waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 9 februari 2006
Oeverbos blijft vol zitten met vuile bagger
VLAARDINGEN - Het verontreinigd deel van het Oeverbos krijgt meer bomen en struiken. Dit is goedkoper en beter voor de natuur dan het afgraven van de grond, stelt Groenservice Zuid-Holland.
lees verder...
 8 februari 2006
Statencommissie Ladder van Bagger op werkbezoek
De statencommissie Ladder van Bagger gaat woensdag 8 februari 2006 op werkbezoek naar Druten en Buren. Gespreksonderwerpen zijn de bagger-stortplaatsen Kaliwaal en Ingensche Waard.
lees verder...
 7 februari 2006
Omvangrijk baggerwerk maakt water in Leiden schoner
Namens het hoogheemraadschap van Rijnland begeleidt advies- en ingenieursbureau Tauw de uitvoering van één van de grootste Nederlandse baggerprojecten in stedelijk gebied. Na Haarlem volgt nu ook het baggerwerk van ondermeer stedelijk binnenwater in de gemeente Leiden.
lees verder...
 6 februari 2006
Sanering Otheense Kreek kwestie van jaren
TERNEUZEN De bodemsanering van de Otheense Kreek In Terneuzen is een kwestie van de langere adem. Maar dat de boel wordt schoongemaakt, staat voor dagelijks bestuurder Adri Paauwe van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen vast.
lees verder...
 3 februari 2006
Baggerdepot bij Vathorst A'foort van de baan
AMERSFOORT - De aanleg van een baggerdepot bij de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst is van de baan. Het college heeft overeenstemming bereikt met afvalverwerker Smink. Amersfoort betaalt Smink 17,8 miljoen euro als afkoopsom, en om 23 hectare grond terug te kopen.
lees verder...
 1 februari 2006
Moerdijker ligt niet wakker van baggerdepot
MOERDIJK - Afgaande op het aantal belangstellenden dat gisteravond op een inloopavond over de aanleg van het baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep afkwam, leeft dit project niet erg onder de bevolking van Moerdijk en omgeving.
lees verder...
 31 januari 2006
100 miljoen voor bodemsanering Overijssel
OVERIJSSEL - Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben vandaag het Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2005-2009 vastgesteld. Met een bedrag van ruim 100.000.000,-- gaat het provinciebestuur zich de komende vier jaar actief richten op onder andere de sanering van asbest, waterbodems en gasfabrieksterreinen.
lees verder...
 18 januari 2006
Snel meetschip brengt zeebodem in kaart
De zeegaande aluminium catamaran Scheurrak is in staat met een snelheid van 2 tot 3 meter per seconde meetgegevens te genereren, waarmee de zeebodem driedimensionaal in kaart is te brengen.
lees verder...
 17 januari 2006
Baggeren voor schone Dokkumer Ee
LEEUWARDEN - De Dokkumer Ee krijgt een grote baggerbeurt. De komende maanden wordt bijna dertienduizend kubieke meter verontreinigde bagger naar het provinciale baggerslibdepot Meersloot te Warten afgevoerd. De baggerklus kost ruim 300.000.
lees verder...
 17 januari 2006
Baggeren voor schone Dokkumer Ee
LEEUWARDEN - De Dokkumer Ee krijgt een grote baggerbeurt. De komende maanden wordt bijna dertienduizend kubieke meter verontreinigde bagger naar het provinciale baggerslibdepot Meersloot te Warten afgevoerd. De baggerklus kost ruim 300.000.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink