waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 9 februari 2001
Baggerslib gaat veel geld kosten
De gemeente Rotterdam verzet zich tegen de Vergroeningswet. Deze Wet Belasting op Milieugrondslag houdt in dat Rotterdam voor elke ton gestort slib dertig gulden milieuheffing moet gaan betalen. Rotterdam stort jaarlijks circa een miljoen ton baggerslib uit de havens in het eigen depot. De nieuwe belasting gaat de gemeente dertig miljoen gulden extra kosten. (bron: Rotterdams dagblad)
 9 februari 2001
Voorlichtingsavond saneringsplan Amstel/Uithoorn
Voorlichtingsavond saneringsplan Amstel/Uithoorn De provincie Noord-Holland organiseert dinsdag 13 februari een voorlichtingsavond over het saneringsplan Amstel/Uithoorn. Hierbij zal de ernstig verontreinigde bodem van de Amstel over een lengte van bijna 5 km tussen de Nessersluis en de brug N201 grondig worden schoongemaakt. Hiermee zal een einde komen aan een jarenlang ongewenste situatie. De kosten bedragen naar schatting circa 45 miljoen gulden en worden gedragen door het ministerie van VROM, de provincie Noord-Holland en DWR/waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De bijeenkomst, onder voorzitterschap van milieuwethouder L.J. Heijlman, vindt plaats in het gemeentehuis van Uithoorn. Aanvang: 20.00 uur. Het programma bestaat uit een toelichting op het saneringsplan met daarna gelegenheid tot vragen stellen en discussie. Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering van het saneringsplan zal starten. Dit is afhankelijk van de vraag waar en vanaf wanneer de verontreinigde bagger kan worden opgeslagen en verwerkt.
 9 februari 2001
Zand winnen uit bagger niet rendabel voor Rotterdam
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt verschillende methoden voor de verwerking van vervuilde bagger om zo weinig mogelijk te hoeven storten. De goedkoopste methode is zandwinning. Als in het slib echter minder dan 50 procent zand zit is het moeilijk het zand eruit te halen en is het niet meer rendabel.
In het Rotterdamse slib zit slechts in 5 procent voldoende zand. Als Rotterdam geen overeenkomst kan sluiten met Den Haag en de belasting op grond van de Vergroeningswet toch moet betalen, is de gemeente gedwongen de havengelden fors te verhogen. (bron: Rotterdams dagblad)
 29 januari 2001
Terneuzen krijgt geen vetorecht voor aanvoer baggerspecie naar Koegorspolder
TERNEUZEN - Een dag voordat de gemeenteraad definitief beslist over de aanleg van een slibdepot in de Koegorspolder, zal Terneuzen toch moeten slikken dat het depot ook wordt opengesteld voor baggerspecie niet afkomstig uit Zeeland. Rijkswaterstaat (RWS) Zeeland en staatssecretaris De Vries accepteren op het laatste moment niet dat de Terneuzense gemeenteraad daarover een veto-recht krijgt.
lees verder...
 24 januari 2001
Overeenkomst slibdepot op komst
TERNEUZEN Gedeputeerde A. Poppelaars (milieu) is door de provincie Zeeland gemachtigd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Zeeuwse waterschappen en het havenschap Zeeland Seaports een intentieovereenkomst te sluiten over het slibdepot en de slibverwerkingsinrichting die in de Terneuzense Koegorspolder worden gebouwd.
lees verder...
 23 januari 2001
Rijkswaterstaat onderzoekt pps-constructie voor storten en verwerken Zeeuwse baggerspecie.
De komende 25 jaar moet er in Zeeland 6,8 miljoen m3 vervuilde baggerspecie worden gestort. Rijkswaterstaat wil daarvoor in twee fasen het depot Koegorspolder bij Terneuzen bouwen. Staatssecretaris De Vries heeft echter onlangs besloten detweede fase van het depot te schrappen en daarvoor in de plaats de locatie in te richten voor proefinstallaties met verschillende verwerkingstechnieken.
lees verder...
 20 januari 2001
Middelburgse gracht wordt uitgebaggerd
MIDDELBURG - Het waterschap Zeeuwse Eilanden begint volgende week met het uitbaggeren van de Veerse Vest in Middelburg. Omwonenden klagen al jaren over stankoverlast. De klachten doen zich vooral voor bij warm weer.
lees verder...
 20 januari 2001
Putten voor heldere plassen
In de Loosdrechtse Plassen komen 15 meter diepe putten die het water helder moeten maken. Ook moeten de putten de aanwas van slib en bagger tegengaan. In de jaren 50 waren de plassen nog kraakhelder, maar tegenwoordig is het water erg troebel. Ook slibben de plassen langzamerhand dicht. Eén procent van de 1200 hectare beslaande plassen zal tot 15 meter worden uitgebaggerd. Slib en in het water rondzwevende veendeeltjes zullen naar verwachting na twee seizoenen in de putten zijn bezonken. (bron: Algemeen Dagblad)
 19 januari 2001
Een mogelijke oplossing voor de slibberg
Nederland bouwt gestaag door aan zijn slibverzameling. Baggerslib en zuiveringsslib zijn meestal zo vervuild met zware metalen (vooral koper, lood en zink) dat het niet gebruikt mag worden als bouwgrond of als meststof - van oudsher de manieren om slib kwijt te raken. Omdat er ook nog geen adequate reinigingstechnologie is, zit er niets anders op dan verontreinigd slib te verbranden of te storten. En dus groeit de slibberg. De afgelopen tijd is de bruikbaarheid van veel technieken onderzocht, maar die bleken te duur, te weinig effectief of schadelijk voor het milieu. De behoefte aan een goed alternatief blijft dus bestaan. Mogelijk zit er muziek in extractie met complexanten op basis van agrogrondstoffen. Een haalbaarheidsstudie van Oranjewoud, Cosun, Novem en ATO toonde aan dat agrocomplexanten de metalen efficiënt aan het slib kunnen onttrekken. Dat gebeurt in vier stappen:
lees verder...
 19 januari 2001
Geknoei bij schoonmaak van gifbelt
De sanering van één van de zwaarst vervuilde plekken in Nederland, de Diemerzeedijk in Amsterdam, is niet goed uitgevoerd. Ook vermoedt justitie dat bij de sanering strafbare feiten zijn gepleegd. Dit heeft het ministerie van Milieu gisteren bekend gemaakt.
De voormalige vuilstortplaats Diemerzeedijk was 55 hectare groot. In de jaren 60 en 70 is er chemisch afval verbrand en baggerspecie, huisvuil, puin en chemisch afval gestort.
De saneringsoperatie is een van de grootste in Nederland. De kosten bedroegen ruim 200 miljoen gulden. De vervuilde grond werd niet afgegraven, maar geïsoleerd. Het gif werd ingepakt. Maar volgens de Inspectie Milieuhygiëne is dit niet afdoende gebeurd. "Onmiddellijk ingrijpen is niet nodig, maar voor de langere termijn zijn risico's niet uit te sluiten", aldus de inspectie.
Daarom heeft minister Pronk (Milieu) de gemeente Amsterdam gevraagd een plan van aanpak te maken. In het huidige bestemmingsplan is voorzien dat het gebied een park wordt voor de nieuwe wijk in aanleg, IJburg.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink