waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 8 april 2006
Sloot langs De Kiefte IV vervuild met nikkel
EIBERGEN - De bodem van een sloot rond Heinhuis Recycling, op het bedrijventerrein De Kiefte, is deels vervuild met nikkel. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Gelderse SP-Statenfractie.
lees verder...
 4 april 2006
Boskalis neemt Nederlandse baggeraar over
PAPENDRECHT -  Het baggerconcern Boskalis wil de kleinere branchegenoot D. Blankevoort International Dredging Company uit Bloemendaal overnemen.
lees verder...
 3 april 2006
Baai van Elburg uitgediept
ELBURG - De baai van Elburg mag worden uitgediept. Het Gelders college van gedeputeerde staten heeft laten weten met de realisering van het plan in te kunnen stemmen. De mogelijkheden voor kleine watersporten (zwemmen, zeilen en varen) wordt beperkt door ondieptes in en ten noorden van de baai.
lees verder...
 3 april 2006
Grootscheepse baggeroperatie in Leiden
LEIDEN - In mei wordt gestart met het uitbaggeren van de Rijn, de Zijl, de Haarlemmertrekvaart en een flink aantal Leidse grachten en singels. Het is alweer tientallen jaren geleden dat dit gebeurd is. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn vooral noodzakelijk om voldoende waterafvoer te realiseren waardoor de kans op wateroverlast afneemt. De actie is ook bedoeld om de wateren bevaarbaar te houden voor beroeps- en recreatievaart.
lees verder...
 3 april 2006
Winschoterdiep pas over twee jaar uitgebaggerd
GRONINGEN - Het duurt nog zeker enkele jaren voordat zware schepen zonder problemen door het Winschoterdiep kunnen varen. Dat zegt Gedeputeerde Staten naar aanleiding van vragen van de provinciale VVD-fractie.
lees verder...
 30 maart 2006
Eerste fase verwijderen verontreinigde bagger afgerond
DOKKUM - Het weghalen van circa 9.000 m3 verontreinigde bagger uit de Dokkumer Ee tussen Leeuwarden en Dokkum is afgerond. De bagger is per schip naar het provinciale baggerslibdepot Meersloot te Warten afgevoerd.
lees verder...
 28 maart 2006
Eerst de schuifboot, straks de cutterzuiger
GROENLO -Een schuifboot is gisteren begonnen met het schoonmaken van de Groenlose gracht. Eerst wordt de meest vervuilde bagger uit de gracht gehaald en direct afgevoerd. De minder vervuilde grond volgt later, via een persleiding.
lees verder...
 28 maart 2006
Gemeente kan vervuild slib niet kwijt
ZIERIKZEE - Schouwen-Duiveland heeft behoefte aan veel meer opslagruimte voor vervuilde baggerspecie dan het beschikbare depot aan de Verseputseweg bij Kerkwerve biedt. Dat depot is slechts te gebruiken voor 8000 kubieke meter, terwijl de gemeente naar verwachting ruim 32.000 kubieke meter baggerspecie kwijt moet
lees verder...
 23 maart 2006
Baten van Kaderrichtlijn Water moeilijk in geld uit te drukken
Specialisten en belangenbehartigers stoeien met baten Kaderrichtlijn Water. In december wil staatssecretaris Schultz van Haegen een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van de mogelijke KRW-maatregelen naar de Tweede Kamer sturen.
lees verder...
 18 maart 2006
Heerenveen wenst extra baggerwerk
HEERENVEEN - Met een antieke baggerbeugel is zaterdagmorgen het eerste vervuilde slib van de bodem van de Schoterlandse Compagnonsvaart geschraapt. Wethouder Lykele Buwalda en waterschapsbestuurder Aaltje Rispens gaven hiermee het officiële startsein van de baggerwerkzaamheden in de oude Heerenveense grachten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink