waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 februari 2006
Haven Tiel verontreinigd
TIEL - De bodem van de Tielse haven is vervuild. De kleine ‘binnenhaven’ is ernstig vervuild, de rest minder, zo blijkt uit een onderzoek van De Waal. De watersportvereniging liet het onderzoek uitvoeren door een milieu-adviesbureau.
lees verder...
 24 februari 2006
Tweede Kamer vindt 8 miljard voor Kaderrichtlijn Water onacceptabel
Tijdens de behandeling van de Decembernota 2005 op 16 februari gaf CDA-Kamerlid Erik van Lith ondubbelzinnig aan dat hij de geraamde kosten voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) 'onacceptabel hoog' vindt.
lees verder...
 23 februari 2006
Topinstituut wateronderzoek
DELFT - Nederland krijgt een wereldwijd toonaangevende topinstelling voor vraagstukken over wonen en werken in Deltagebieden. Het kabinet neemt vandaag een besluit over deze instelling, die wordt gevestigd in Delft en Utrecht, aldus bronnen in Den Haag.
lees verder...
 16 februari 2006
Bagger Alkmaar gaat naar Koele Kreken
ALKMAAR - Alle inspanningen van actievoerende omwonenden ten spijt en ondanks de vele aangedragen alternatieven: het baggeroverschot van Alkmaar-Noord gaat toch echt naar de Koele Kreken. Gisteravond was een meerderheid van de politiek tijdens een extra ingelaste commissievergadering voor de quick-scan die het Alkmaarse college van b en w liet maken.
lees verder...
 16 februari 2006
Baggerprojecten in Hellendoorn van start
HELLENDOORN - Al jaren staat het baggeren van waterbodems binnen de bebouwde kom op een laag pitje. Mede dankzij subsidie van het ministerie van VROM staat het nu weer hoog op de agenda's van gemeenten en waterschap. Veertien Twentse gemeenten werken samen met waterschap Regge en Dinkel aan een omvangrijk baggerprogramma.
lees verder...
 15 februari 2006
Almenaren vrezen vervuiling
ALMEN - Inwoners van het Almense buitengebied zijn bang voor vervuiling van het grondwater nu Rijkswaterstaat toch baggerwerkzaamheden verricht in de omgeving van het tuinhoutbedrijf Topwood. Het terrein van Topwood is op enkele plaatsen verontreinigd.
lees verder...
 15 februari 2006
Waterschap Rijn en IJssel meet bodembelasting doorgangsdepots
Het Waterschap Rijn en IJssel slaat veel vrijkomende bagger op in doorgangsdepots voor ontwatering of bewerking van de ontgraven baggerspecie. De Wet Milieubeheer is van toepassing op een dergelijk doorgangsdepot, zodat een vergunning noodzakelijk is van gemeente of provincie.
lees verder...
 14 februari 2006
Baggeren haven Walsoorden wordt routine
WALSOORDEN – Het jaarlijkse onderhoud om de haven van Walsoorden bereikbaar te houden voor schepen is weer aan de gang. Door de stroming slibt de diepe vaargeul dicht, waardoor de laad- en loskade voor schepen onbereikbaar zou worden als er niet gebaggerd zou worden.
lees verder...
 10 februari 2006
Fred de Haan verruilt Witteveen+Bos voor Waternet
Na 17 jaar dienstverband bij Witteveen+Bos gaat ir W.F. de Haan werken bij Waternet, het eerste waterketenbedrijf van Nederland en de rechtsopvolger van DWR die met het gemeentelijk waterleidingbedrijf Amsterdam is gefuseerd.
lees verder...
 10 februari 2006
Hoop op schoonmaak grond Olasfaterrein
OLST - Twee aannemers in de milieusector praten met de provincie Overijssel over de sanering van het Olasfaterrein in Olst.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink