waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 15 juni 2001
Visserij en baggersector testen gifvrije antifoulings
De visserij- en baggersector gaan met verfleveranciers werken aan het uittesten van gifvrije aangroeiwerende verf (antifoulings). Tijdens een bijeenkomst op 15 mei reikte Stichting Waterpakt, dat al zes jaar het gebruik van gifvrije antifoulings propageert, symbolisch een estafettestokje over in de vorm van een verfroerhoutje. Doel is dat de partijen samen proefprojecten gaan uitvoeren
lees verder...
 14 juni 2001
Gebruik bestrijdingsmiddel chloorthalonil verboden
DEN HAAG (ANP) - Het bestrijdingsmiddel chloorthalonil mag met ingang van 26 juni niet meer worden gebruikt. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat woensdag bepaald. De stof, die voorkomt in elf bestrijdingsmiddelen, is vooral schadelijk voor waterorganismen.
Chloorthalonil is een van de vijf meest gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland, waarvan per jaar zín 400.000 kilo wordt verbruikt. Het wordt toegepast voor de verdelging van schimmels bij de teelt van aardappelen en bloembollen in kassen.
lees verder...
 14 juni 2001
Promotie Utrecht over hydrofobe chemicalien in sedimenten
Veel waterbodems (sedimenten) zijn sterk verontreinigd met hydrofobe ('watervrezende') chemicaliën zoals PCB's en PAK's. Aangezien de opname van hydrofobe stoffen zelfs bij gelijke concentraties sterk verschilt per waterbodem, is het in de praktijk lastig voorspellen in hoeverre deze chemicaliën zich opeenhopen in waterbodemorganismen als wormen en garnalen. Rik Kraaij heeft in zijn onderzoek een methode beschreven om de opeenhoping van deze stoffen goed te kunnen inschatten. De bioaccumaluatie blijkt sterk te worden bepaald door de mate waarin de stoffen worden ingesloten in de bodemdeeltjes. De insluiting heeft tot gevolg dat de concentraties in het water tussen de bodemdeeltjes, het poriewater, worden verlaagd. Met gevoelige meetmethoden heeft de promovendus de concentraties in het poriewater van verschillende waterbodems gemeten. Het blijkt dat de opeenhoping van de stoffen in waterbodemorganismen proportioneel is met de concentraties in het poriewater. Het risico van waterbodemvervuiling kan daarmee direct worden voorspeld uit de metingen in het poriewater.

Universiteit van Utrecht
 13 juni 2001
Aandeelhouders HBG groeperen zich tegen baggerfusie Ballast Nedam
AMSTERDAM (ANP) - Aandeelhouders proberen de voorgenomen fusie van HBG met de baggeractiviteiten van Ballast Nedam de voet dwars te zetten. "Zij bekijken hoe ze zich zullen groeperen", aldus een woordvoerder van aandeelhouder Kempen Orange Fund. Het is niet duidelijk hoe groot de groep kritische aandeelhouders wordt. Grote Nederlandse belangen hebben bijvoorbeeld Delta Lloyd, ING en Friesland Bank. Ook is er contact geweest met internationale investeerders.
lees verder...
 13 juni 2001
Gezonken munitieschip niet geborgen
CADZAND (ANP) - Rijkswaterstaat heeft besloten het in 1944 gezonken munitieschip Fort Maisonneuve voorlopig niet te bergen. TNO-onderzoek wees uit dat berging in verband met het uitdiepen van een nieuwe vaargeul in de Westerschelde erg duur en risicovol is. De vaargeul wordt nu om het wrak heengeleid. Volgens TNO is het risico op milieuvervuiling bij de berging vrij groot.
lees verder...
 12 juni 2001
Levensmiddelen komen over water
DEN HAAG (ANP) - Supermarktorganisaties, fabrikanten van producten en geldschieters hebben elkaar gevonden in een poging om vervoer van levensmiddelen over water te stimuleren. Begin volgend jaar begint een proef waarbij producten over het water bij supermarktorganisaties worden afgeleverd.
lees verder...
 11 juni 2001
Greenpeace wil verbod op vlamvertragers bij Broomchemie
MIDDELBURG (ANP) - Greenpeace wil dat de rechter het chemisch bedrijf Broomchemie in Terneuzen verbiedt broomhoudende vlamvertragers te maken. De milieuorganisatie heeft een kort geding aangespannen dat 22 juni in Middelburg dient. Greenpeace probeerde deze week door een actie op het terrein van Broomchemie de productie van de vlamvertragers te stoppen, maar de politie greep in.
lees verder...
 11 juni 2001
Voortgang Towabo
De realisatie van Towabo is vrijwel gereed. Na een eerste oplevering door de bouwer, CSO adviesburo BV te Bunnik, zijn in de afgelopen maand mei de acceptatietesten uitgevoerd. Op dit moment worden de laatste verbeteringen aangebracht, en wordt de documentatie afgerond.
lees verder...
 10 juni 2001
Plannen voor baggerstort bij Suw‚ld
Inwoners van Suw‚ld en omgeving zijn geschrokken van de plannen voor een baggerstortplaats in de buurt. De gemeente Leeuwarden wil een baggerstortplaats aanleggen bij Suw‚ld, in buurgemeente Tytsjerkstradiel. In het depot moet het vervuilde bagger worden opgeslagen uit de stadsgrachten van Leeuwarden.
Naast de plek bij Suw‚ld, vlak langs de W‚ldwei (N31), zijn nog drie andere locaties onderzocht. De gemeente Leeuwarder heeft echter in voorkeur voor Suw‚ld.

De gemeente Tytsjerkstradiel wil nog onderzoeken of er genoeg aanbod van bagger zal zijn om de stortplaats rendabel te maken.
(bron: www.friesewaterschappen.nl)
 8 juni 2001
Vuile grond onder Fascinatio voldoende afgedekt
CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Het eerste gedeelte vervuilde grond onder de toekomstige woonwijk Fascinatio is volgens milieudienst Rijnmond (DCMR) op de juiste wijze gesaneerd. Afgelopen week heeft zij de gemeente laten weten dat er begonnen mag worden met de bouw van de eerste tweehonderd woningen omdat de verontreiniging naar haar inzichten voldoende is geïsoleerd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink