waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 22 december 2005
Eerste officiële kostenraming Kaderrichtlijn Water komt uit op 1 miljard euro
Het kabinet heeft op 22 december de Decembernota 2005 goedgekeurd. De nota geeft de laatste stand-van-zaken rond de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) voor het terugdringen van wateroverlast en watertekort, en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het schoner krijgen van oppervlakte- en grondwater.
lees verder...
 22 december 2005
Plan schoon zand naar A2 loopt spaak
Scheiden van baggerspecie in zand en slib door middel van hydrocyclonage is doorgaans afdoende om verontreinigingen te isoleren. Helaas niet bij de specie uit de zandvang ‘De Klotputten’ in het riviertje de Dommel in het beheergebied van Waterschap De Dommel.
lees verder...
 15 december 2005
Grote schoonmaak vesten en Tramput
THOLEN/SINT PHILIPSLAND – De Midden-Vest en Zuid-Vest in Tholen krijgen een flinke schoonmaakbeurt. In Sint Philipsland worden de Brandvijver en de Tramput onder handen genomen.
lees verder...
 15 december 2005
Roet reduceert wellicht verontreiniging slib
WAGENINGEN – De risico’s van chemische verontreinigingen in slib in het Nederlandse rivierengebied zijn mogelijk geringer dan wordt aangenomen. Roet, dat daar algemeen voorkomt, blijkt organische verontreinigingen honderd tot duizend keer sterker te binden dan ’humus’ waarop de veiligheidsnormen zijn gebaseerd.
lees verder...
 14 december 2005
Uitstel sanering Olasfa
OLST - De sanering van het Olasfa-terrein in Olst is voor onbepaalde tijd uitgesteld om grondig te onderzoeken of de vervuilde grond kan worden aangemerkt als slib. Vanwege de dreiging van hoge waterstanden in winter en voorjaar duurt dit uitstel minstens een half jaar.
lees verder...
 14 december 2005
Waterschap Brabantse Delta onderzoekt waterbodem met sonarapparatuur
Brabantse-Delta-diepte-small.jpgWaterschap Brabantse Delta gebruikt ultramoderne sonarapparatuur om de diepte te meten en de bodem te onderzoeken van de Mark, de Vliet en het Mark-Vlietkanaal. Hierdoor is veel nauwkeuriger in kaart te brengen waar en wanneer er gebaggerd moet worden. Deze nieuwe methode werkt kostenbesparend. Het waterschap herhaalt dit onderzoek ieder jaar.
lees verder...
 14 december 2005
Wegberm gaat baggerslib reinigen
DEVENTER - De wegberm als ‘spoelbak’ voor verontreinigd slib. Dat idee van het Deventer ingenieursbureau Tauw wordt binnenkort in de praktijk toegepast. Een praktische en simpele oplossing voor een gigantisch probleem, waarbij vervuiling op een milieuvriendelijke manier te lijf wordt gegaan.
lees verder...
 12 december 2005
Baggeren traject Alkmaar-De Zaan start januari 2006
ALKMAAR - De provincie Noord-Holland geeft na een Europese aanbesteding de firma Boskalis opdracht het traject Alkmaar-de Zaan uit te baggeren.
lees verder...
 10 december 2005
Gepantserde kraan speurt naar bommen in kleigaten Smulders
LONNEKER - Bij de kleigaten van Smulders worden komende week opnieuw verkennende onderzoeken gedaan naar de aanwezigheid van explosieven op de bodem van de drie vijvers.
lees verder...
 28 november 2005
Een beekje met eilandjes voor de 'fun'
RENSWOUDE - Waterschap Vallei & Eem herstelt de oude loop van de Lunterse Beek bij Fort Daatselaar in Renswoude en Ede. "Dankzij bomen en oude kaarten konden we bedding terugvinden."
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink