waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 augustus 2005
Zware tijden voor baggerverwerkers
De roemruchte ladder van Lansink is wat baggerspecie betreft bij het grofvuil gezet. Volgens deze naar oud-CDA-Kamerlid Lansink genoemde ladder voor het afvalbeleid is storten het laatste wat met afval moet gebeuren. Preventie, hergebruik en verwerking komen eerst aan de orde.
lees verder...
 23 augustus 2005
Bodem Nederlandse kustzone schoner!
In de afgelopen 25 jaar is zesmaal bepaald wat de kwaliteit is van het bovenste laagje sediment in de Nederlandse kustzone. Er blijkt sprake van een relatief snelle kwaliteitsverbetering.
lees verder...
 19 augustus 2005
Amersfoort wil deal sluiten over baggerdepot
Dagblad Cobouw, 18-08-2005
Amersfoort - Het college van de gemeente Amersfoort heeft plannen om 18 hectare grond aan te kopen van afvalverwerkingsbedrijf Smink, om daarmee de aanleg van de baggerstort bij Zevenhuizen tegen te gaan. In de grondprijs wordt daarbij een afkoopsom meegenomen.
lees verder...
 18 augustus 2005
Slechten baggerdepot op landgoed Amelisweerd
Op dinsdag 16 augustus is de gemeente Utrecht gestart met het slechten (leeghalen) van het baggerdepot op hooiland de Beurs op landgoed Amelisweerd. De werkzaamheden zullen circa drie weken duren. Bewoners en betrokkenen zijn al van de werkzaamheden op de hoogte gesteld.
lees verder...
 17 augustus 2005
Wereldbaggeraars
Overal ter wereld vind je Nederlandse baggeraars. Ze zijn beroemd van Domburg tot Dubai. De Nederlanders danken deze positie niet zozeer aan hun technische kwaliteiten, maar meer aan het zakelijk inzicht van 'koning-koopman' Willem I. Nederland heeft altijd baggeraars nodig gehad. Ze maken de dijken om achter te wonen en zorgen dat de waterwegen diep genoeg zijn om te bevaren.
lees verder...
 11 augustus 2005
Archeologie kost dik 100 miljoen
In de periode 2001-2010 kost archeologisch onderzoek bij bouwprojecten tussen de 100 en 150 miljoen euro. Een groot deel daarvan zal de bouw moeten ophoesten. Dit blijkt uit onderzoek van het EIB naar de effecten van regelgeving. Verdragen en wetten op het gebied van natuur, milieu en archeologie kosten de bouw de nodige hoofdbrekens. Behalve de enorme administratieve lasten, leiden de regels maar al te vaak tot uitstel van projecten, zo niet tot afstel.
lees verder...
 9 augustus 2005
Chaamse Beek moet schoner
BREDA – Om de vervuiling van de Chaamse Beek tegen te gaan wil het waterschap agrariërs en andere grondeigenaren zo ver krijgen dat ze stroken land langs het water niet meer bemesten en bespuiten.
lees verder...
 9 augustus 2005
Geen bagger voor drie wierden rond Zuidhorn
ZUIDHORN - Het aanvullen van de wierden van Aalsum, Saaksum en Frytum in de gemeente Zuidhorn met baggerspecie gaat niet door. Dat heeft de gemeente afgesproken met de provincie Groningen. Beide voeren overleg over het plan om vroeger afgegraven wierden te herstellen. Dat gebeurt met grond die anders in een ontsierend depot terecht moet komen, zodat twee vliegen in een klap worden geslagen.
lees verder...
 6 augustus 2005
Statenfractie vreest onrust over baggerslib
INGEN - De PvdA in Provinciale Staten van Gelderland slaat alarm over baggerslib. De partij vreest dat overal in het rivierengebied onrust ontstaat als zandputten volgestort worden met vervuilde grond."De Statenleden weten veel te weinig." Het kabinet wil zestien depots langs de rivieren in Gelderland met bagger volstorten. U verwacht nu grote onrust. Is baggerslib een tikkende tijdbom?
lees verder...
 5 augustus 2005
Boskalis baggert op proef in Melbourne
MELBOURNE - Boskalis gaat proefbaggeren in de Port Phillip Bay bij Melbourne. De baggeraar zal dan moeten laten zien dat het project kan worden uitgevoerd zonder het kwetsbare milieu daar onherstelbaar aan te tasten. Lokale natuur- en milieuorganisaties zijn het er nog steeds niet mee eens en dat laten ze blijken ook. Drie dagen geleden is Boskalis’ een na grootste hopper Queen of The Netherlands aangekomen. Politie was nodig om boze natuurbeschermers bij het schip vandaan te houden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink