waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 17 maart 2001
Baggeren is goed voor Westerschelde
ANTWERPEN - Baggeren is juist goed voor de Westerschelde. De Vlaamse hoogleraar J. Peters meent dat een uitgekiende bagger- en stortstrategie bijdraagt aan de instandhouding van het geulen- en platenpatroon en daarmee aan behoud van het huidige karakter.
lees verder...
 9 maart 2001
Baggerwerkzaamheden Bernhardkade
MILIEU EN BEHEER - Deze week is de gemeente begonnen met baggerwerkzaamheden aan de Bernhardkade. Aansluitend wordt ook de sloot aan de Bonairestraat uitgebaggerd. De werkzaamheden aan de Bernhardkade en de Bonairestraat zullen naar verwachting twee weken duren. De uitvoerende aannemer neemt enkele parkeerplaatsen in beslag om de bagger te kunnen afvoeren. Bron: gemeente Leiden
 8 maart 2001
Troebele classificatienormen voor vervuild baggerslib.
Raad van State struikelt over troebele classificatienormen voor vervuild baggerslib.
De klasse-indeling voor vervuilde baggerspecie die het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam in de jaren tachtig heeft geïntroduceerd en die daarna landelijk werd gebruikt, leidt nog steeds tot onduidelijke situaties. Zo bleek onlangs weer bij de behandeling van een beroep van de gemeente Westvoorne tegen een vergunning van de provincie Zuid-Holland aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam voor het overbrengen van klasse 4-specie uit het slibdepot Papegaaienbek naar het slibdepot De Slufter. De Raad verwierp de vergunning omdat de acceptatieregeling niet deugt.
lees verder...
 8 maart 2001
Zeeland maakt bezwaar tegen vergunning baggerstort Westerschelde
MIDDELBURG (ANP) - Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland willen niet dat Rijkswaterstaat een vergunning voor onbepaalde tijd verleent voor het terugstorten van bagger in de Westerschelde. Ze willen dat de vergunning aan de Vlaamse Gemeenschap slechts voor een aantal jaren geldt.
De provinciebestuurders wijzen Rijkswaterstaat op de verwachte aanscherping van de regels rond de stort van verontreinigde bagger. Bij een vergunning voor onbepaalde tijd kan de Vlaamse Gemeenschap in dat geval een beroep doen op verkregen rechten of compensatie claimen, stellen ze. De visserijsector en milieuorganisaties maakten eerder op dezelfde gronden bezwaar tegen de verlening de vergunning.
Gedeputeerde Staten van Zeeland willen verder dat Rijkswaterstaat in de nieuwe vergunning aangeeft hoeveel bagger per jaar uit de Westerschelde moet worden gehaald. In de bestaande vergunning zijn wel eisen voor de jaarlijkse hoeveelheid aangegeven.
In het ontwerp voor de nieuwe vergunning staat alleen dat in acht jaar in totaal 1,5 miljoen kubieke meter bagger moet worden weggehaald. GS vermoeden dat dat te maken heeft met het ontbreken van voldoende bergingscapaciteit voor vervuilde baggerspecie in de nabijheid van Antwerpen. Wanneer de vervuilde specie langer in de Westerschelde blijft liggen, kan die zich volgens GS verspreiden naar nog schone gebieden in de rivierloop. (bron: ANP)
 7 maart 2001
Verzakkingen in Hindeloopen veroorzaken opschudding
HINDELOOPEN (ANP) - In Hindeloopen is schade ontstaan tijdens het saneren van de stadsgrachten door het Waterschap Friesland. Beschoeiingen zijn verzakt of omgevallen en hier en daar zijn scheuren in monumentale panden ontstaan. Bewoners van Hindeloopen vrezen een miljoenenschade.
De gemeente Nijefurd, waartoe Hindeloopen behoort, verwacht dat het allemaal wel zal meevallen. Volgens projectleider W. de Boer van het waterschap doen zich bij baggerwerk altijd problemen voor. Slib en bagger worden onder zeer moeilijke omstandigheden verwijderd. "Wij zijn zo nauwkeurig mogelijk te werk gegaan’’, stelt De Boer.
Voor de sanering in oktober 2000 begon, heeft de gemeente een voorlichtingsavond gehouden voor alle betrokkenen. Verder zijn er foto’s gemaakt om verzakkingen te controleren, met het oog op verzekeringsclaims. De schade is naar het oordeel van De Boer niet helemaal te wijten aan het waterschap. Volgens de projectleider waren sommige plaatsen al slecht.
Er is inmiddels een claim binnengekomen. Een inwoonster van Hindeloopen eist dat er een damwand wordt geslagen om te voorkomen dat haar grachtenpand in het water zakt. Wouter de Boer zegt echter dat het slaan van een damwand nog niet aan de orde is. "Een expert onderzoekt de zaak eerst en stuurt dat door naar onze verzekering.’’ (bron: ANP)
 5 maart 2001
Baggerwerkzaamheden Julianakade
MILIEU EN BEHEER - Vanaf maandag 5 maart zijn er baggerwerkzaamheden aan de Julianakade, die ongeveer een week zullen duren. Het baggerbedrijf zal mogelijk enkele parkeerplaatsen in gebruik nemen om de bagger te kunnen afvoeren. Bron: gemeente Leiden
 24 februari 2001
Rijkswaterstaat onderzoekt PPS constructie
De komende 25 jaar moet er in Zeeland 6,8 miljoen m3 vervuilde baggerspecie worden gestort. Rijkswaterstaat wil daarvoor in twee fasen het depot Koegorspolder bij Terneuzen bouwen. Staatssecretaris De Vries heeft echter onlangs besloten de tweede fase van het depot te schrappen en daarvoor in de plaats de locatie in te richten voor proefinstallaties met verschillende verwerkingstechnieken.
lees verder...
 22 februari 2001
Groningen wil af van bagger in stadswateren
GRONINGEN (ANP) - De gemeente Groningen wil af van ongeveer 330 duizend kubieke meter bagger op de stedelijke waterbodems. Voor ruim 40 miljoen gulden gaat zij de komende zes jaar samen met waterschap Hunze en Aa's de vervuiling van onder meer het Reitdiep, het Eemskanaal en het Hoendiep te lijf.

In de loop van de jaren raakten de Stad-Groningse wateren sterk verontreinigd door de lozing van vervuild water, riooloverstort en scheepvaart. Het vieze water uit de stadsgrachten en -kanalen heeft er voor gezorgd dat het Eemskanaal en de Oosterhomhaven in de provincie tot de meest vervuilde wateren van Nederland behoren. Vooral de grote hoeveelheid kwik zorgt voor milieuproblemen. Om te voorkomen dat de waterbodems in de stad opnieuw vervuilen, heeft de gemeente de afgelopen jaren vervuilde bedrijfsterreinen schoongemaakt en riooloverstorten afgesloten. Ook milieudelicten worden tegenwoordig harder aangepakt.

Het meest verontreinigde slib uit de Groningse grachten gaat naar stortplaats de Stainkoel'n in de stad. Omdat daar te weinig capaciteit is, wordt de rest van het slib opgeslagen in baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer.
Het ministerie van VROM betaalt het grootste deel van het baggerproject, bijna 23 miljoen, op voorwaarde dat het binnen zes jaar wordt uitgevoerd. Dit najaar begint daarom de sanering van het Reitdiep en het Balkgat. De gemeenteraad van Groningen moet nog formeel beslissen over een bijdrage van 10 miljoen. De rest komt voor rekening van de provincie en de waterschappen. (bron: ANP)
 22 februari 2001
Vijver Quelderduyn krijgt baggerbeurt
Den Helder - Afgelopen week is de Milieudienst begonnen met het uitbaggeren van één van de vijvers in Quelderduyn. Het gaat om de vijver ten noordoosten van de voormalige crossbaan. Deze vijver dreigt namelijk dicht te slibben. Er wordt een laag van ca. 30 cm. verwijderd. De vrijkomende baggerspecie wordt gestort op het voormalige crossterrein. De gemeente bekijkt momenteel hoe dit crossterrein heringericht moet worden. Daarbij zal in elk geval ophoogmateriaal nodig zijn. Het uitgebaggerde slib hoeft hierdoor niet te worden afgevoerd. Uit een bodem-/waterbodemonderzoek is gebleken dat de vrijkomende baggerspecie als ophoging mag worden gebruikt. (Bron: gemeente Den Helder)
lees verder...
 22 februari 2001
Wilgen tieren welig op vervuild slib
Van een meter slib op land blijft na vijf jaar ongeveer een halve meter over en is dan geschikt om er wilgen op te laten groeien. Na ongeveer vijftien jaar (overeenkomend met de levenscyclus van wilgen) hebben bacteriën hun werk afgerond en kan de grond veilig worden verwerkt tot bouwstof voor dijken of geluidswallen. Ongeveer tien procent van al het vervuilde slib komt in aanmerking voor deze teelt. De wilgentenen die geoogst worden kunnen dienen als duurzame brandstof. (bron: Intermediair)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink