespreken binnenkort aanmelding van het natuurgebied bij de werelderfgoedlijst van de Unesco. De Waddenzee komt dan in dezelfde rij als de Egytische piramiden en het oude Jeruzalem. Dat blijkt uit een brochure van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Volgens het ministerie zijn de Wadden van een uitzonderlijke universele waarde, onvervangbaar en uniek.
lees verder...
 25 augustus 2001
Miljardentekort bedreigt aanpak baggerprobleem
Als de huidige budgetten voor onderhoudsbaggeren, bodemsanering en inhalen van de onderhoudsachterstanden worden gehandhaafd tot 2011, dan blijft 85 tot 90 procent van de baggerspecie nu liggen waar die ligt. De hoeveelheid bagger die dan uit de rivieren wordt gehaald is zelfs onvoldoende om de jaarlijkse aanwas slib in de rivieren te verwijderen. Daardoor worden de problemen voor de scheepvaart groter en vermindert de waterafvoer.
lees verder...
 24 augustus 2001
Naast vissen drijven ook drollen en ratten in de singels
Rotterdam _ Wonen aan een singel is dezer dagen geen voorrecht. Sinds het noodweer van zaterdag worden dag in dag uit kilo's dode vissen uit het door het riool vervuilde oppervlaktewater geschept. Bijkomend probleem is dat door het warme weer in delen van Rotterdam inmiddels botulisme is ontstaan waardoor ook vele ratten, eenden en reigers het loodje leggen. En dan zijn er nog de onfrisse aanblik van drijvende drollen en de misselijkmakende geur. "Dit is echt niet normaal meer,'' zegt een bewoner vol afgrijzen.
lees verder...
 24 augustus 2001
Opnieuw misvormde kikkervisjes in Hollandscheveld
HOLLANDSCHEVELD (ANP) - In enkele sloten in Hollandscheveld zijn deze week opnieuw misvormde kikkervisjes aangetroffen. Vorig jaar werden daar ook al kikkervisjes gevonden die vergroeiingen aan hun achterlijf hadden. Dit jaar zijn er ook vissen gevonden met rare afwijkingen, zoals bulten. Het waterschap Reest en Wieden heeft dit jaar geregeld watermonsters genomen, maar daar is geen enkele keer vervuiling uit gebleken.
lees verder...
 23 augustus 2001
Baggerslib uit de Maas: dumpen of reinigen?
MAASTRICHT - Bij de verbreding en verdieping van de Maas komt de komende jaren zo'n twintig miljoen kuub verontreinigd slib vrij. Dat kan worden gereinigd of gedumpt in grindgaten. Een keuze tussen milieu en miljoenen.
lees verder...
 23 augustus 2001
Bod Boskalis voor baggerpoot HBG staat nog als een huis
AMSTERDAM (ANP) - Boskalis is bezig aan een goed jaar met een nettowinst die de eerste zes maanden met 14 procent is gestegen naar 30,1 miljoen euro (f 67 miljoen). Maar het jaar moet nog veel mooier worden: de overname van de baggerpoot HAM van HBG staat nog altijd op de agenda.
Bestuursvoorzitter R. van Gelder van Boskalis raakte woensdag bij presentatie van de halfjaarcijfers helemaal enthousiast toen hij steeds opnieuw met vragen over de eventuele acquisitie werd geconfronteerd. Hij stapte het podium af om via een ruwe schets van een huis op de tekentafel aan te tonen dat het bod van Boskalis aan HBG wel degelijk f 1,25 miljard bedraagt. En niet miljoenen minder zoals anderen (waaronder de HBG-top) willen doen geloven.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink