waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 5 augustus 2005
Ingensche Waarden nogmaals afgewezen
INGEN/MAURIK - De Ingensche Waarden B.V., de onderneming die de zandwinplas boven Ingen verder wil uitdiepen en er vervolgens een baggerstortlocatie van wil maken, heeft nogmaals van de gemeente Buren te horen gekregen dat die niet vrijwillig zal meewerken aan het baggerspeciedepot.
lees verder...
 2 augustus 2005
Bouw van slibverwerker in Zelzate
TERNEUZEN - De Vlaamse regering gaat akkoord met de bouw van een slibverwerkingsinstallatie aan het Kanaal Gent- Terneuzen bij Zelzate. Binnen nu en enkele maanden wordt daarvoor, naar verwacht, een milieuvergunning verstrekt.
lees verder...
 1 augustus 2005
Extra baggerwerkzaamheden winstgevend

De ministerraad heeft op 8 juli het kabinetsstandpunt waterbodems vastgesteld. Met dit standpunt erkent het kabinet de aanzienlijke maatschappelijke voordelen van het beheer van waterbodems. Op basis van een studie naar kosten en baten van baggerwerkzaamheden zal nu een besluit worden genomen over investeringen in het beheer van waterbodems door het Rijk, medeoverheden en private partijen. Niet alleen is het stoppen van het dichtslibben van watersystemen positief voor de scheepvaart en landbouw, ook is het wegbaggeren van de bestaande voorraad bagger gunstig voor de ecologische kwaliteit en recreatie.

lees verder...
 1 augustus 2005
Protest tegen slibstort breidt uit
AMERONGEN/LIENDEN - De 75 - jarige Amerongse Hellema is een handtekeningenactie begonnen tegen plannen van rijkswaterstaat om slib te storten in de Marspolder. De bewuste polder ligt bij Lienden, pal tegenover Rhenen. De rijksdienst wil het slib storten in een veertig hectare grote plas, die in de laatste decennia van de vorige eeuw is ontstaan door zandwinning.
lees verder...
 30 juli 2005
Geotube® bij uitstek geschikt voor baggeren in de stad
In deze zogeheten Geotube® wordt het baggerslib gepompt. Het overtollig proceswater loopt er vervolgens weer uit en het slib blijft als een compacte massa achter. Deze techniek is bij uitstek geschikt voor toepassing in stedelijk baggerwerk. Tauw is als adviseur betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het baggerwerk in Baalder.
lees verder...
 29 juli 2005
Herkomst gif stelt tuinders voor raadsel
WOERDEN - Ook voor de tuinders is het een raadsel waar de chemische bestrijdingsmiddelen in het water bij de Harmelerwaard vandaan komen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kan de bron van de vervuiling evenmin achterhalen. Uit onderzoek van De Stichtse Rijnlanden blijkt dat in het nieuwe tuinbouwgebied in de Harmelerwaard verschillende bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen.
lees verder...
 29 juli 2005
Ontwatering met GEO-zakken
KLAAR baggertechnieken BV baggert voor het Waterschap Velt en Vecht  het vijverstelsel in de woonwijk 'Baalder' van de gemeente Hardenberg schoon. Het vrijkomende slib wordt ter plaatse ontwaterd middels geo-zakken.
lees verder...
 28 juli 2005
Geen slibdepot in Koegorspolder
TERNEUZEN - Een slibdepot in de Terneuzense Koegorspolder is definitief van de baan. Het dagelijks gemeentebestuur bereikte deze week overeenstemming met staatssecretaris M. Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) over een financiële compensatie.
lees verder...
 28 juli 2005
Slibdepot is altijd lastig dossier geweest
Na een dikke zeventien jaar is het doek gevallen voor het slibdepot in de Terneuzense Koegorspolder. Het duimdikke dossier bezorgde slapeloze nachten aan achtereenvolgens de wethouders Johan van Rooijen, Krijn van der Hoofd en Adhemar van Waes. Deze laatste is blij dat door de financiële overeenkomst met het Rijk dit dossier eindelijk op slot gaat.
lees verder...
 28 juli 2005
Waarheen met slib in Zeeland?
TERNEUZEN – Zeeland weet eind dit jaar waar het heen kan met verontreinigd slib. De Zeeuwse stuurgroep baggerspecie presenteert dan mogelijke oplossingen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink