waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 10 mei 2001
Boskalis: Minder schepen nodig na overname baggerpoot HBG
ROTTERDAM (ANP) - Baggeraar Boskalis denkt veel minder nieuwe baggerschepen te hoeven bestellen, mocht de overname van de baggerdochter HAM van concurrent HBG slagen. Boskalis heeft deze week een bod van f 1,25 miljard uitgebracht op de HAM; moeder HBG studeert er nog op.
Bestuursvoorzitter R. van Gelder van Boskalis gaf woensdag tijdens de aandeelhoudersvergadering een toelichting op zijn motieven voor de enorme overname. "De combinatie is optimaal. Wij zijn erg sterk in de grotere, zwaardere equipment, HAM zit vooral in het middelgrote segment. Wij staan aan de vooravond van investeringen in het middensegment, terwijl HAM juist aan de vooravond staat van investeringen in grote uitrustingen. Daarom is het tijdstip optimaal", aldus Van Gelder, die denkt dat sommige van deze geplande investeringen kunnen worden geschrapt.
Volgens Van Gelder zijn er op de werkvloer nauwelijks cultuurverschillen. Wel in de hoofdkantoren: "Wij zijn ondernemender en van tijd tot tijd wat chaotischer. Bij de HAM is men in het algemeen wat planmatiger, maar soms wel wat minder doortastend."
Schaalgrootte is volgens Van Gelder nodig, ook nu Boskalis toch al de grootste baggeraar ter wereld is. "Wij zijn de numero uno op de wereldbaggermarkt en dat willen we blijven; daar werken we ook aan. Baggeren is kapitaalintensief, dan moet je schaalgrootte hebben." Op nadere vragen van aandeelhouders wilde Van Gelder niet ingaan. "Ik wil het beslisproces, dat moeilijk en ook wat gevoelig is, niet doorkruisen." (bron: ANP)
 10 mei 2001
Kort geding om bestrijdingsmiddelen
UTRECHT (ANP) - Stichting Natuur en Milieu, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Vereniging van Waterbedrijven VEWIN willen via een kort geding tegen de Staat voorkomen dat boeren en tuinders dit teeltseizoen elf omstreden bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Volgens de milieuorganisaties en de VEWIN is het landbouwgif zeer schadelijk voor het milieu en het grondwater. De overheid staat het gebruik echter toe omdat ze onmisbaar zouden zijn voor de landbouw. Het geding dient 16 mei in Den Haag.
Er is al geruime tijd ophef over de elf bestrijdingsmiddelen. Tot twee maal toe werd een gedoogregeling voor de middelen verboden door de rechter, maar door een wetswijziging kan er nog steeds mee worden gespoten. Net als de milieubeweging wil ook de overheid dat boeren en tuinders milieuvriendelijke alternatieven gaan gebruiken. Maar volgens de sector is er meer tijd nodig om die te vinden. De milieuorganisaties en de waterbedrijven hadden ook al een rechtszaak aangespannen. Deze dient echter pas in oktober, terwijl het teeltseizoen aanstaande is. Er dreigt dan "470.000 kilo puur gif" in het milieu terecht te komen, aldus de bezwaarmakers. (bron: ANP)
 8 mei 2001
Afronding baggerproject gemeente Den Haag
Op dinsdag 15 mei a.s. vindt om 16.00 uur de afronding van het baggerproject in de gemeente Den Haag plaats. De heer W.J. Stolte, wethouder Leefbaarheid en Milieu van de Gemeente Den Haag en de heer drs. W.H.M. Aalbers, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland zullen de laatste m3 bagger op symbolische wijze verwijderen. Deze handeling vindt plaats bij de sloot aan de Ambachtsgaarde/Beresteinlaan.

In vier jaar is er ruim 600.000 m3 gebaggerd uit de Haagse wateren. Met de afronding van dit project is tevens de overdracht van het Waterbeheer naar het Hoogheemraadschap van Delfland een feit. Bron: gemeente Den Haag
 8 mei 2001
Boskalis doet miljardenbod op baggerpoot HBG
PAPENDRECHT (ANP) - Boskalis wil de zeer winstgevende baggeractiviteiten van de Hollandsche Beton Groep (HBG) overnemen voor een bedrag van f 1,25 miljard. HBG zegt het bod "zorgvuldig te bestuderen". Het bod van baggeraar Boskalis komt nog geen jaar na een mislukte fusiepoging van het duo.
lees verder...
 8 mei 2001
Rondvaartboten voor Schiedam
SCHIEDAM (ANP) - Schiedam is binnenkort ook vanaf het water te bewonderen. Per 17 juni beschikt de Jeneverstad over twee rondvaartboten. De zogenaamde ‘fluisterboten’, voortbewogen door stille elektromotoren, hebben geen dak. "Anders konden ze niet onder de bruggen door", aldus de Stichting Rondvaarten Schiedam. Twee bruggen zijn alsnog te laag en moeten drie maal per dag open.
De open boten zijn voor twee ton per stuk gemaakt in Giethoorn en tellen elk 52 zitplaatsen. De stichting zoekt nog een bekende Nederlandse die de eerste boot wil dopen. (bron: ANP)
 2 mei 2001
Verbreding Maas geen optie bij hoogwaterbestrijding
Het verbreden en verdiepen van de Maas is niet langer het belangrijkste middel om overstromingen tegen te gaan. Bij de presentatie van het project Zandmaas/Maasroute, gehouden op woensdag 2 mei in Maastricht, bleek dat verhoging van de kades de beste garantie tegen hoog water is.
lees verder...
 26 april 2001
Waterschap Veluwe hervat werkzaamheden langs watergangen
APELDOORN (ANP) - Waterschap Veluwe hervat donderdag de werkzaamheden aan watergangen op eigen grondgebied. Door het uitblijven van onderhoud door de mond- klauwzeercrisis zijn er stremmingen in het water ontstaan. Daardoor is er kans op een verhoogde waterstand, aldus het waterschap woensdag. Ruim vier weken geleden werden de werkzaamheden stilgelegd om de verspreiding van mond- en klauwzeer zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral in de lager gelegen gebieden, zoals de noordelijke IJsselvallei en de polders bij Oosterwolde en Oldebroek, leidde dat tot problemen. Contact met evenhoevigen blijft verboden en ook de paden in gesloten natuurgebieden mogen nog steeds niet worden betreden. In toezichtsgebieden mogen de medewerkers van het waterschap gronden van derden alleen betreden met toestemming van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. (bron: ANP)
 19 april 2001
Informatieavond tweede fase grote schoonmaak Singelgracht
Op donderdag 19 april is er een inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden van de Singelgracht. Tussen 19.00 21.00 uur zal in de Grote Zaal van zalencentrum Concordia, Kerkplein 7, informatie worden gegeven over de tweede fase van de grote schoonmaak Singelgracht. In de zaal hangt allerlei materiaal. Verder zijn medewerkers van de provincie, waterschap en gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

De eerste fase
In november 1999 is door de provincie gestart met de eerste fase (Zuidelijke Loop en gasfabrieksdeel) van het baggerwerk in de Singel van Woerden. In de periode 1999 2000 is circa 80.000 m3 oudstedelijke verontreinigde waterbodem verwijderd. Daarnaast is een nieuwe beschoeiing geplaatst. De oude steigers in het zuidelijke singeldeel zijn vernieuwd en illegale steigers en wrakken zijn afgevoerd.

Bron: gemeente Woerden
lees verder...
 17 april 2001
Gemeente haalt vervuilde staalslakken uit vijvers
NIEUW-VENNEP (ANP) - De gemeente Haarlemmermeer begint half mei met het verwijderen van verontreinigde staalslakken uit siervijvers in de nieuwbouwwijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. De operatie gaat naar verwachting twee maanden duren.
Vorige maand vonden duizenden vissen in de wijk de dood, nadat de bodem van de vijvers werd verzwaard met zogeheten ecoslakken. Dit materiaal was afkomstig uit de Belgische hoogovens. Later bleek uit onderzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland dat de staalslakken vervuild waren.
De gemeente heeft het gebied rond de vijvers inmiddels met hekken afgesloten. Er ging bovendien een proef van start om de vervuiling door toevoeging van ijzersulfaat te neutraliseren. Die proef is echter weer stopgezet, omdat het werken met ijzersulfaat niet zonder risico is.
In overleg met het ministerie van VROM en Rijnland heeft de gemeente nu besloten de vervuilde slakken alsnog uit de vijvers te halen. De staalslakken worden vervangen door grind of basalt. De gemeente neemt tijdens de werkzaamheden strenge veiligheidsmaatregelen in acht. Totdat de klus is geklaard, blijven de vijvers verboden terrein voor mens en dier. (bron: ANP)
 13 april 2001
Banenverlies dreigt bij Frisian Shipyard (kosten sanering waterbodem)
HARLINGEN (ANP) - De overnamekandidaat van Frisian Shipyard Welgelegen (FSW) wil een reorganisatie van de scheepswerf. Dat gaat ten koste van 60 van de 260 banen. Zonder een reorganisatie wil Bodewes Volharding uit Foxhol het bedrijf niet hebben.
Ook wordt er op de werf vanaf de zomer een jaar lang geen schip meer gebouwd. Reden is een geannuleerde order voor de bouw van een olietanker. "Het lukt FSW maar niet om nieuwe orders te krijgen", zegt G. Bodewes van Bodewes Volharding. "Eerst moeten problemen opgelost worden voordat we over een definitieve overname praten."
Een andere reden voor Bodewes om FSW vooralsnog niet over te nemen heeft te maken met de vervuilde waterbodem bij de werf. De kosten voor sanering van de bodem kunnen oplopen tot f 10 miljoen. "We willen eerst zekerheid dat de milieuclaim verdwenen is", aldus Bodewes. FSW heeft de provincie inmiddels om financiële steun gevraagd bij de sanering. (bron: De Financiele Telegraaf)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink