waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 26 juni 2001
Beroep ZMF tegen stort baggerspecie
26 juni 2001, GOES - De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de vergunning aan Vlaanderen voor het storten van maximaal twintig miljoen kubieke meter baggerspecie per jaar in de Westerschelde.
lees verder...
 24 juni 2001
Nieuwe baggernorm dreigt wad te ontgronden
Flora en fauna van wad en Dollard dreigen slachtoffer te worden van een norm die hen juist moet beschermen. Die heeft namelijk tot gevolg dat de Groninger zeehavens jaarlijks 700.000 kubieke meter slib niet meer kunnen terugstorten. Met een sluipende ontgronding van dat unieke zeegebied als gevolg. Tijd voor de Waddenvereniging om met Groningen Seaports op te trekken naar Den Haag.
lees verder...
 22 juni 2001
500.000 kubieke meter zand voor strand Schoorl
SCHOORL (ANP) - Rijkswaterstaat is donderdag begonnen met een grootschalige zandsuppletie bij het strand van Schoorl. De komende weken wordt het strand over een lengte van 1,7 kilometer met in totaal 500.000 kubieke meter zand opgehoogd. Volgens Rijkswaterstaat is de suppletie nodig "omdat de basiskustlijn, die aangeeft tot waar de zee uit oogpunt van veiligheid mag komen, op een aantal plaatsen is overschreden". De werkzaamheden duren tot half juli, tenzij slechte weersomstandigheden de suppletie vertragen. In dat geval wordt de suppletie half juli opgeschort tot begin september.
 22 juni 2001
Nijmegen komt met ambitieus waterplan
NIJMEGEN (ANP) - De gemeente Nijmegen komt met een ambitieus waterplan waarin het regenwater en het rioolwater van elkaar worden gescheiden. Doel is om in 2050 tachtig procent van het regenwater dat op wegen en gebouwen valt, apart af te voeren naar het oppervlaktewater. De totale kosten van het Waterplan Nijmegen bedragen circa 170 miljoen gulden.
lees verder...
 21 juni 2001
Friese meren slibben dicht
LEEUWARDEN (ANP) - De Friese meren dreigen dicht te slibben. Op de bodem van de meren en vaarten ligt ruim 60 miljoen kubieke meter zoete en zoute slib. Dit is drie keer zoveel als verwacht. Vooral de recreatievaart ondervindt hiervan hinder. De provincie Friesland heeft 220 miljoen gulden nodig om ondiepe plaatsen waar veel schepen passeren uit te baggeren.
lees verder...
 21 juni 2001
Onderzoek justitie naar De Maaswerken
MAASTRICHT (ANP) - Justitie in Maastricht is begonnen aan een strafrechtelijk onderzoek tegen De Maaswerken. Dat is een ambtelijke organisatie die de beveiliging van de Maas tegen hoogwater in Limburg voorbereidt. De Maaswerken zou tienduizenden kuub zwaar vervuild slib gestort hebben in een natuurgebied De Rijkelse Bemden. Persofficier I. van Hilten bevestigde woensdagmiddag dat er een team gevormd wordt dat de storting van vervuild slib gaat onderzoeken.
lees verder...
 21 juni 2001
Randmeren Veluwe ondergaan metamorfose
HARDERWIJK (ANP) - De Veluwerandmeren ondergaan de komende tien jaar een metamorfose. Een fietspont over het Veluwemeer, een boulevard ten zuiden van Biddinghuizen en uitbreiding van zeilvoorzieningen op het Wolderwijd en Veluwemeer zijn een paar voorbeelden van de 36 projecten waarmee de meren heringericht worden.
lees verder...
 21 juni 2001
Rotterdam wil haveningang Tweede Maasvlakte
ROTTERDAM (ANP) - De Tweede Maasvlakte moet een eigen haveningang krijgen. Daardoor wordt die veel beter bereikbaar en is de aanloop van schepen veel veiliger. De milieu-effecten van een Tweede Maasvlakte met en zonder een haveningang verschillen nauwelijks. Maar het maakt de aanleg wel ruim een miljard gulden duurder.
lees verder...
 21 juni 2001
Strengere eisen voor gebruik bestrijdingsmiddelen
DEN BOSCH (ANP) - Er moeten strengere specifieke eisen komen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de kwetsbare zandgronden in Noord-Brabant. Dat is volgens gedeputeerde drs. L. Verheijen (milieu) nodig omdat de landelijke normen uitgaan van een gemiddelde bodemstructuur. Bestrijdingsmiddelen spoelen op zandgronden echter veel sneller uit. Daardoor komen ze gemakkelijker terecht in het grondwater. Verheijen wil boeren ook subsidie geven als ze een strook van 6 meter breed langs sloten niet besproeien.
lees verder...
 21 juni 2001
Verontreinigde bagger mag Kaliwaal in
DEN HAAG (ANP) - In de Kaliwaal, een zandwinput bij Druten in Gelderland, mag verontreinigd baggerslib worden gestort. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist.
De uitspraak betekent verlies voor de gemeente Druten en diverse bewonersorganisaties. Zij hebben jarenlang gestreden tegen de baggerstort in de waterplas. Ze zijn bang dat milieu, natuur en landschap door de opslag van verontreinigde baggerspecie worden aangetast.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink