waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 25 november 2005
Opknapbeurt Wolvegaster woonwijk De Heide gestart
Wolvega - In de Wolvegaster wijk De Heide is vrijdagmiddag het startsein gegeven voor een grondige opknapbeurt. Grootste probleem in de wijk vormen de vervuilde vijvers. Er wordt de komende tijd in totaal 5000 kubieke meter bagger afgevoerd.
lees verder...
 22 november 2005
Kyotoweg houdt koolstof vast en spaart milieu
De door GeoDelft ontwikkelde Kyotoweg is relatief goedkoop en vraagt weinig onderhoud. De weg heeft een fundering van gemodificeerde bagger en houten heipalen.
lees verder...
 22 november 2005
Peeters vindt locatie voor slib uit Zeescheldegebied
Vlaams minister voor Leefmilieu Kris Peeters heeft maandag het licht op groen gezet om voor de berging van baggerspecie een akkoord af te sluiten met de NV Argex. Zodoende is er de komende jaren niet langer nood aan een zoektocht naar mogelijke locaties voor slibstorten.
lees verder...
 19 november 2005
Deel smeerpijp in Delfzijl als eerste aan de beurt
APPINGEDAM - Het schoonmaken van de ernstig verontreinigde smeerpijp Groningen - Delfzijl start in de havenstad. Het reinigen en opvullen van de met kwik en arseen vervuilde gietijzeren buis begint medio zomer volgend jaar en is eind 2008 voltooid. De provincie Groningen maakte dit tijdens een informatiebijeenkomst in Appingedam bekend.
lees verder...
 16 november 2005
Certificering zorgt voor goed beheer grondstromen
Bij de realisatie van het baggerspeciedepot Hollandsch Diep komt naar verwachting circa 1,6 miljoen m3 saneringsbaggerspecie vrij en 7,4 miljoen m3 vermoedelijk herbruikbare grond.
lees verder...
 16 november 2005
Tweede fase waterbodemsanering Deventer Havens kan starten
Met een extra bijdrage van € 680.000,--, die de provincie Overijssel vanuit het Actiefonds aan Waterschap Groot Salland beschikbaar stelt, is de uitvoering van de tweede fase van de waterbodemsanering van de Deventer Havens gewaarborgd.
lees verder...
 15 november 2005
Goes begint met tweede fase baggerplan
GOES - In Goes-Zuid, Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge wordt de komende maanden flink gebaggerd. De gemeente Goes en het waterschap Zeeuwse Eilanden zijn begonnen met de uitvoering van de tweede fase van een omvangrijk baggerplan, dat eind 2008 geheel moet zijn afgerond.
lees verder...
 15 november 2005
Lozing vervuilde Duitse bagger voorlopig van de baan
AMSTERDAM - De Europese Commissie heeft begin deze week laten weten, dat Duitsland geen bagger meer in de Rijn mag lozen. Eerst moet via internationaal overleg een oplossing worden gevonden voor de kankerverwekkende vervuiling in de bagger. De Commissie schrijft dit in antwoord op een klacht van milieuorganisatie Stichting Reinwater.
lees verder...
 8 november 2005
Veel sloten nog steeds niet schoon
ZWARTSLUIS/MEPPEL - Controleurs van waterschap Reest en Wieden betwijfelen of de agrariërs en andere gebruikers van sloten en waterwerken in het werkgebied begin volgende week wel klaar zijn met de verplichte jaarlijkse maai- en baggerbeurten. Steekproeven hebben uitgewezen dat sommige ‘ingelanden’ de zaken al tiptop voor elkaar hebben, maar ‘hele gebieden blijven duidelijk achter’. ‘Daar is nog niet eens begonnen’, waarschuwt het schap.
lees verder...
 1 november 2005
Gifslib snel gedumpt in Kaliwaal
DREUMEL/BOVEN-LEEUWEN - Het omstreden gifslibdepot in de Dreumelse uiterwaarden wordt zo spoedig mogelijk opgedoekt. De bagger moet voor medio 2008 worden gedumpt in de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink