waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 20 juni 2001
Afvalstoffenregistratie Schelde Groep onbetrouwbaar
VLISSINGEN (ANP) - De Koninklijke Schelde Groep (KSG) in Vlissingen geeft geen betrouwbaar beeld over afvalstoffen, gebruik van oplosmiddelen en lozingen in het oppervlaktewater. Het ontbreekt het concern aan een deugdelijk meet- en registratiesysteem, stelt provincie Zeeland.
lees verder...
 20 juni 2001
Eettenten spoelen oud frietvet door het riool
ROERMOND (ANP) - Bij een grootscheepse milieucontrole in Limburg bleken zeven van de negen in Maastricht gecontroleerde horecabedrijven hun afgewerkte vet in het riool te lozen. Ook bleek bij een bedrijf aan de Beatrixhaven in Maastricht de bestuurder van een heftruck twaalf jaar oud te zijn.
lees verder...
 19 juni 2001
Nieuwe gemalen moeten Groningers behoeden voor natte voeten
VEENDAM (ANP) - Waterschappen in de provincie Groningen willen nieuwe gemalen bouwen bij Lauwersoog en Nieuwe Statenzijl om te voorkomen dat het gebied bij extreme regenval onderloopt. Een onderzoek moet uitwijzen of de nieuwe gemalen echt nodig zijn.
lees verder...
 19 juni 2001
Schoonmaken Rotterdamse haven kost rond 1 miljard
ROTTERDAM (ANP) - Het schoonmaken van vervuilde havengebieden in Rotterdam gaat de komende jaren omgeveer 860 miljoen gulden kosten. Als de gemeente besluit de haven uit te breiden en in bepaalde gebieden woningen gaat bouwen zal de schoonmaakoperatie vermoedelijk het miljard overschrijden.
lees verder...
 19 juni 2001
Waterschap vervangt stuw in Grebbelinie
LEUSDEN (ANP) - Het waterschap Vallei en Eem begint donderdag aan de renovatie van de stuw Asschat in de Grebbelinie bij Leusden. Omdat de stuw deel uitmaakt van het cultuurhistorisch erfgoed handhaaft het schap de ouderwetse betonnen constructie. Het karwei gaat ruim 1,6 miljoen gulden kosten.
lees verder...
 18 juni 2001
Meer bouwzand uit watergebieden
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil het winnen van zand en andere bouwgrondstoffen op land afremmen. Winning uit grote wateren en hergebruik worden gestimuleerd.
lees verder...
 15 juni 2001
Buurt Koegors belooft felle strijd
Sluiskil De gemeente Terneuzen wacht een kleine oorlog rond de Koegorspolder. De bewoners van de GraafJansdijk, het buurt schap Schapenbout en een deel van de Sluiskillenaren zijn van plan zich met hand en tand te verzetten tegen de bouw van een windmolenpark in de polder, een enorm slibdepot en de mestfabriek van de Oostburgse ondernemer R. Kunst.
lees verder...
 15 juni 2001
Oevers jagen Hulst op kosten
HULST - Om inkalving van de oevers van het gedeelte binnenvest tussen het Oranjebolwerk en de Dubbele Poort in Hulst te voorkomen moet er een nieuwe beschoeiing worden aangebracht. Het karwei kost de gemeente Hulst ruim 367.000 gulden.
lees verder...
 15 juni 2001
Tweede doek voor balgstuwkering Ramspol
RAMSPOL (ANP) - Tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer bij Kampen is donderdagochtend het tweede rubberen doek geplaatst voor de unieke waterkering Ramspol. Met een drijvende kraan werd het 33 ton zware doek in de bouwput neergelaten.
lees verder...
 15 juni 2001
Verwerking bagger niet veel duurder dan storten
Grootschalige toepassing van eenvoudige technieken maakt de verwerking van bagger financieel haalbaar. De kosten van verwerking vallen in gunstige omstandigheden niet langer duurder uit dan het storten van baggerspecie, aldus Rob van Zoest, senior adviseur waterbodem van Grontmij, tijdens het jaarcongres van het Nederlands Studie Centrum over verwijdering en verwerking van baggerspecie op 6 juni in Rotterdam.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink