waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 7 juni 2001
Zandwinners: Gelderland komt minimaal 14 miljoen ton zand tekort
BEUNINGEN (ANP) - Gelderland zal tot 2008 minimaal veertien miljoen ton bouw- en metselzand minder leveren dan wettelijk is voorgeschreven. Doordat de provincie in januari besloot om te stoppen met de procedure voor de grootschalige zandwinlocatie bij Maasbommel is het uitgesloten dat Gelderland de komende jaren 59 miljoen ton bouwzand kan leveren. Dat terwijl er nu landelijk al een groot tekort aan industriezand bestaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Deventer ingenieursbureau Witteveen+Bos.
lees verder...
 6 juni 2001
Baggerberging komt er
AMERSFOORT - De plannen voor een grote baggerberging bij het afvalbedrijf Smink langs de A1 in Amersfoort mogen doorgaan. De gemeente Amersfoort zal niet langer tegenstribbelen.
lees verder...
 6 juni 2001
Slotdebat van Comité Bestrijd de 10 Plagen
ROOSENDAAL - Het Comité Bestrijd de 10 Plagen houdt maandag 18 juni een afsluitend debat over de tien plagen die West-Brabant volgens het comité teisteren.
lees verder...
 31 mei 2001
Baggerwerkzaamheden Pastoorswatering in Oegstgeest
Het Hoogheemraad van Rijnland heeft besloten de baggerknelpunten in de Pastoorswatering te Oegstgeest in uitvoering te nemen. Het hoogheemraadschap wil de baggerwerkzaamheden voor de zomerperiode hebben uitgevoerd zodat de overlast in deze periode tot het verleden behoort. De baggerwerkzaamheden worden in opdracht van het hoogheemraadschap uitgevoerd door het aannemersbedrijf Dosco Baggerwerken BV.

De baggerwerkzaamheden van het 1e deel zijn al op 22 mei 2001 begonnen. Het betreft hier het traject ter plaatse van de Van Houdringelaan. Met het 2e deel, vanaf de Van Cuycklaan tot aan de Almondeweg, wordt gestart op 30 mei 2001. In totaal wordt ca. 1.000 m3 bagger verwijderd.
lees verder...
 31 mei 2001
Boeren mogen omstreden bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken
DEN HAAG (ANP) - Boeren en tuinders kunnen dit teeltseizoen elf omstreden bestrijdingsmiddelen gewoon gebruiken. De president van de rechtbank in Den Haag wijst de eisen van een aantal milieuorganisaties af. Dat blijkt uit een vonnis dat woensdag werd bekendgemaakt.
De Stichting Natuur en Milieu, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Vereniging van Waterbedrijven VEWIN hadden het kort geding tegen de Staat aangespannen om te voorkomen dat de bestrijdingsmiddelen zouden worden gebruikt. Volgens de milieuorganisaties zijn de middelen zeer schadelijk voor het milieu en het grondwater.
De overheid staat het gebruik van de bestrijdingsmiddelen toe omdat deze onmisbaar zouden zijn voor de agrarische sector. Een gedoogregeling werd al twee keer door een rechtbank verboden. Door een wetswijziging kunnen de boeren het landbouwgif echter nog steeds gebruiken.
De wetswijziging is volgens de rechtbank niet in strijd met een Europese richtlijn. De milieuorganisaties vonden dat dit wel het geval was. (bron: ANP)
 31 mei 2001
HBG en Ballast Nedam bundelen baggeractiviteiten
AMSTERDAM- Ballast Nedam en HBG zullen hun baggeractiviteiten samenvoegen tot een nieuwe combinatie die zal bestaan uit Ballast Nedam Baggeren (BNB) en Hollandsche Aanneming Maatschappij (HAM). Na maanden intensief onderhandelen hebben beide partijen vandaag een intentieovereenkomst ondertekend.
lees verder...
 30 mei 2001
Reactie op nota: 'Hou geen rekening met Moerdijk II
MOERDIJK - 'Het maatschappelijk en politiek draagvlak om tot de ontwikkeling van een bedrijventerrein en glastuinbouw in de Moerdijkse Hoek te komen is zodanig afgenomen dat een dergelijke ontwikkeling nu niet voor de hand ligt'.
lees verder...
 30 mei 2001
Slootbagger wordt natuurvriendelijke oever
Langs de Verlengde Breevaart in Reeuwijk is in 1998 een 240 meter lange natuurvriendelijke oever aangelegd. Het bijzondere is dat hiervoor klasse 1- en 2-bagger is gebruikt die is vrijgekomen bij het schonen van sloten in de regio. Deze bagger zit vol zaden en wortels. Hierdoor is het niet nodig geweest om de oever in te zaaien of te beplanten.
Door het gebruik van het schoningsmateriaal is bovendien bespaard op transport-, verwerkings- en composteringskosten van de bagger.
De ontwikkeling van de oever is de afgelopen jaren nauwgezet gevolgd. De resultaten zijn positief. De verwachte sterke verruiging door de extra voedselrijkdom van de vegetatie is uitgebleven en de invloed op de waterkwaliteit is nihil. Vooral de rietoever is een succes en kan een belangrijke schakel gaan vormen in de verbetering van de vitaliteit van de rietkragen in het Reeuwijkse Plassengebied.
Het proefproject wordt met een jaar verlengd. Er zullen nog enkele aanpassingen aan de beschoeiing plaatsvinden, waardoor de oever meer een plas-dras situatie wordt.
(bron: De Water)
 25 mei 2001
Rotterdam mag havenslib in zee blijven storten (Greenpeace krijgt nul op rekest)
DEN HAAG - In een eergisteren gepubliceerde uitspraak wees het rechtscollege alle bezwaren van Milieuorganisatie Greenpeace van de hand. Greenpeace eiste een verbod op het in zee storten van TBT-baggerspecie (Klasse 2). TBT, dat in Nederland niet meer wordt gebruikt, zit in verf om algen-, schelpdieren en wierenaangroei op scheepsrompen te voorkomen. Tot op heden is er nog geen internationaal verbod van TBT. Volgens Greenpeace komt het spul via het slib met zeestromingen in de Waddenzee terecht en vergiftigt het de voedselketen. TBT verhindert onder meer de voortplanting van dieren.
lees verder...
 24 mei 2001
HBG zoekt alternatieven voor bod op baggerpoot
RIJSWIJK (ANP) - De Hollandsche Beton Groep (HBG) voelt vrijwel niets voor het reuzenbod dat baggeraar Boskalis heeft uitgebracht op haar baggerdochter HAM. Officieel heet het dat HBG het bod nog bestudeert, maar tijdens de aandeelhoudersvergadering van woensdag bleek dat bestuur en commissarissen HAM liever niet naar Boskalis zien vertrekken.
Qua omzet is HAM binnen HBG maar een klein onderdeel, maar de baggerdivisie zorgt wel voor het leeuwendeel van de winst. Boskalis heeft daarom een bod van f 1,25 miljard erop uitgebracht. HBG onthulde woendag dat Boskalis eerder al met een bod van een miljard was gekomen, maar dat is direct afgewezen als te mager. Ook het nieuwe bod is minder hoog dat het lijkt: door allerlei voorwaarden is het f 300 miljoen minder, zegt HBG.
Boskalis ontkende dat direct in een persbericht.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink