waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 21 september 2006
Rodekool geteeld op terp van verontreinigd slib geschikt voor consumptie
DOORNENBURG - De rodekool en spitskool die wordt geteeld op een terp waarin verontreinigde baggerspecie zit verwerkt is geschikt voor consumptie, aldus Jaco van Rijsbergen van Royal Haskoning.
lees verder...
 21 september 2006
Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 2007-2012
Op 19 september 2006 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat Peijs het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 2007-2012 aangeboden aan de Tweede Kamer
lees verder...
 20 september 2006
Langere sanering Olasfa te Olst
OLST - De sanering van het Olasfaterrein in Olst gaat langer duren. Er moet meer vervuilde grond weg dan voorzien. Bovendien bevat een lading vaten zoveel zware metalen, dat naar een andere verwerkingsmethode wordt gezocht. Hoeveel langer de sanering gaat duren, kan of wil de provincie nog niet zeggen.
lees verder...
 20 september 2006
Regeling bodemkwaliteit open voor inspraak
DEN HAAG - Met ingang van 15 september 2006 ligt het concept-voorontwerp van de Regeling bodemkwaliteit vier weken ter inspraak. Iedereen heeft tot en met 13 oktober 2006 de mogelijkheid om opmerkingen te maken over het concept-voorontwerp. 
lees verder...
 20 september 2006
Start Groot Onderhoud vaarwegen
Op donderdag 21 september 2006 geeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat de Kick Off voor de start van het Groot Onderhoud aan de vaarwegen. De start vindt plaats bij de Beatrixsluizen in Nieuwegein.
lees verder...
 19 september 2006
Grootscheepse baggeroperatie in Leiden van start
LEIDEN –op donderdag 7 september is het baggeren van de stadswateren in Leiden officieel van start gegaan door het oplaten van circa 1.000 ballonnen door hoogheemraad Van der Hoeven van het hoogheemraadschap van Rijnland en wethouder Steegh van de gemeente Leiden.
lees verder...
 19 september 2006
Provincie besluit dat er slib gestort mag worden
MAURIK - Als het aan de provincie ligt, mag er vervuild slib gestort worden in de Ingensche Waarden. Gedeputeerde Staten hebben een milieuvergunning verstrekt
lees verder...
 19 september 2006
Sanering voormalige persleiding Groningen - Delfzijl van start
GRONINGEN - Woensdag 20 september start de voorbereiding van de sanering van de voormalige rioolwaterpersleiding Groningen - Delfzijl. Daarbij wordt bij wijze van proef eerst een deel van de leiding in Delfzijl Noord gesaneerd.
lees verder...
 19 september 2006
Unieke BomBox in actie, Schoonmaken stadsgracht Tiel gaat beginnen
De komende weken drijft een grote, stalen kolos in de stadsgracht van Tiel: de BomBox. Op de bodem van de stadsgracht liggen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, die bij het baggeren kunnen ontploffen. Daarvoor is een stalen constructie ontworpen die veilig baggeren mogelijk maakt. De BomBox is speciaal voor dit project ontwikkeld.
lees verder...
 19 september 2006
Wachten op nieuwe natuur met een haventje in Olst
OLST - Een nieuw uiterwaardenlandschap in ‘Olst-noord’ met een passantenhaventje. Het is nog toekomstmuziek, maar voor de exploitanten van restaurant Bökkers Mölle reden om de stank van het Olasfaterrein voor lief te nemen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink