waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 17 januari 2006
Waterschap Brabantse Delta baggert de Mark tussen Breda en Terheijden
Waterschap Brabantse Delta is gestart met het baggeren van de Mark tussen Breda en Terheijden. Het gaat om het deel vanaf de Moerlakenbrug in Breda tot aan de bebouwde kom in Terheijden. Het baggeren, ruim 35.000 kubieke meter, is nodig om te voorkomen dat de Mark te ondiep wordt voor de scheepvaart. Bovendien kan het regenwater sneller afgevoerd worden als de Mark weer zijn oorspronkelijke diepte heeft. Het waterschap werkt nauw samen met de provincie Noord-Brabant. De baggerwerkzaamheden duren tot maart 2006.
lees verder...
 16 januari 2006
Wetterskip Frysl‚n verbetert waterhuishouding Boelenslaan
DRACHTEN - De waterhuishouding ten westen van Boelenslaan wordt verbeterd. Wetterskip Frysl‚n pakt op dit moment samen met de gemeente Achtkarspelen en de Landinrichtingscommissie Achtkarspelen-Zuid de knelpunten in het gebied aan.
lees verder...
 14 januari 2006
Nieuwe vergunning stort Ingensche Waarden
INGEN - De Ingensche Waarden bv is bereid een nieuwe vergunning aan te vragen voor lichter vervuild slib, mits de gemeente iets terugdoet: uitbreiding van de plas.
lees verder...
 13 januari 2006
Grote zorgen in Doesburg over milieu en financiŽn
DOESBURG - Het baggerplan houdt de gemoederen in de Doesburgse politiek flink bezig. Alle fracties vragen zich af wat de risicoís zijn voor het milieu en de financiën.
lees verder...
 13 januari 2006
Verwerking van bagger met geotube in Gouda
GOUDA - Geen vrachtwagens meer door de wijk, sneller bruikbare grond en minder kosten. Dat zijn de grootste voordelen van het gebruik van geotubes.
lees verder...
 11 januari 2006
Verdieping Schelde begint eind 2007
De derde verdieping van de vaargeul in de Westerschelde kan op zijn vroegst eind 2007 beginnen. Als eerste stap verschijnt binnenkort een zogeheten startnotie voor een milieu-effectonderzoek.
lees verder...
 5 januari 2006
Baggerplan roept veel vragen op
HASSELT - Het meerjarenplan voor het baggeren van de gemeentelijke waterwegen van Zwartewaterland is door de leden van de commissie Grondgebied gisteravond in het gemeentehuis in Hasselt schoorvoetend geaccepteerd. Over hoe de gemeente om moet gaan met het af te voeren slib bleven nog veel vragen bestaan.
lees verder...
 5 januari 2006
Waterschap Brabantse Delta baggert wateren in Dommelbergen Noord in Oosterhout
Waterschap Brabantse Delta start half januari met het baggeren van de wateren in Dommelbergen Noord in Oosterhout. Dit gebied wordt omsloten door de Oostpolderweg, de Statendamweg, de Oranjepolder en de rijksweg A27. Het waterschap brengt alle waterlopen en vijvers in het gebied terug naar de oorspronkelijke diepte. Hierdoor kan het regenwater tijdens extreme buien sneller doorstromen. Het waterschap werkt nauw samen met de gemeente Oosterhout. Het werk duurt tot maart 2006.
lees verder...
 3 januari 2006
Gif vervuilt oude kreekrestant
SPIJKENISSE - Landbouwgif vervuilt het Oostenrijk tussen Spijkenisse en Biert dusdanig dat het waterschap Hollandse Delta denkt aan afsluiting van deze waterplas. Hiernaar wordt in de loop van dit jaar een studie uitgevoerd.
lees verder...
 23 december 2005
Waterschap gaat Mark uitbaggeren
GALDER Ė Het Waterschap Brabantse Delta baggert de komende vijf maanden de Mark ter hoogte van Galder uit. In totaal zal er vijftienduizend kubieke meter zand worden weggehaald, goed voor 600 vrachtwagens. De rivier de Mark neemt al stromende voortdurend zand vanuit België mee naar Nederland.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink