waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 21 mei 2008
Bagger storten voor natuur
GAMEREN - Zand- en grindwinningsbedrijf Dekker van de Kamp begint eind dit jaar met het 'verondiepen' van de grote zandwinningsplas in de Gamerensche Waard. Het is de bedoeling dat de plas, die rond 1970 is gegraven, wordt opgevuld met specie tot een diepte van 2 tot 3 meter.
lees verder...
 21 mei 2008
Uitbaggeren stadsgrachten in najaar
STEENWIJK - Na de zomervakantie begint het uitbaggeren van de stadsgrachten in Steenwijk. Daarmee gaat volgens wethouder Peter van der Terp van de gemeente Steenwijkerland een lang gekoesterde wens in vervulling.
lees verder...
 14 mei 2008
Uitgraven westelijke haven Bogas-terrein gestart
COEVORDEN - Wethouder Geert Braam verrichtte op 7 mei de symbolische starthandeling voor het afgraven van de nieuwe haven in het westelijk deel van het Bogas-terrein. Later dit jaar volgt het uitgraven van de oostelijke haven.
lees verder...
 5 mei 2008
Projecten van waterbouwers steeds ‘softer’
DEN HAAG - Nederlandse watermanagers en ingenieurs kiezen steeds vaker voor een op de natuur gerichte oplossing bij de bescherming tegen het water. Zoveel is op te maken uit het boek ‘Bouwen met de natuur’ van Ronald Waterman dat gisteren werd aangeboden aan Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van VROM.
lees verder...
 23 april 2008
Syncera wordt MWH B.V. vanaf 21 april 2008
logo-mwh.gifDelft, 3 april 2008 - MWH B.V. is per 21 april aanstaande de nieuwe naam van Syncera dat sinds eind 2007 de handen ineen heeft geslagen met het internationale advies- en ingenieursbureau MWH. MWH verrijkt het huidige Syncera met haar projectreferenties op het gebied van omvangrijke water-, milieu- en energie­projecten, risk-, asset- en programmamanagement en strategische consultancy, zoals verandermanagement. Bij de nieuwe bedrijfsnaam hoort ook een nieuw merkuiterlijk dat van kracht zal worden op maandag 21 april. Eveneens verandert ons internetadres naar www.mwhglobal.nl
lees verder...
 9 april 2008
Rijnland begint grootschalig baggerproject
Op dinsdag 8 april 2008 gaf hoogheemraad Wim van der Hoeven van het hoogheemraadschap van Rijnland in Voorschoten het startschot voor een grootschalig baggerprogramma. Dit baggerprogramma loopt tot 2020, waarna de duizenden watergangen in het gebied van Rijnland weer op diepte zijn. De kosten van deze grootscheepse operatie bedragen ongeveer 200 miljoen euro.
lees verder...
 28 februari 2008
Explosieven gevonden in Zwolse stadsgracht
ZWOLLE - Uit de Zwolse Achtergracht is een flink aantal mortiergranaten opgebaggerd. De explosieven worden vanochtend nog tot ontploffing gebracht, in het zandwingebied bij Stadshagen.
lees verder...
 14 februari 2008
22,5 Miljoen voor baggeren Zwolse waterbodems
Woensdagmiddag 13 februari 2008 is de 'Samenwerkingsovereenkomst sanering waterbodems Zwolle 20089 – 2011' ondertekend in de 'baggerkeet' aan de Katerdijk te Zwolle. Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel, wethouder Gerard van Dooremolen van de gemeente Zwolle en dagelijks bestuurslid Wim Porte van het Waterschap Groot Salland bekrachtigden met hun handtekening deze overeenkomst.
lees verder...
 6 februari 2008
Circulaire sanering Waterbodems
Op 1 januari 2008 zijn er verschillende zaken rondom bodems veranderd: de Circulaire sanering waterbodems is gewijzigd en het Besluit bodemkwaliteit (voor waterbodems) is in werking gegaan.
lees verder...
 25 januari 2008
Zwartsluis aan de beurt met baggeren

ZWARTEWATERLAND - Nadat de plannen recent zijn afgestemd met de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden en Rijkswaterstaat, gaan burgemeester en wethouders van Zwartewaterland de gemeenteraad binnenkort voorstellen om het bestaande tijdschema en de nodige kredieten voor het uitbaggeren van de vele sloten, vaarten, grachten, kolken en havens in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis aan te passen.

lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink