waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 26 juni 2008
Provincie Frysl‚n baggert deel Prinses Margriet kanaal
LEEUWARDEN - De provincie Frysl‚n heeft het Prinses Margriet kanaal tussen Warten en het Pikmeer uitgebaggerd tot een diepte van 4,90 meter. In totaal is er 140.000 m 3 verdiepingsgrond, waarvan een klein deel baggerslib, vrijgekomen.
lees verder...
 17 juni 2008
Meststoffen verpesten de sloten
In het najaar van 2000 gebeurde er in de vergaderzalen in Brussel iets bijzonders, waarvan de reikwijdte niet direct doordrong in de Lage Landen. Op 23 oktober dat jaar stelde de EU de Kaderrichtlijn Water vast
lees verder...
 12 juni 2008
Breda stelt beleid hergebruik van grond vast
Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft het beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie in Breda voor de komende vijf jaar vastgesteld. Om te kunnen beoordelen of grond en baggerspecie ergens mogen worden toegepast, moet eerst de kwaliteit ervan worden bepaald. Vervolgens kan men aan de hand van een bodemfunctiekaart en een bodemkwaliteitskaart beoordelen of ze op een bepaalde locatie gebruikt mogen worden of niet.
lees verder...
 12 juni 2008
Koepelnorm voor bepaling organische componenten gepubliceerd
Onlangs is de lang verwachte koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond) gepubliceerd (NEN 6970 t/m NEN 6981). In deze koepelnorm is voor verschillende matrices aangegeven, welke methoden moeten worden toegepast om het gehalte aan organische componenten vast te stellen. Met de modulaire opzet wordt een vermindering van het aantal normen en een vereenvoudiging van de structuur bereikt.
lees verder...
 11 juni 2008
Monsterneming grondwater flink gewijzigd
Het derde normontwerp NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater' wordt na een grondige herziening medio juni gepubliceerd. Dit ontwerp is beschrijft een geheel nieuwe methode van monsterneming.
lees verder...
 11 juni 2008
Pcb-slib haven Steenwijk geen gevaar voor mens
STEENWIJKERLAND - De passantenhaven in het Steenwijkerdiep wordt na dit recreatieseizoen gesaneerd. Op de bodem bevindt zich zeker 2500 kubieke meter vervuild slib van de zwaarste categorie, met daarin pcb's (polychloorbifenyl, een giftige verbinding). Uitstel tot het najaar is volgens de GGD verantwoord: die stelt dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Alle direct omwonenden van het havengebied in Steenwijk zijn gisteren per brief geïnformeerd.
lees verder...
 9 juni 2008
Standaard stoffenpakket bij milieuhygiŽnisch (water)bodemonderzoek vastgesteld
In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en grondkeuringen vastgesteld. Het standaardpakket wordt vastgelegd in diverse NEN-normen en de SIKB BRL 9335; het treedt in werking op 1 juli 2008. Hierdoor zal er voor het eerst sprake zijn van een eenduidig stoffenpakket in het hele (water)bodembeheer. Voorafgaand aan 1 juli zijn nog enkele beperkte wijzigingen doorgevoerd in het standaardpakket voor de Rijkswateren.
lees verder...
 5 juni 2008
Plassenschap en ondernemers pleiten voor snel uitbaggeren plassen
LOOSDRECHT - Een dikke laag slib zorgt op een aantal plaatsen in het plassengebied voor acute problemen, die snel moeten worden aangepakt, meldt Reinout Broos van het Plassenschap. ,,Vervelend dat al het werk in afwachting van het puttenplan nu vooruit wordt geschoven'', stelt hij.
lees verder...
 2 juni 2008
Slotakkoord baggerwerkzaamheden in Twente
ENSCHEDE Ė Het waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel gaan de laatste waterbodems van Twente schoon maken. Bestuurslid Holterman van het waterschap en gedeputeerde Rietkerk van Overijssel hebben hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.
lees verder...
 30 mei 2008
Kamervragen over vuile grond Veerhaven
HELLEVOETSLUIS - De Tweede Kamer-leden Jan Boelhouwer en Staf Depla willen weten waarom het Rijk niet meebetaalt aan de opschoning van het voormalige gasfabriekterrein in Hellevoetsluis. De gemeente wil huizen bouwen op de vervuilde grond bij de Veerhaven. Het terrein is eigendom van Rijkswaterstaat.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink