waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 9 augustus 2001
Hiswa: alle Friese meren baggeren
LEEUWARDEN -Friesland moet niet alleen de kanalen en vaargeulen door de meren uitbaggeren, maar de meren als geheel op diepte brengen. Dit is van groot belang voor de economie in het Friese merengebied, zo stelt de Hiswa namens het gezamenlijke bedrijfsleven in de watersportsector. Gedeputeerde Gerard van Klaveren (VVD) vindt het plan onzinnig.

De provincie heeft zich al een mega-baggerklus voorgenomen. Voor het opheffen van knelpunten zoals ondiepten in de vaarwegen is de komende tien jaar al 220 miljoen aan provinciegeld uitgetrokken. Inclusief bijdragen van het rijk, Europa en belanghebbenden komt het karwei op zeker 700 miljoen. Maar de Hiswa vindt dit plan nog lang niet ver genoeg gaan.

lees verder...
 9 augustus 2001
Roswaard betere plek voor slibvang in Linge
DOORNENBURG - De Raad van State heeft geoordeeld: voorlopig komt er geen slibvang in de Linge bij Doornenburg. De omwonenden hopen nu dat de plannen niet doorgaan. Ook hebben ze een alternatief: de Roswaard, aan de andere kant van de Linge.
lees verder...
 9 augustus 2001
Saneringsoperatie Groningse grachten
Groningen - In opdracht van het waterschap Hunze en Aa's en in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen bereidt DHV de sanering van de Groningse stadsgrachten voor.
In het voortraject is gesteld dat circa 400.000 kuub sterk verontreinigde baggerspecie moet worden verwijderd. De totale kosten voor uitvoering bedragen circa 40 miljoen.
lees verder...
 7 augustus 2001
Recensie: Waterwijzer 2001 Feiten en cijfers waterbeheer in Nederland
De waterwijzer geeft in een notendop het uitgangspunt van het waterbeleid in Nederland weer: "het hebben en houden van een veilig bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waardoor een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft". Vragen over de uitvoering van het waterbeleid kunnen met behulp van de waterwijzer worden beantwoord. De belangrijkste uitgangspunten van het beleid worden compact en helder uitgelegd.
lees verder...
 7 augustus 2001
RIZA Rapport: Sedimenttransport en morfologische ontwikkeling
In het rapport, "Sedimenttransport en morfologische ontwikkeling", worden de morfologische processen in het deltabekken van het Haringvliet onderzocht. Om een goed ecologisch en inrichtingsbeleid te formuleren is kennis over onder andere het sedimenttransport noodzakelijk. De huidige kennis is onvoldoende om betrouwbare voorspellingen te doen over de morfologische ontwikkeling. In het rapport wordt de oorzaak hiervan onderzocht en worden aanbevelingen gegeven voor een betrouwbaarder morfologisch model.
lees verder...
 6 augustus 2001
Verontreinigde Breukeleveense Plas wordt uitgebaggerd
In 1997 heeft het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht besloten om de waterkwaliteit van de Breukeleveense plas aan te pakken. De DWR kreeg de opdracht om met een herstelplan te komen. Eind dit jaar zal de Breukeleveense Plas worden uitgebaggerd.
lees verder...
 3 augustus 2001
Bakstenen uit vervuild bagger
HETEREN/AMERSFOORT Een goede baksteen bakken uit vuil baggerslib. Dat is het doel van een gezamenlijke proef van het Amersfoortse raadgevend ingenieursbureau DHV en de Ambachtelijke Steenbakkerij Randwijk in Heteren.
lees verder...
 2 augustus 2001
Utrecht kampt met baggerprobleem
Houten - Het baggerprobleem in de provincie Utrecht is veel groter dan werd aangenomen. Volgens de jongste getallen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden moet - om de afvoer van regenwater te garanderen en vissen en planten in leven te houden - veel meer bagger worden verwijderd dan was aangenomen.
lees verder...
 2 augustus 2001
Vuil bagger bedreigt in Utrecht natuur
UTRECHT/AMERSFOORT Het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden moet veel meer vervuild bagger uit sloten en kanalen halen dan eerst was aangenomen. Alleen dan kan de organisatie de afvoer van regenwater in de provincie Utrecht en het in leven houden van vissen en waterplanten garanderen.
lees verder...
 1 augustus 2001
Proef met stenen van vuil bagger
HETEREN - De Ambachtelijke Steenbakkerij Randwijk in Heteren gaat tienduizend stenen bakken van vervuild slib. Naderhand moet onderzoek uitwijzen of de stenen in de praktijk gebruikt kunnen worden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink