waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 14 september 2005
Start baggerwerk Elderveld-Zuid en Elden
Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem starten in de derde week van september met het baggeren van de sloten en singels in het zuidelijke gedeelte van Elderveld en in Elden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in Elderveld en Elden eind oktober klaar zijn. Dan zijn de sloten en singels weer schoon en op de gewenste diepte, waardoor de waterdoorstroming verbetert.
lees verder...
 13 september 2005
Waterimago Nederland onder druk
Nederland wordt nog steeds gezien als waterland bij uitstek, maar de concurrentiepositie van de watersector staat onder druk. Dat blijkt uit een rapport van de Netherlands Water Partnership (NWP)
lees verder...
 13 september 2005
Waterschap verstevigt kaden Dubbele Wiericke met gerijpte bagger
Hoogheemraadschap De Stichtse Rjinlanden gaat de kaden van de Dubbele Wiericke extra verstevigen met gerijpte baggerspecie. De baggerspecie wordt door middel van geotubes ontwaterd. De tubes zullen aan de landzijde van de opgehoogde kaden fungeren als onderberm. De berm biedt extra steun aan de nieuwe kade. Deze toepassing voorkomt (kostbare) afvoer van bagger en maakt de aanvoer van grond overbodig.
lees verder...
 9 september 2005
Rijnland bemonstert bagger volgens voorgeschreven procedures
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vergunning om 300.000 kubieke meter baggerslib van maximaal klasse twee uit de grachten van Haarlem te storten in Wijde Ee. Van deze baggerspecie worden volgens een wettelijk voorgeschreven standaardmethode mengmonsters genomen. De analyse van deze monsters leveren geen overschrijding van de klassegrens op.
lees verder...
 8 september 2005
Intensieve controle op toegepaste baggerspecie in Fryslân
Wetterskip Fryslân heeft de controle op aangevoerde baggerspecie aanzienlijk verscherpt. Lichtverontreinigde specie mag, conform het Bouwstoffenbesluit, toegepast worden voor het weer vullen van bepaalde zandwinputten. De maatregel is, in dit specifieke geval, genomen omdat in de praktijk na eigen monstername is gebleken dat tot twee keer toe specie is toegepast die ernstiger verontreinigd was dan is toegestaan.   
lees verder...
 7 september 2005
Stort Olasfa-vuil als slib goedkoper
OLST - Als de vuile grond van Olasfa in Olst wordt erkend als baggerspecie, kan dat veel schelen op de stortkosten. De provincie heeft een procedure om dit te regelen pas een maand geleden in gang gezet.
lees verder...
 6 september 2005
Tijdens de wetswijzigingen gaat de bodemsanering gewoon verder
Naar verwachting zal dit najaar de Wet bodembescherming (Wbb) op een aantal cruciale punten worden gewijzigd. Daarmee wordt een juridische basis gelegd voor een (sanerings)praktijk die al enige jaren gangbaar is, te weten het functiegericht en kosteneffectief saneren
lees verder...
 5 september 2005
Baggeren vijver Duinbeek Oostkapelle gestart
Deze week start waterschap Zeeuwse Eilanden met het baggeren van de vijver van landgoed Duinbeek in natuurgebied De Manteling bij Oostkapelle. Door te baggeren herstelt de kwaliteit van het watersysteem. Het water is troebel en te voedselrijk, waardoor er te veel algen in zitten. Verder raakt de afwatering richting de aangrenzende sloot wel eens verstopt. Het verbeteren van de afwatering is onderdeel van het werk. De vijver is eigendom van en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor schoon en gezond oppervlaktewater, voert Zeeuwse Eilanden het werk uit.
lees verder...
 3 september 2005
IJsseloog op slot voor Olst
KAMPEN/FLEVOLAND - De naam zegt het al. In slibdepot IJsseloog, in het Ketelmeer, mag alleen slíb worden gedumpt. De aanvraag vanuit het Overijsselse Olst om ‘baggerspecie’ van een zwaar vervuild asfaltterrein in het IJsseloog te mogen storten, wekte dan ook grote verbazing bij provincie Flevoland en Rijkswaterstaat.
lees verder...
 2 september 2005
Thools baggerdepot ligt onder vuur
DEN HAAG/THOLEN – Als het aan omwonende J. Priem ligt haalt de Raad van State een dikke streep door de milieuvergunning voor een nieuw baggerdepot aan de Vrouwendijk in Tholen. Priem, die op honderdvijftig meter van het depot aan de Vrouwendijk woont, heeft grote bezwaren tegen de baggeropslag. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft het depot nodig om de komende jaren ruim 13.000 kubieke meter schone en licht verontreinigde bagger uit de Thoolse sloten te bergen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink