waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 21 juli 2006
Mogelijkheden hergebruik verontreinigde bagger Fryslân uitgewerkt
FRYSLAN - Bestuurders van baggerende instanties in Fryslân hebben vorige week ingestemd met een rapport waarin de mogelijkheden voor hergebruik van verontreinigde bagger (klasse 3 en 4) zijn uitgewerkt. De aanpak van bagger in Fryslân is één van de speerpunten van het Frysk Miljeuplan. Hergebruik van bagger staat hierin centraal.
lees verder...
 21 juli 2006
Schop in Zwolse bagger
ZWOLLE - Met de daadwerkelijke uitvoering van het Zwolse baggerplan wordt medio volgend jaar eindelijk begonnen. De opzet van het plan dateert al uit 2001. De eerste fase (Achtergracht en Thorbeckegracht) kost de gemeente anderhalf miljoen euro. Provincie en waterschap Groot Salland komen met eenzelfde bedrag over de brug. Een erfenis uit het verleden, die een ‘smak geld’ gaat kosten.
lees verder...
 19 juli 2006
Baggerwerkzaamheden Kampen gereed
KAMPEN - Kampen en IJsselmuiden hebben weer schone watergangen van voldoende diepte en breedte. Het Waterschap Groot Salland heeft onlangs de baggerwerkzaamheden in het stedelijk gebied van de gemeente Kampen afgerond. In totaal is circa 22.000 kuub slib verwijderd. Het hele project heeft zo'n € 750.000,- gekost.
lees verder...
 17 juli 2006
Bagger in Inundatiekanaal Tiel verontreinigd
TIEL - Waterschap Rivierenland adviseert om geen vis te eten die gevangen is in het Inundatiekanaal in Tiel. De reden is de sterk vervuilde bagger die in dit kanaal op de bodem ligt.
lees verder...
 16 juli 2006
Baggerdepot leidt tot onrust
HOUTEN – Je zult maar een buurman hebben die het geen probleem vindt dat er op zijn weiland tienduizend kubieke meter bagger wordt gestort.
lees verder...
 13 juli 2006
Damwanden in gracht pas na vakantie klaar
TIEL - Het slaan van de damwanden in de Tielse gracht loopt achter op schema. Toch wordt de start van het uitbaggeren van de gracht vermoedelijk niet vertraagd.
lees verder...
 5 juli 2006
Voor het eerst baggeropslag in geotube® in Noord-Nederland:
In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest is gestart met het baggeren van het Hunsingokanaal. Het gaat daarbij om het gedeelte van Zoutkamp tot Leens. Bij de opslag van een deel van de bagger zal voor het eerst in Noord-Nederland gebruik worden gemaakt van geotube®,  een nieuwe methode ontwikkeld voor grootschalige ontwatering van baggerspecie op een kleine ruimte. De uitvoering van de baggerwerken is in handen van Vis Baggerwerken Ouderkerk a.d IJssel B.V.
lees verder...
 4 juli 2006
Gemeente en waterschap baggeren vijvers in stadspark van Veenendaal
De gemeente Veenendaal en Waterschap Vallei & Eem zijn deze week begonnen met het schoonmaken van een aantal vijvers in het stadspark van Veenendaal. Het gaat om de vijvers in de twee delen van het stadspark die grenzen aan de Grift. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting drie weken.
lees verder...
 4 juli 2006
Nieuwe snijkopzuiger schoont moeiteloos bodem natuurgebied
WIJCHEN - Kinderziektes lijkt de nieuwe snijkopzuiger van Klaar Baggertechnieken niet te hebben. De Phoenix schoont zonder problemen de bodem van het natuurgebied Wijchens Ven in de gelijknamige Gelderse gemeente.
lees verder...
 3 juli 2006
Aanpassing uitvoeringsinstrumentarium nieuw bodembeleid
Per 1 januari 2007 wordt het nieuwe Besluit bodemkwaliteit van kracht. De invoering van dit besluit heeft gevolgen voor de inhoud van private documenten waar in de wetgeving naar verwezen wordt. Speerpunten voor NEN in dit kader zijn de aanpassing van het stoffenpakket en de revisie van NEN 5740, NVN 5725 en NVN 5720.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink