waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 5 juli 2001
Heijmans hoopt weer op HBG
ROSMALEN/AMSTERDAM - Bouwbedrijf Heijmans is terug in de race om bouwconcern Hollandsche Beton Groep (HBG). De overnamepoging van het bedrijf uit Rosmalen op 20 juni strandde doordat HBG een week later besloot al langer lopende fusie-besprekingen met Ballast Nedam snel af te ronden.
lees verder...
 5 juli 2001
Hulst zoekt andere slibverwerker
HULST - Het vervuild slib uit de Hulster binnenvest mag niet meer afgevoerd worden naar de stortplaats in Dordrecht. De locatie is afgevallen, omdat de verwerker van de bagger bang is dat hij problemen krijgt met omwonenden vanwege stankoverlast.
lees verder...
 5 juli 2001
Milieueffectrapportage baggerberging ter inzage
In 1997 heeft de provincie in haar baggerbergingsplan vastgelegd dat er een grote stortplaats moet komen voor de verontreinigde bagger die vrijkomt bij het baggeren van vaarwegen en sloten in de provincie Utrecht. Het provinciebestuur heeft daartoe een milieueffectrapportage (MER) laten uitvoeren. Het aanvullende onderzoek naar de milieueffecten van verschillende inrichtingsvarianten.
is eerder dit jaar door gedeputeerde staten aanvaard. Op 13 juni heeft de commissie Water en Milieu van de provincie Utrecht besloten het aanvullende MER vrij te geven voor inspraak. Het rapport ligt van 20 juni tot en met 18 juli ter inzage.
lees verder...
 5 juli 2001
Rechter stelt baggerfusie voorlopig uit
Amsterdam - De Amsterdamse rechtbank heeft gisteren de baggerfusie van Hollandse Betongroep (HBG) en Ballast Nedam tot nader order stilgelegd. Niet alleen zouden directie en commissarissen de aandeelhouders hebben voorgelogen, ook hebben zij de fusie met de baggerpoot van Ballast Nedam volgens de rechtbank gegrond op " irrationele argumenten’.
lees verder...
 4 juli 2001
Advies: andere gebieden voor waterberging
RIJSWIJK (ANP) - Het is maar heel beperkt mogelijk om overtollig water op te vangen in bestaande natuur- en landbouwgebieden. Daarom moeten er aparte, nieuwe gebieden voor worden gevonden. Vervolgens kan worden bekeken of daar ook plaats is voor natuur, landbouw en recreatie.
lees verder...
 4 juli 2001
Landfarming: van baggerspecie naar bruikbare grond
Bij de Kreekraksluizen in de provincie Zeeland is tien jaar lang onderzoek gedaan naar de biologische reinigingstechniek landfarming. Met die techniek kan van verontreinigde baggerspecie bruikbare grond worden gemaakt.
lees verder...
 4 juli 2001
Pronk onderzoekt mogelijke aanleg randmeer Noordoostpolder
DEN HAAG (ANP) - Minister Pronk (VROM) wil toch onderzoeken of het mogelijk is een randmeer aan te leggen om de Noordoostpolder. Ook is hij bereid om de beoogde gebieden in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening alvast vrij te houden van andere ruimteclaims. Dat heeft Pronk dinsdag aan de Tweede Kamer gemeld. Vorige maand had staatssecretaris De Vries (Waterstaat) nog laten weten geen randmeer te willen. Ze vindt de kosten (1,3 miljard gulden) te hoog.
lees verder...
 3 juli 2001
Dordrecht weert slib uit Hulst (Bodem Binnenvest blijkt explosieven uit Tweede Wereldoorlog te bevatten)
HULST - De afvoer van vervuild slib uit de Hulster Binnenvest levert problemen op. De bagger mag niet meer op de stortplaats in de Derde Merwedehaven in Dordrecht worden gestort vanwege stankklachten van de omwonenden. De gemeente Hulst zoekt momenteel naar een andere verwerker van het slib.
lees verder...
 2 juli 2001
Maaswerken mag onderzoek vervuild slib niet publiceren
ROERMOND (ANP) - De ambtelijke organisatie De Maaswerken mag een eigen onderzoek naar de vervuiling van natuurgebied de Rijkelse Bemden bij Beesel niet openbaar maken. Een voor vrijdag belegde persconferentie over dit onderzoek is zonder opgaaf van redenen afgelast.
De Maaswerken wordt ervan beschuldigd zwaar met zink en PAK’s vervuilde grond te hebben gestort in de Rijkelse Bemden.
lees verder...
 30 juni 2001
HBG: 'Wel goede info'
AMSTERDAM - Bouw- en baggerconcern HBG is ervan overtuigd dat het de aandeelhouders ruim voldoende heeft ingelicht over de keuze voor samengaan van de baggerpoot HAM met die van Ballast Nedam. Aandeelhouders, aangevoerd door hun vereniging VEB vinden dat ze zijn genegeerd bij deze belangrijke transactie.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink