waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 30 mei 2008
Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren
Met een jaarlijkse stijging van de waterschapslasten met 0,7% kan in 2027 in de regionale wateren de helft van de ecologische doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water worden bereikt. Dat is veel minder dan tot nu toe werd verwacht.
lees verder...
 29 mei 2008
Groot baggerprogramma in Twente afgerond
TWENTE - In het kader van het subsidieprogramma Subbied zijn de waterbodems in het stedelijk gebied in Twente gebaggerd. Op vrijdag 30 mei 2008 staan we samen met genodigden stil bij de afronding van het Subbied Baggerprogramma.
lees verder...
 29 mei 2008
Publicatie gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006
Op 1 juli 2008 wordt de gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006 gepubliceerd in de Staatscourant. De gewijzigde Circulaire zal vervolgens op 1 oktober 2008 inwerking treden. De Circulaire bodemsanering regelt de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval van bodemverontreiniging kan worden vastgesteld. Daarnaast gaat de Circulaire bodemsanering over de saneringsdoelstelling bij immobiele verontreinigingen in de bovengrond.
lees verder...
 28 mei 2008
Bagger uit kanaal straks gebruikt voor aanleg wegen
SLUISKIL - De grote schoonmaak van het Kanaal Gent is in volle gang. Het baggerschip Viking haalt met een kraan dagelijks grote hoeveelheden slib van de bodem en het talud.
lees verder...
 26 mei 2008
Waterschap gaat Roer in Roermond baggeren
Waterschap Roer en Overmaas is de komende weken -in nauwe samenwerking met de gemeente Roermond- bezig met de baggerwerkzaamheden in de Roer in Roermond. Ter hoogte van de Roerkade baggert het waterschap 450 meter van deze rivier.
Dit is noodzakelijk in verband met het goed kunnen onderhouden van de nieuw aangelegde automatische sluisdeuren en om de scheepvaart mogelijk te maken/te houden.
lees verder...
 23 mei 2008
Baggerplan Loosdrecht is niet goed onderzocht
LOOSDRECHT - De voors en tegens van het uitbaggeren van de Loosdrechtse Plassen zijn onvoldoende onderzocht. Nadere studie is nodig om een verantwoorde beslissing te nemen. Dit is de conclusie van de MER-commissie
lees verder...
 23 mei 2008
Nederland helpt mogelijk bij schoonmaak Taihumeer
CHINA - De Nederlandse overheid gaat samen met het bedrijfsleven onderzoeken hoe ze China kunnen helpen bij het aanpakken van de ernstige vervuiling in het Taihumeer, dat ongeveer 37 miljoen Chinezen van schoon drinkwater moet voorzien. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het werkbezoek dat staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) deze week aan China bracht.
lees verder...
 22 mei 2008
Baggeren in gracht begint dit jaar nog

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder zal dit jaar nog de gracht en de twee haventjes in de Sterrenbuurt uitbaggeren.

lees verder...
 22 mei 2008
Baggeren in gracht begint dit jaar nog
EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder zal dit jaar nog de gracht en de twee haventjes in de Sterrenbuurt uitbaggeren. Dat is ook hoognodig. De bagger moet hoogstwaarschijnlijk naar een depot elders in Flevoland, omdat er in Noordoostpolder geen depot beschikbaar is.
lees verder...
 22 mei 2008
Ruimte voor bagger in Vaartplas
FLEVOLAND - Staatsbosbeheer en Zuiderzeeland sluiten een overeenkomst waarbij het waterschap 400.000 kuub bagger uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland in de Vaartplas, tussen de Oostvaarsplassen en het toekomstige Oostvaarderswold, kan storten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink