waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 31 oktober 2005
'Mogelijk Eems verbreden en verdiepen'
DELFZIJL - De Duitse Eems tussen Rhede en Brual moet mogelijk worden verbreed en verdiept om problemen als met de gezonken Ilona-M in de toekomst te voorkomen. Dat stelt een woordvoerder van schippersvereniging Schuttevaer.
lees verder...
 29 oktober 2005
Grachten Meppel schoner
MEPPEL - Het slib in een aantal grachten en havens in Meppel is flink vervuild. Dat is niet alleen slecht voor de waterkwaliteit, maar zorgt ook voor minder doorvaardiepte. De komende vijf jaar trekt de gemeente enkele miljoenen euro’s uit voor baggerwerkzaamheden.
lees verder...
 26 oktober 2005
Waterschap start werkzaamheden bij Daatselaar
Waterschap Vallei & Eem start deze week met werkzaamheden rond het Voormalig Werk aan de Daatselaar bij Renswoude. De fortgracht wordt gebaggerd en de Sprakelaarse Beek wordt zo geleid, dat deze door de fortgracht gaat stromen. De kwaliteit van het water in de gracht en de waterhuishouding ten noordoosten van Renswoude zal hierdoor verbeteren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot februari 2006.
lees verder...
 26 oktober 2005
Werkzaamheden aan Moorsterbeek gestart
Waterschap Vallei & Eem en de Rudolphstichting zijn afgelopen week gestart met werkzaamheden aan de Moorsterbeek bij De Glind. Over een lengte van 1700 meter worden de schouwpaden aangepast zodat er meer ruimte komt voor natuur. Bovendien komen er vier poelen, twee cascadestuwen, een houtwal en moeraszones. De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen de Boshuisweg en Klein Moorst en duren naar verwachting tot februari 2006.

lees verder...
 25 oktober 2005
Bodem vijvers in depot
OMMEN - De Dantevijvers in Ommen worden binnenkort uitgebaggerd. Daarom wordt volgende week begonnen met de bouw van een slibdepot bij het Ommerkanaal.
lees verder...
 24 oktober 2005
Partners Ilperveld Integraal ondertekenen convenant in Ilperveld
ILPERVELD - Op woensdag 26 oktober gaan Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Landsmeer en Landschap Noord-Holland over tot het tekenen van het convenant Ilperveld Integraal.
lees verder...
 22 oktober 2005
Half werk Dommel stuit op de wet
BOXTEL - De schoonmaak van de Dommel in Boxtel stuit op de Wet Bodembescherming. Dat komt omdat ter plaatse slechts de helft van het ernstig vervuilde rivierslib wordt opgeruimd.
lees verder...
 22 oktober 2005
Reinigen slib mag bij Zelzate
TERNEUZEN – Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een milieuvergunning verleend voor de vestiging van een slibverwerkend bedrijf op de westelijke oever van het Kanaal Gent-Terneuzen bij Zelzate.
lees verder...
 13 oktober 2005
Baggeren van sloten in De Laar
ARNHEM - Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem beginnen deze maand met de schoonmaak van de sloten en singels in de wijk De Laar. Er wordt een dikke laag slib van de bodem verwijderd.
lees verder...
 13 oktober 2005
Storten baggerspecie: 32 Vlaamse gemeenten opnieuw in het vizier
Vlaams milieuminister Kris Peeters bevestigde vorige in de commissie leefmilieu van het Vlaams parlement dat hij de locatiestudie voor mogelijke stortplaatsen van bagger- en ruimingsspecie heeft stopgezet.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink