waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 31 juli 2001
Schatten lokken duiker
Zevenhonderd keer per jaar hijsen sportduikers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië zich in hun uitrusting om af te dalen in de wondere onderwaterwereld van het Grevelingenmeer, de Oosterschelde en - in mindere mate - het Veerse Meer.
lees verder...
 30 juli 2001
Baggerplan.nl vierde best bezochte site op bodem.pagina.nl
De bekendheid van baggerplan.nl wordt steeds groter.
Op dit moment is de website zelfs de vierde best bezochte website van de ruim 300 websites op de startpagina-dochter bodem.pagina.nl

Baggerplan.nl nummer 4 !
 30 juli 2001
Nieuwe regels voor stortplaatsen van baggerspecie
Op 16 juli is een nieuwe regeling in werking getreden voor het storten van baggerspecie op stortplaatsen op land. Het gaat om de omplementatie van de Europese Richtlijn Storten die op 26 april 1999 is vastgesteld.
lees verder...
 30 juli 2001
Stappenplan voor het opstellen van een baggerplan
Vanaf heden is op baggerplan.nl het stappenplan te lezen voor het opstellen van een baggerplan.
 29 juli 2001
Eerste versie van de Vraagbaak voor Bagger en Bodem is uit
Tijdens de workshop "de Vraagbaak voor Bagger en Bodem" van 8 mei in Stadskasteel Oudaen in Utrecht, is de eerste versie gepresenteerd van software voor de natte reiniging van grond, zeefzand en baggerspecie. Met de Vraagbaak is het mogelijk een reinigingsvoorspelling te genereren voor een partij verontreinigd materiaal met bijbehorende kosten en hergebruiksmogelijkheden. Het systeem is ontwikkeld door de TU Delft, TNO-MEP, AVR Milieutechniek, i.s.m. SCG en RIZA in het kader van het T-2000 programma van Novem.
lees verder...
 29 juli 2001
Themadag Baggernet: Kleinschalige baggertechnieken - theorie en praktijk
Op 26 september 2001 wordt in Zalencentrum Delftstede te Delft een Baggernet-themadag gehouden: 'Kleinschalige baggertechnieken - theorie en praktijkwaterbodembeheer'. Baggernet is een project van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem, en is gericht op versterking van het netwerk van kennis op het gebied van verontreinigde waterbodems en baggerspecie.
lees verder...
 27 juli 2001
Schieland opereert zwaar vervuilde Bergse Plassen
Het hoogheemraadschap van Schieland begint in september met het uitbaggeren van de Bergse Plassen in Hillegersberg-Schiebroek om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Het wordt alsnog een grote schoonmaakoperatie. Onduidelijkheid over de benodigde vergunningen zorgden er vorig jaar voor dat het baggeren werd uitgesteld. Medio mei 2002 moeten de baggerwerkzaamheden zijn afgerond. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen.
lees verder...
 27 juli 2001
Slibverbrander mag van Pronk
DEN HAAG/ROOSENDAAL - SITA ReEnergie in Roosendaal, voorheen Heeren, mag van minister Pronk (PvdA, Milieu) een installatie bouwen voor het verbranden van bedrijfsafval op het eigen bedrijfsterrein. Pronk schuift daarmee de bezwaren terzijde van omwonenden, verenigd in de Werkgroep Vuilverbranding Roosendaal.
lees verder...
 25 juli 2001
Belgie gedaagd om slecht Brussels riool
BRUSSEL (ANP) - Het gebrek aan rioolwaterzuivering in Brussel wordt een kwestie voor het Europese Hof van Justitie. De grote stad die zich graag de hoofdstad van Europa noemt, beschikt nog altijd niet over een zuiveringsinstallatie.
lees verder...
 25 juli 2001
Sabotage van rioolstelsel in Sint Jansklooster
SINT JANSKLOOSTER (ANP) - In Sint Jansklooster (Overijssel) saboteren onbekenden het rioolstelsel. Een klep waarmee overtollig rioolwater moet worden geloosd op het oppervlaktewater is verscheidene malen met stenen of hout geblokkeerd. Daardoor is vervuild water op landbouwgrond terechtgekomen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink