waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 23 juni 2006
Baggerspecie uit de Vecht afgevoerd naar IJsseloog
Een miljoen kuub baggerspecie klasse IV ligt op de bodem van de Vecht. Als die vanaf 2008 wordt opgebaggerd, moet de waterkwaliteit weer stijgen. Ook zonder begeleidende stuurgroep.
lees verder...
 23 juni 2006
Omgeving Baalder-vijvers in Hardenberg sterk opgeknapt.
De situatie van de vijvers in de Hardenbergse wijk Baalder is sterk verbeterd na het baggeren en het herinrichten van de natuurlijke oevers. De bagger- en herinrichtingswerkzaamheden, die vorig jaar van start gingen, zijn inmiddels succesvol afgerond. Ook de omgeving van de vijvers is door de gemeente Hardenberg onder handen genomen. Op zaterdag 1 juli wordt het project op feestelijke wijze officieel opgeleverd door dijkgraaf Wolthuis en wethouder Janssen. Ze worden hierbij geassisteerd door kinderen van de scholen in de wijk Baalder
lees verder...
 21 juni 2006
Baggerstort Nesselande
NESSELANDE - De deelgemeente Prins Alexander kan veel geld besparen door tijdelijk onbebouwde grond in de nieuwbouwwijk Nesselande te gebruiken voor de stort van relatief schone bagger uit singels en sloten.
lees verder...
 21 juni 2006
Slib uit Raam op Sterckwijck
BOXMEER - Verontreinigd slib uit de Oeffeltse Raam kan worden gebruikt als materiaal voor geluidswallen of ophogingen op het nieuwe bedrijventerrein Sterckwijck.
lees verder...
 20 juni 2006
Geen onderzoek naar verontreiniging in kleiputten
SCHINVELD - Er komt geen onderzoek naar mogelijk verontreinigde kleiputten in de Schinveldse bossen. Dat heeft wethouder Hans Ubachs van Onderbanken laten weten.
lees verder...
 20 juni 2006
Gif uit Gouderak niet welkom in Drechtsteden
GOUDERAK - Inwoners van Dordrecht en Sliedrecht willen niet dat het gif van de Zellingwijk in Gouderak gedumpt wordt in de derde Merwedehaven. Ze vrezen stankoverlast en risico’s voor de volksgezondheid.
lees verder...
 15 juni 2006
Baggeren voor bagger in het Hollandsch Diep
HOLLANDSCH DIEP - Veel is er nog niet te zien aan de oppervlakte van het Hollandsch Diep. Maar onder water gebeurt des te meer. Baggerschepen zijn continu in de weer vele tienduizenden tonnen bagger van de bodem te halen om ruimte te maken voor een ander soort bagger, maar dan van de vervuilde soort
lees verder...
 15 juni 2006
Deltaplan 2
Vorige maand ontvingen sleutelfiguren in de waterwereld een brandbrief. De afzenders – dertig vooraanstaande praktiserende waterdeskundigen – uiten hun bezorgdheid over de aanpak van de huidige watervraagstukken. Zij zien Nederland op een groot probleem afstormen.
lees verder...
 15 juni 2006
GS schuwt druk op Buren voor stort niet
ARNHEM/INGEN - Gedeputeerde Staten van Gelderland zullen desnoods gebruik maken van zware juridische middelen ten behoeve van slibstort in de Ingensche Waarden.
lees verder...
 14 juni 2006
Waterschap Brabantse Delta haalt baggerdepot weg
Waterschap Brabantse Delta is gestart met het opruimen van het baggerdepot aan de Zeedijk in Hooge Zwaluwe. Dit depot was nodig voor de tijdelijke opslag van modder afkomstig uit de Zwaluwse haven. De plaats waarop het depot ligt wordt weer weiland. De opruimwerken duren tot begin juli 2006.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink