waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 14 juni 2006
Waterschap Brabantse Delta haalt baggerdepot weg
Waterschap Brabantse Delta is gestart met het opruimen van het baggerdepot aan de Zeedijk in Hooge Zwaluwe. Dit depot was nodig voor de tijdelijke opslag van modder afkomstig uit de Zwaluwse haven. De plaats waarop het depot ligt wordt weer weiland. De opruimwerken duren tot begin juli 2006.
lees verder...
 12 juni 2006
Opruimen munitieresten in en rond Oosterbeekse beken van start
In de week van 19 juni begint een gespecialiseerd bedrijf met het opruimen van munitieresten en explosieven in en rond de Dunobeek, de beek langs de Fonteinallee, de Oorsprongbeek, de Spreng op de Hemelse Berg en de Gielenbeek in de gemeente Renkum.
lees verder...
 12 juni 2006
Waterschap Vallei en Eem baggert vijvers en singels in Ede
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Vallei & Eem stelt aan het Algemeen Bestuur van het waterschap voor om dit najaar te gaan baggeren in de wijken De Rietkampen en Frankeneng in Ede. Tegelijk met het baggeren wil het waterschap ook 13,5 kilometer oeverbeschoeiing van gecreosoteerd hout vervangen. Het Algemeen Bestuur besluit op 29 juni a.s. over dit project. De totale kosten zijn geraamd op ruim een miljoen euro.
lees verder...
 9 juni 2006
Geslaagde opening Dante vijvers te Ommen
Dijkgraaf Wolthuis van waterschap Velt en Vecht en wethouder Hulsink van de gemeente Ommen hebben gisteren, donderdag 8 juni, de officiële opening verricht van de uitgebaggerde en opnieuw ingerichte vijvers in de wijk Dante. De opening vond plaats op een vissteiger die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers die de vissport uitoefenen.
lees verder...
 8 juni 2006
Soms heb je een rampje nodig, om dingen te laten gebeuren
Paul van Erkelens, dijkgraaf bij Waterschap Friesland, vindt dat we best trots mogen zijn op het Nederlandse waterbeheer. Vooral op de organisatie. Tijden veranderen snel volgens hem en hij wijst daarbij vooral op het klimaat en de ruimtedruk.
lees verder...
 8 juni 2006
Trotsheid is een must
Het is een noodzaak om trots te zijn op het Nederlandse waterbeheer, zo reageert Jan Geluk van Waterschap Hollandse Delta heel resoluut. Het halve land staat op het spel. Hij vindt echter wel dat de risico's worden onderschat en er te weinig oog is voor de lange termijn.
lees verder...
 7 juni 2006
Geld voor sanering van Veluwse beken
APELDOORN - Het herstel- en saneringsprogramma voor Veluwse beken en sprengen is financieel gezien vlotgetrokken. Dat is vooral goed nieuws voor de sanering van de Wenumse beek bij Apeldoorn.
lees verder...
 7 juni 2006
‘Vervuild bagger ligt te lang op land’
DUSSEN - Bagger uit de sloten dat terechtkomt op land van agrariërs, is steeds vaker vervuild. Om die reden moet waterschap Rivierenland eerder bereid zijn bagger af te voeren. Dat vindt voorzitter R. de Graaf van landbouworganisatie ZLTO afdeling Altena-Biesbosch.
lees verder...
 1 juni 2006
Hoe vervuild zijn de Houthavens?
De bouw van een nieuwe woonwijk in de Houthavens moet volgens het projectbureau Spaarndammerhout eind 2007 van start gaan. Maar bewoners van de Spaarndammerbuurt denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Er zou wel eens een hele berg gif in de havens kunnen liggen. En wie gaat het schoonmaken betalen?.
lees verder...
 1 juni 2006
Juridisch onderzoek naar slibstort
MAURIK - Als het even kan, geen vervuiling in de Ingensche Waarden. Dat vindt de gemeenteraad van Buren. Maar mocht het toch doorgaan, wat zijn dan de consequenties?
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink