waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 12 oktober 2005
Na vijf jaar start sanering Rijkelse Bemden Beesel
MAASTRICHT - Ruim vijf jaar nadat de ambtelijke uitvoeringsorganisatie de Maaswerken in de fout ging door zelf vervuilde grond te storten in de Maasplas de Rijkelse Bemden in Beesel, gaat volgende maand eindelijk de sanering van die plas van start. De kosten bedragen zo'n twaalf miljoen euro.
lees verder...
 7 oktober 2005
Baggerdepot ver onder begroting
De combinatie Boskalis/Van Oord komt bovendrijven uit een groep van oorspronkelijk achttien gegadigden voor de aanleg van het baggerdepot in het Hollands Diep.
lees verder...
 6 oktober 2005
Extra geld provincie voor uiterwaarden en Olasfa
OLST/ZWOLLE - Voor de sanering van het Olasfaterrein en voor ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Olst komt extra provinciaal geld beschikbaar. Dat blijkt uit de conceptbegroting van de provincie Overijssel voor de komende jaren.
lees verder...
 6 oktober 2005
Goudse proef met bagger mislukt
GOUDA - De gemeente Gouda gaat twee proefvelden voor baggermethoden opruimen. De nieuwe baggermethode, waarbij gewerkt wordt met zogenaamde geotubes, voldoet niet: de bagger blijft te veel vervuild. Dat maakte de gemeente woensdag bekend.
lees verder...
 5 oktober 2005
Baggerdepot aan de rand van Lagendijk
SCHAGEN - Er komt een opslagplaats voor bagger uit de gemeente Schagen. Dit baggerdepot moet worden aangelegd aan de rand van het uit te breiden bedrijventerrein Lagendijk.
lees verder...
 4 oktober 2005
Sanering Dordtse Biesbosch begint in 2007
Met de sanering van de Dordtse Biesbosch is in totaal ruim 30 miljoen euro gemoeid. De aandacht gaat vooral uit naar de permanent natte delen van de Biesbosch, waarvan de verontreinigde waterbodem deels wordt verwijderd en voor een deel wordt afgedekt.
lees verder...
 3 oktober 2005
Baggeren oude meander Bieberg in Breda
baggeren-meander-bieberg-luchtfoto-thumb.jpgWaterschap Brabantse Delta start woensdag 5 oktober met het baggerwerk in de oude meander Bieberg langs de Mark. Dit gebeurt ter hoogte van de Bierberglaan in Breda. Het waterschap haalt het teveel aan zand en slib uit de oorspronkelijke meander om te voorkomen dat deze verder dichtslibt. Door te baggeren geeft het waterschap de beschermde vissen, zoals de Bittervoorn extra zwemruimte en voorkomt hierdoor verdwijning van deze vissen. Het werk duurt ongeveer vier weken.
lees verder...
 3 oktober 2005
Start Schouw op 17 oktober Hollands Noorderkwartier
De schouwmeesters van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier trekken in de week van 17 oktober weer het hele gebied in om te controleren of alle sloten zijn gezuiverd van waterplanten en op de juiste breedte en diepte zijn gebracht. Het onderhoud van de sloten is van groot belang voor een goede aan- en afvoer van het water uit de polders. Hierdoor kan bij droogte of neerslag het juiste waterpeil in de sloten worden gehandhaafd.
lees verder...
 3 oktober 2005
Zwaar vervuild slib mag niet in depot
THOLEN In het nieuwe baggerdepot aan de Vrouwendijk in Tholen mag alleen schone of zeer licht verontreinigd bagger worden opgeslagen. Dat heeft de Raad van State in een uitspraak bepaald.
lees verder...
 29 september 2005
Waterschap en gemeente baggeren vijvers en grachten in Bunschoten
Een groot aantal wateren in Bunschoten krijgt een schoonmaakbeurt. Het waterschap en de gemeente gaan vier kilometer singels, vijvers en grachten baggeren. Een deel van de wateren is in beheer bij de gemeente en een deel bij Waterschap Vallei & Eem. De gemeente en het waterschap werken nauw samen om de waterbodems schoon te krijgen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink