waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 21 februari 2001
Vliegtuigbom onder Moerdijkbrug
De Explosieven Opruimingsdienst heeft gisteren bij Moerdijk een vliegtuigbom van 500 pond laten ontploffen. De bom werd eergisteren bij het baggeren voor de hsl onder de Moerdijkbrug gevonden. Het is de tweede keer dat er tijdens werk voor de flitstrein in de gemeente Moerdijk een vliegtuigbom is gevonden. De gemeente neemt aan dat het nog wel vaker zal gebeuren. De Moerdijkbrug en de dijken in die omgeving zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. (bron: Algemeen Dagblad)
 20 februari 2001
Afspraak slibproject Koegors bekrachtigd
ELLEWOUTSDIJK – Staatssecretaris M. De Vries van Verkeer en Waterstaat en burgemeester R. Barbé van Terneuzen hebben maandag de afspraken tussen rijk en gemeente over het baggerslibdepot in de Koegorspolder onder Terneuzen bekrachtigd.
lees verder...
 20 februari 2001
Baggerdepot wordt voorbeeldproject
Een baggerdepot in de Koegorspolder bij Terneuzen zal fungeren als landelijk voorbeeldproject. Het bedrijfsleven neemt ontwerp, bouw en exploitatie op zich, het rijk betaalt 150 miljoen gulden. Het depot krijgt een capaciteit van zeven miljoen kubieke meter. (bron: Algemeen Dagblad)
 20 februari 2001
Explosieven Opruimings Commando ruimt vliegtuigbom Moerdijk
Deskundigen van het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht hebben maandag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom, een zogenoemde 500-ponder van Britse makelij, was die dag gevonden bij baggerwerkzaamheden in de omgeving van de Moerdijkbrug. Deze werkzaamheden dienen ter voorbereiding op de aanleg van de hogesnelheidslijn. (Bron: Ministerie van Defensie)
lees verder...
 20 februari 2001
Opslaan slib voorlopig het best
TERNEUZEN – Een landelijk onderzoek van Rijkswaterstaat naar hergebruik van verontreinigde baggerspecie heeft geen invloed op de plannen voor een mammoet-slibdepot in de Koegorspolder bij Sluiskil. Waterstaat Zeeland gaat ervan uit dat het nog jaren duurt voor verwerking van specie tot " nuttig toepasbare producten" financieel aantrekkelijker is dan berging in grote depots.
lees verder...
 20 februari 2001
Plan voor slibdepot krijgt er van langs in Zeeland-debat
TERNEUZEN – het plan om in de Koegorspolder een gigantisch slibdepot te vestigen, is een historische vergissing. Het gaat niet aan in het hart van Zeeuws Vlaanderen en aan de toegangsroutes naar Terneuzen een gebied van bijna honderd hectare volt te plempen met meer dan vijf miljoen kubieke meter zwaar vervuild haven- en rivierslib. In de Kanaalzone gaat her er om goede voorwaarden te scheppen voor een goed woonwerk- en leefklimaat.
lees verder...
 16 februari 2001
Baggerwerkzaamheden in Merenwijk
MILIEU EN BEHEER - De komende twee weken baggert de gemeente rondom het Hommelveld, Libellenveld, Fakkelgras, Lintgras en Wollegras. Gedurende de werkzaamheden kan men enige hinder ondervinden aangezien de uitvoerende aannemer zal enige parkeerplaatsen in gebruik zal nemen langs de Veluwemeerlaan om de bagger af te voeren. Bron: gemeente Leiden
 16 februari 2001
Samenwerking gemeenten en waterschappen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bepleit een actieve samenwerking tussen gemeenten en waterschappen om het water binnen hun grenzen een plaats te geven. Gemeenten moeten de wensen van de waterschappen met betrekking tot de benodigde ruimte voor berging van water serieus nemen en meenemen in hun ruimtelijke plannen.
Woningen bouwen in de uiterwaarden kan dan financieel aantrekkelijk zijn, toch moet rekening gehouden worden met het feit dat waterschappen deze gebieden als waterbuffer willen aanhouden. (bron: Cobouw)
 14 februari 2001
Baggerbeurt voor vijver Quelderduyn
Volgende week begint de Milieudienst met het uitbaggeren van een van de vijvers in Quelderduyn. Het gaat om de vijver ten noordoosten van de voormalige crossbaan. Deze vijver dreigt namelijk dicht te slibben. Er wordt een laag van ca. 30 cm. verwijderd. De vrijkomende baggerspecie wordt gestort op het voormalige crossterrein. De gemeente bekijkt momenteel hoe dit crossterrein heringericht moet worden. Daarbij zal in elk geval ophoogmateriaal nodig zijn. Het uitgebaggerde slib hoeft nu niet te worden afgevoerd. (Bron: gemeente Den Helder)
lees verder...
 12 februari 2001
Nieuwe versie SEDISOIL
Bij de beoordeling van actuele risico’s voor de mens wordt gebruik gemaakt van het SEDISOIL. Dit model is ook in SUS (Sanerings Urgentie Systematiek) opgenomen. Het model werd in 1993 ontwikkeld voor de urgentiebepaling van een geval van ernstige waterbodemverontreiniging. Het model berekent de levenslanggemiddelde, dagelijkse blootstelling (dosis) van de mens aan een verontreinigde waterbodem.
Afgelopen jaar heeft het RIZA in samenwerking met het RIVM gewerkt aan een nieuwe versie van het model SEDISOIL. Op grond van verbeterde inzichten zijn enkele aanpassingen in het model aangebracht. Ten behoeve van de nieuwe richtlijn voor nader onderzoek is tevens een verbeterde methodiek voor de actuele risicobeoordeling uitgewerkt.
Informatie: AKWA/RIZA, dhr. M. van Elswijk (0320) 29 87 63. (bron: Advies- en Kenniscentrum Waterbodems)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink