waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 juni 2006
Toenemende kritiek op Besluit Bodemkwaliteit
Het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit zal leiden tot veel uitvoeringsproblemen. De Tweede Kamer doet er daarom wijs aan de invoering van de regelgeving voor onbepaalde tijd op te schorten. Dat stelt Bouwend Nederland samen met een aantal andere belanghebbende partijen
lees verder...
 24 mei 2006
Start sanering verontreiniging smeerpijp
GRONINGEN/APPINGEDAM - Waterschap Noorderzijlvest start maandag 29 mei met het opruimen van de bodemverontreiniging in Groningen en Appingedam die door de smeerpijp is ontstaan. In het najaar wordt begonnen met de sanering van de gietijzeren persleiding.
lees verder...
 23 mei 2006
Sanering stadsgrachten en Plantage van start
TIEL - De sanering van de stadsgrachten en de Plantage gaat in augustus van start. Vorig jaar is er al 30.000 kubieke meter vervuilde baggerspecie uit de Doode Linge en 10.000 kubieke meter uit de watergang bij de Nieuwe Tielseweg gehaald.
lees verder...
 19 mei 2006
Wel uitzondering voor storten vervuilde baggerspecie
Rectificatie. Bij de behandeling van de Grondwaterrichtlijn in het Europees Parlement is de voor Nederland belangrijke uitzondering om vervuilde baggerspecie in de uiterwaarden te mogen storten, niet geschrapt. Dit in tegenstelling tot hetgeen WaterForum vorige week heeft bericht
lees verder...
 18 mei 2006
Baggerbase nieuw programma voor beheer waterbodemgegevens
De basis voor een efficiënt baggerproces is het centraal registreren en ontsluiten van waterbodemge­gevens. Bagger­projecten kunnen zo steeds nauwkeu­riger worden geraamd en gepland, maar ook de uitvoering verloopt efficiënter.
lees verder...
 18 mei 2006
Waterschap neemt baggerdepot Willige Langerak in gebruik
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt vanaf maandag 22 mei het nieuwe doorgangsdepot voor bagger in Willige Langerak (gemeente Lopik) in gebruik. Hoogheemraad Ton Versteeg doet om 15.00 uur de officiële opening door de eerste bagger in het depot te storten.
lees verder...
 15 mei 2006
Baggervervuiling neemt af in Amsterdam
AMSTERDAM - De jaren van milieubewustzijn betalen zich nu uit. Zo is het slib uit Amsterdamse wateren langzamerhand steeds minder vervuild. Voor havenonderhoud wordt er jaarlijks 200.000 kuub slib opgebaggerd. ‘Dat is weinig voor zo’n groot gebied’, zegt Jan Blom, projectmanager bij de Sector Infrastructuur & Milieu van Haven Amsterdam. ‘Het zal niet veel meer zijn dan wat in Rotterdam per week wordt verwijderd. Daar hebben ze te maken met een getijdegebied.
lees verder...
 28 april 2006
Water kan wel branden
Op vrijdag 28 april stuurt een groep experts uit de waterwereld een brandbrief de wereld in waarin zij oproepen tot een nieuw elan in de hele waterbranche. Zij zijn van mening dat Nederland al meer dan tien jaar kampt met een waslijst aan knelpunten op het gebied van water en dat deze maar niet worden opgelost.
lees verder...
 27 april 2006
Eerste graafwerk Olasfa-terrein
OLST - Op het vervuilde Olasfa-terrein in Olst zijn gisteren de eerste voorzichtige graafwerkzaamheden verricht. Hiermee loopt aannemer Sita vooruit op het daadwerkelijk afgraven en afvoeren van de grond, waarmee in de tweede helft van mei wordt begonnen.
lees verder...
 25 april 2006
Kostenbesparing milieubeleid moet voor de helft uit watersector komen
Afbrokkeling van het draagvlak bij de burgers en het tekort aan geld door de tegenvallende economie, nopen milieustaatssecretaris Pieter van Geel zijn milieubeleid over een andere boeg te gooien. Zakelijk, ondogmatisch en een nuchtere kostenafweging, zijn de nieuwe kernwoorden van Van Geel die hij gebruikte bij de presentatie van de nota Toekomstagenda Milieu op 25 april
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink