waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 19 januari 2001
Milieuschade klein bij diepere Westerschelde
De vrees dat verdere uitdieping van de Westerschelde grote schade toebrengt aan de natuur is ongegrond. Dat is de conclusie van internationale experts, die daar onderzoek naar hebben gedaan en vaststellen dat de natuurlijke omstandigheden in de Scheldemonding nauwelijks zijn veranderd als gevolg van eerdere, ingrijpende baggeroperaties.
lees verder...
 19 januari 2001
Putten voor Loosdrechtse Plassen
LOOSDRECHT - In de Loosdrechtse Plassen komen 15 meter diepe putten die het water van de plassen weer helder moeten maken. Ook gaan de putten de aanwas van slib en bagger tegen. Dat heeft een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vrijdag meegedeeld.
lees verder...
 12 januari 2001
Schoonmaakactie in Krimpenerwaard
De Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) begint deze maand aan een omvangrijk bodemsaneringsproject in dit poldergebied tussen Schoonhoven, Krimpen aan den IJssel en Gouda. In dit gebied zijn in de jaren 60 en 70 meer dan 4000 sloten dichtgegooid met vervuild afval. Het kost circa 40 miljoen gulden om deze sloten weer toe te dekken. (bron: Algemeen Dagblad)
 9 januari 2001
Veldwerk (water) bodemonderzoek naar aanleiding van ATF-brand van start
Naar aanleiding van de brand bij ATF te Drachten op 13 mei 2000 hebben de provincie Frysln en het Wetterskip Frysln besloten om aanvullend onderzoek te doen naar de kwaliteit van de water- en landbodem. Inmiddels zijn de veldwerkzaamheden voor deze onderzoekingen van start gegaan. Naar verwachting zullen de resultaten in april bekend gemaakt worden.
Tijdens en na de brand is er door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) onderzoek gedaan naar rook, gras, melk. De resultaten van dat onderzoek wezen uit dat er geen verhoogd risico voor de volksgezondheid aanwezig was.

Bron: provincie Friesland
lees verder...
 4 januari 2001
Baggeren singels Edelsteenwijk en Sterrenwijk
Beheer Buitenruimte is op 13 december 2000 gestart met het baggeren van de singels (watergangen) in de Edelsteenwijk en de Sterrenwijk. De werkzaamheden nemen afhankelijk van de weersomstandigheden circa 5 weken in beslag. Het bedrijf Dosco die de werkzaamheden uitvoert, tracht de overlast zoveel mogelijk te beperken. De bagger wordt in vloeistofdichte containers afgevoerd naar een verwerkingslocatie. Hiervan kan het verkeer enige hinder ondervinden. Bron: gemeente Berkel en Rodenrijs
 4 januari 2001
Het hoe en waarom van het Pikmeerarrest
De gemeente Volendam kan niet strafrechtelijk worden vervolgd voor de brand in bar De Hemel vanwege het Pikmeerarrest, zei plaatsvervangend hoofdofficier Th. Bot vrijdag. Waar ging de Pikmeerzaak over en waarom zorgt het oordeel van de Hoge Raad uit 1998 voor zoveel verwarring?
lees verder...
 4 januari 2001
Middeleeuws schip wordt geborgen
Rijkswaterstaat laat komende zomer voor de kust van Lelystad een handelsschip uit circa 1460 bergen. Het wrak werd ontdekt bij baggerwerk aan de vaargeul Amsterdam-Lemmer. Het schip is ongeveer 50 meter lang en 20 meter breed. Het is het tweede in zijn soort dat in Nederland is gevonden. De overblijfselen worden waarschijnlijk tentoongesteld. De operatie kost 5 10 miljoen gulden. (bron: Algemeen Dagblad)
 15 december 2000
Medailles uit de bagger gevist
Twee medewerkers van het Waterschap Mark en Weerijs hebben de vondst van hun leven gedaan. Bij het uitbaggeren van de Clingeloop, een stadsbeek in de Bredase wijk Haagse Beemden, vonden zij negen medailles waaronder drie Olympische. Deze bleken eigendom te zijn van Wilf O'Reilly, tegenwoordig trainer van de Nederlandse shorttrack-selectie. Zij werden een half jaar geleden bij een inbraak in zijn woning ontvreemd.
O'Reilly haalde de plakken in de jaren 80 en `90 als succesvolle Engelse shorttracker. Bij de medailles zit een gouden uit Calgary (1988), een zilveren uit Albertville (1992) en een bronzen uit Nagano (1998). Verder vonden de baggeraars medailles van de WK shorttrack van 1991 en de EK in 1992.
Volgens een woordvoerster van het waterschap haalden de mannen hun `schat' vorige week vrijdag al uit het water, maar gingen ze ervan uit dat het om oud ijzer ging. De buit werd pas na het weekeinde schoongespoeld. Navraag bij de KNSB leerde dat het om authentieke medailles gaat en aan wie die toebehoren.
O'Reilly zelf zit momenteel in het buitenland. Het Waterschap Mark en Weerijs, dat de medailles in de kluis heeft liggen, hoopt deze vr kerstmis aan hem terug te kunnen geven. (bron: Algemeen Dagblad)
 8 december 2000
Promotie naar ontstaan fijn slib in havens
Veel havenbekkens en vaargeulen verondiepen doordat fijn, cohesief sediment kan sedimenteren als gevolg van de relatief rustige hydrodynamische omstandigheden in havengebieden. Hierdoor worden aan de bodem sliblagen gevormd. Aanvankelijk zijn deze lagen nog vloeibaar, maar na verloop van tijd bouwen zulke lagen een grotere sterkte op ten gevolge van consolidatie onder invloed van het eigengewicht. De sterkte van zo'n laag speelt een rol in de weerstand die schepen tijdens het varen ondervinden. Om te voorkomen dat schepen te veel last krijgen van de sterker wordende sliblagen, worden deze, tegen hoge kosten, verwijderd door middel van baggeren. Daarnaast bepaalt de sterkte ook de weerstand tegen erosie en het stroomgedrag van sliblagen op een hellende ondergrond. In dit onderzoek zijn een drietal reeksen van experimenten gedaan waarbij sliblagen zijn gevormd in consolidatiekolommen. (Bron: TU Delft)
 7 december 2000
Baggerprobleem neemt toe
De Nederlandse waterbodem kent 230 miljoen m3 zwaar verontreinigde bagger. Eind september 2000 meldde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dat de paling uit de grote wateren niet meer geschikt is voor consumptie in verband met te hoge concentraties aan dioxinen en PCBs. Het slib moet worden opgeruimd om het milieu te verbeteren en om de vaarwegen open te houden.
Dichtgeslibde waterwegen kunnen botsingen van schepen veroorzaken, met alle milieugevolgen van dien. Baggeren op zich is niet duur, wél de verwerking van de vervuilde bagger. Hoewel de industrie klaarstaat om de bagger te verwerken tot herbruikbaar materiaal, kiest staatssecretaris De Vries nog steeds voor de goedkopere manier om de bagger van de hand te doen: opslaan. Door gebrek aanopslagplaatsen kan niet voldoende gebaggerd worden. Als gevolg van keuze voor een goedkope oplossing stagneert opnieuw de aanpak van de baggerproblematiek. (bron: Trouw)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink