waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 29 september 2005
Waterschap stelt werkzaamheden Oosterbeekse Beken uit
Waterschap Vallei & Eem stelt de herstelwerkzaamheden aan de Oosterbeekse Beken uit. Het waterschap laat de beken eerst met detectoren onderzoeken op explosieven uit deTweede Wereldoorlog. Naar verwachting kan het waterschap eind november daadwerkelijk beginnen met de herstelwerkzaamheden aan de beken.
Eind augustus trof de stichting Het Geldersch Landschap veel explosieven aan in de gracht van Kasteel Doorwerth. Dat was voor het waterschap aanleiding om de werkzaamheden uit te stellen. Het waterschap houdt er rekening mee dat in het gehele projectgebied meer explosieven liggen dan aanvankelijk gedacht.
lees verder...
 28 september 2005
Website over de Pecos claim
Pecos BV in de jaren negentig één van de grootste baggerverwerkers in Nederland is in 2000 in moeilijkheden gekomen. Doordat de Rijksoverheid met nieuw beleid aankondigde te zullen komen bleven nieuwe verwerkingsopdrachten uit. Waarom nu baggeren als je het binnenkort gesubsidieerd kunt doen, toch? Dit resulteerde voor Pecos echter in een faillissement en heeft uiteindelijk geleid tot een claim richting de Rijksoverheid. Uitgebreide informatie hierover is nu te zien op www.pecosclaim.nl.
 22 september 2005
Sanering Malburgerhaven dichterbij
Het baggeren van de vervuilde bodem van de Malburgerhaven is een belangrijke stap dichterbij. Afgelopen woensdag ondertekenden Annet Augustijn, directeur water en scheepvaart van Rijkswaterstaat en Chris de Ronde, wethouder gemeente Arnhem, een bestuursovereenkomst.
lees verder...
 22 september 2005
Start baggeren knelpunten scheepvaart bij Purmerend, Cruquius en Hillegom
In opdracht van de provincie Noord-Holland starten deze week baggerwerkzaamheden in het Noord-Hollandsch Kanaal te Purmerend en in de Haarlemmermeer Ringvaart bij Cruquius en Hillegom. De werkzaamheden zijn er op gericht nautische knelpunten op te heffen. De totale kosten bedragen €975.000 exclusief BTW.
lees verder...
 21 september 2005
Start baggeren Boven Linge
Begin oktober start Waterschap Rivierenland met het baggeren van de Boven Linge vanaf het Pannerdens Kanaal tot de Kraaienstraat ten zuiden van Angeren. Het waterschap verwijdert een dikke laag slib van de bodem, waardoor de doorstroming en de waterkwaliteit verbetert. De werkzaamheden op dit traject duren naar verwachting tot in het voorjaar van 2006. 
lees verder...
 20 september 2005
Verwerking van baggerspecie: een gemiste kans?
Voor velen speelt baggeren en de bestemming ervan zich af in de kantlijn van wat je in brede zin de ruimtelijke inrichting van Nederland zou kunnen noemen. Anderzijds gaat het om een wezenlijk maatschappelijk probleem waar veel geld, economische belangen en veiligheidsaspecten mee gemoeid zijn.
lees verder...
 20 september 2005
Vuile bagger? Zand erover!
HOLLANDSE DELTA - Natuurlijk saneren in de Hollandse Delta is in de geest van het nieuwe waterbodembeleid. De komende jaren wordt drieduizend hectare waterbodem in de Hollandse delta gesaneerd.
lees verder...
 19 september 2005
WL | Delft Hydraulics legt grasmatten op bodem Ketelmeer
Maandag 19 september worden op de bodem van het Ketelmeer drie grasmatten gelegd voor onderzoek naar de effecten van een nieuwe milieuvriendelijke manier van baggeren in zeegrasgebieden. WL | Delft Hydraulics onderzoekt in samenwerking met Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied, Ballast Van Oord Grondstoffen VOF en Cubic Square BV of het mogelijk is om te baggeren zonder dat er onherstelbare schade aan de zeegrasvegetatie ontstaat.
lees verder...
 15 september 2005
Van oneerlijke storttarieven of concurrentie is geen sprake
In het artikel ‘Pleidooi voor eerlijke tarieven stort baggerspecie’ in Cobouw van 1 september 2005 (nummer 161) wordt gesteld dat het kabinet met baggerspecie op een verkeerd spoor zit. De overheid wordt verweten oneerlijke concurrentie te bedrijven met de markt door storttarieven en regelgeving naar haar hand te zetten om de baggerspecie maar vooral goedkoop kwijt te kunnen.
lees verder...
 14 september 2005
Boeren vrezen schade na bagger­­­werkzaamheden Twentekanaal
EEFDE - De baggerwerkzaamheden aan het Twentekanaal tussen de sluis bij Eefde en Lochem zijn van start gegaan. Het kanaal moet dieper worden om de scheepvaart meer ruimte te geven. Agrariërs die vlakbij het kanaal wonen kijken het huiverig aan. Het verwijderen van de sliblaag van het kanaal kan voor hen veel schade tot gevolg hebben.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink