waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 27 juli 2005
Baggeren gracht Tiel kan niet veilig genoeg
TIEL - Het zal niemand ontgaan zijn: het baggeren van de Tielse stadsgrachten is nog niet begonnen. In december dacht de gemeente nog dat het uitdiepen en verschonen van de grachten afgelopen voorjaar kon starten, maar dat bleek te optimistisch. De baggerklus in Tiel is uniek vanwege verschillende aspecten: er staan oude gebouwen met veel bewoners en gebruikers dichtbij het water. In het water liggen wellicht niet-ontplofte bommen.
lees verder...
 27 juli 2005
Grachten Fort Altena weer op diepte
Sleeuwijk - Fort Altena aan De Tol nabij Sleeuwijk gaat stap voor stap steeds meer lijken op wat het volgens de plannen van het Brabants Landschap, Monumentenfonds Brabant en Stichting Militair Erfgoed moet worden: het fort zoals het er voor 1940 uitzag.
lees verder...
 23 juli 2005
Bommenonderzoek in Wanssum levert reeks explosieven op
WANSSUM - Bij het uitgebreide onderzoek naar explosieven langs de Groote Molenbeek in Wanssum is de afgelopen twee weken een hele reeks bommen en granaten uit de bodem gehaald. Verder stroomopwaarts, gezien vanaf de brug in Wanssum, blijken nog een heleboel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond te zitten.
lees verder...
 22 juli 2005
Nederland slibt dicht, baggeraars luiden de noodklok
ROTTERDAM - Nederland slibt dicht met bagger. Uit een recente studie van het Advies- en kenniscentrum waterbodems van Rijkswaterstaat blijkt dat de baggerachterstand in de binnenwateren 107 miljoen kubieke meter bedraagt, bijna dertig olympische zwembaden vol. Jaarlijks groeit de sliblaag aan met 3,5 miljoen kuub. Het achterstallige onderhoud leidt tot ondieptes in vaarwegen, weggezakte oevers en tot gevaar voor de volksgezondheid (onder andere door vervuild zwemwater). Om al het slib op te ruimen, is 2,3 miljard euro nodig.
lees verder...
 21 juli 2005
Slib biedt een blik op oorlogsverleden
Een zwerfkei, smeedijzeren deurklinken, geëmailleerde borden, carbidlampen, een Engelse helm. De bodem van de Lauravijver geeft meer prijs dan alleen brisantgranaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Oald Hengel mag het hebben.
lees verder...
 20 juli 2005
Stichting Reinwater en andere milieuorganisaties over de noodzaak van specieberging
Verkeer en Waterstaat verkent de optie om baggerspecie te storten in oude zandwinputten, maar ondervindt de weerstand bij omwonenden. Wat vinden milieu- en natuurorganisaties van het plan? Op 5 april 2005 voerden zij hierover discussie met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Reinwater en andere milieuorganisaties zien de noodzaak van specieberging en vinden het storten van bagger in diepe putten onder voorwaarden acceptabel.
lees verder...
 20 juli 2005
Zware brisantgranaat in vijver van Laurapark
HENGELO - Bij het uitbaggeren van de vijver van het Laurapark is een zwaar kaliber patroon uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een zeventienponder brisantgranaat. Het explosief wordt vandaag tot ontploffing gebracht door de EOD, de Explosieven Opruimings Dienst bij de stortplaats Boeldershoek.
lees verder...
 19 juli 2005
Waterschap pakt Compeereloop aan
 BREDA Waterschap Brabantse Delta graaft de Compeereloop in de Haagse Beemden uit, zodat die op de oorspronkelijke diepte komt.
lees verder...
 18 juli 2005
Einde baggerwerk Haagse Beemden in zicht
Breda Waterschap Brabantse Delta brengt in oktober de Compeereloop, vanaf de Maaibeemd tot aan de Emerparklaan vlakbij het winkelcentrum Heksenwiel in Breda, terug naar de oorspronkelijke diepte. Dit doet het waterschap om uitsterving van kleine waterdieren te voorkomen. Samen met de gemeente Breda verwijdert het waterschap de milieuonvriendelijke palen en maakt de oevers minder steil. Hiermee rondt het waterschap in april 2006 nog het werk volgens het plan facelift stedelijk water in de Haagse Beemden definitief af.
lees verder...
 16 juli 2005
Te weinig kennis over Schelde
BERGEN OP ZOOM - Over de milieugevolgen van een nieuwe verdieping van de Westerschelde bestaat grote onzekerheid. Het ontbreekt op belangrijke onderdelen aan voldoende kennis. Ook de mogelijkheden om te voorspellen wat er kan gebeuren zijn ontoereikend.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink