waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 juli 2001
Kwaliteit oppervlaktewater regio nog matig
MAAS EN WAAL - De bijna 90 miljoen gulden die regio-inwoners in 2000 aan zuiveringslasten betaalden, waren niet voldoende om het water in sloten, beken, rivieren, weteringen en kanalen echt schoon te krijgen.
lees verder...
 24 juli 2001
Maassluis zal de Burgemeesterswijk moeten saneren
Maassluis _ Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor de herontwikkeling van de Maassluise Burgemeesterswijk, is het meer dan waarschijnlijk dat in veel gevallen de bodem moet worden gesaneerd. Dit kan worden opgemaakt uit de definitieve beschikking die de provincie Zuid-Holland heeft gepubliceerd.
lees verder...
 23 juli 2001
Baggeropdrachten voor HBG in Duitsland
Rijswijk - Brewaba, de Duitse baggerdochter van HBG, heeft drie opdrachten verworven met een gezamenlijke waarde van ruim 40 miljoen.

In Bremerhaven verricht Brewaba circa één miljoen kubieke meter baggerwerk voor de bouw van een containerterminal. Opdrachtgever is een Duitse civiele aannemerscombinatie. In opdracht van de Duitse firma Möbius levert Brewaba samen met Van Oord ACZ circa vijf miljoen kubieke meter zand voor de uitbreiding van het DASA-terrein in Hamburg. In Cuxhaven heeft Brewaba met de lokale havenautoriteiten een vierjarig contract gesloten voor het onderhoud van de haven. Brewaba verwijdert ongeveer acht miljoen kubieke meter slib en zand, waarbij onder meer de waterinjectiebaggertechniek zal worden toegepast. (Bron: HBG, Hollandsche Beton Groep nv)
lees verder...
 23 juli 2001
Gemeente Amsterdam pakt Volgermeerpolder aan
De Volgermeerpolder is in de jaren zestig en zeventig gebruikt als stortplaats voor chemisch afval. Eén vierkante kilometer zwaar vervuilde grond was het gevolg. In 1980 is men begonnen met de aanpak van de vervuiling. In eerste instantie lag de nadruk op de bescherming van de volksgezondheid en in 1999 is in overleg met de bevolking gekozen voor een ecologisch georiënteerde sanering. Er zal een nieuwe leeflaag over de vervuilde grond worden aangelegd. Daarna zal worden begonnen met de herinrichting van het landschap. De verspreiding van de vervuiling zal nauwlettend worden gecontroleerd.
lees verder...
 23 juli 2001
Vieze prut weg uit watergangen rond Dreumel en Alphen
MAAS EN WAAL - Alle vervuilde prut is nu zo'n beetje weg uit de watergangen in de omgeving van Dreumel en Alphen. Het Polderdistrict Groot Maas en Waal heeft in totaal 10.000 kubieke meter klasse 3-specie uit bij elkaar dertig kilometer sloot verwijderd. De bagger werd met vrachtwagens naar schepen gebracht, die het spul op hun beurt naar een stortplaats bij Dordrecht transporteerden.
lees verder...
 23 juli 2001
Waterschappen verwerken meer baggerspecie dan Rijksbeleid vraagt
Uit recent uitgebrachte rapportages van de Unie van Waterschappen over vervuilde waterbodems blijkt dat de waterschappen al vijf jaar op rij beter presteren dan de door het Rijk gestelde eisen in de Vierde Nota Waterhuishouding. De Vierde Nota stelt dat minimaal twintig procent van de vervuilde baggerspecie verwerkt moet worden in plaats van het te storten. De waterschappen verwerken al vijf jaar meer dan dertig procent van de vervuilde specie. Hiermee dragen zij actief bij aan de ontlasting van het milieu.
lees verder...
 20 juli 2001
IJsselmuiden vertrouwenspersoon waterschappen
ALKMAAR (ANP) - Voormalig burgemeester F. IJsselmuiden van Edam-Volendam is aangesteld als vertrouwenspersoon in het fusieproces tussen de waterschappen in Noord-Holland.
lees verder...
 20 juli 2001
Vijvers Nieuw-Vennep verlost van vervuilde staalslakken
NIEUW-VENNEP (ANP) - Ruim drie maanden na de vondst van vervuilde afvalslakken in de vijvers van de Nieuw-Vennepse woonwijk Getsewoud, is donderdag begonnen met het verwijderen van de zogeheten ecoslakken. Het afvalmateriaal, afkomstig van de Belgische hoogovens, wordt voorlopig in een nooddepot net buiten de wijk gedumpt omdat de leverancier weigert de slakken terug te nemen.
lees verder...
 19 juli 2001
RIVM: 40 miljard milieuschade per jaar in Nederland
Milieuverontreiniging veroorzaakt in Nederland jaarlijks een schade van 40 miljard gulden. Dat heeft het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferd in een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De schade van milieuverontreiniging bestaat uit gezondheidsverlies bij mensen, aantasting van ecosystemen en de kosten voor het opruimen van giftige stoffen uit het verleden.
lees verder...
 18 juli 2001
Nieuwe rivierloop voor de Linge
GELDERMALSEN (ANP) - De rivier de Linge heeft vanaf woensdag over een lengte van 2 kilometer een compleet nieuwe loop. De langste rivier van Nederland (ruim 100 kilometer) is ten oosten van het dorp Echteld omgelegd zodat op de oude rivierbedding de Betuwelijn kan worden aangelegd.
Woensdag worden de laatste scheppen klei verwijderd, meldt het Waterschap van de Linge. Dan zal het water uit de oude rivierloop zich storten in de nieuwe bedding.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink