waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 14 juli 2005
Proef met herstel wierde Englum krijgt navolging
ENGLUM - De wierde van Englum tussen Oldehove en Ezinge op het land van boer Jan Spriensma zal volgend jaar in oude staat zijn teruggebracht. De rond 1910 afgegraven wierde is in 2002 en 2003 weer op hoogte gebracht door middel van het opspuiten van 80.000 ton baggerslib voornamelijk uit het Reitdiep en de Kommerzijlsterrijt.
lees verder...
 12 juli 2005
Rivier oogt schoon, maar is het niet
LE/DEVENTER - De rivieren ogen schoner en ruiken beter dan eertijds. En de ANWB roemde in het laatste nummer van haar huisorgaan Kampioen de geneugtes van het verpozen aan de boorden van de rivieren. Recreëren bij en in de Waal, Rijn en IJssel zou heel wel mogelijk zijn, volgens de toeristenorganisatie, mits de recreant maar binnen de kribben blijft.
lees verder...
 11 juli 2005
Friesland kiest voor eigen bagger
LEEUWARDEN – Friesland wil geen bagger meer uit andere delen van Nederland binnenhalen. Door de vele baggerwerkzaamheden in Friesland heeft de provincie meer dan genoeg eigen slijk.
lees verder...
 11 juli 2005
Rotterdam gaat havenslib schoonmaken en weer gebruiken
ROTTERDAM - De opslagruimte voor verontreinigde baggerspecie uit de Rotterdamse haven, de Slufter, krijgt een permanent karakter. De Slufter werd in 1987 aangelegd. De verwachting was toen dat jaarlijks 10 miljoen kuub vervuilde slib zou worden gestort en dat het depot in 2003 volledig vol zou zijn. Inmiddels kan het vervuilde slib echter zo goed worden ‘schoongemaakt’ dat nog maar 2 miljoen kuub per jaar wordt gedeponeerd.
lees verder...
 5 juli 2005
Zuiderzeehaven heeft z’n eigen ‘bank’
KAMPEN - Gedeputeerde Theo Rietkerk verklaarde gistermiddag de Grondbank IJsselgrond, vlakbij de toekomstige Zuiderzeehaven, officieel voor geopend. Een eerste teken van de bouw van de nieuwe Zuiderzeehaven.
lees verder...
 4 juli 2005
Vuil baggerslib onder de wegen
APELDOORN - Het geschiedt met de grootst mogelijke omzichtigheid, maar de provincie Gelderland koerst af op het gebruik van verontreinigde baggerspecie als fundering voor nieuwe wegen.
lees verder...
 4 juli 2005
Waterschap start na zomervakantie met herstel beken rond Oosterbeek
Waterschap Vallei & Eem start na de zomervakantie met het herstel van vier beken rond Oosterbeek. Het gaat om de Dunobeek, Oorsprongbeek, de Spreng op de Hemelse Berg en de Gielenbeek. Dat zijn zogeheten sprengenbeken. Ze worden gevoed met grondwater dat aan de oppervlakte komt op plaatsen die zijn uitgegraven: sprengenkoppen. Het waterschap maakt de beken schoon, laat ze weer helder stromen en brengt ze terug in hun oorspronkelijke staat. Daarbij blijven de rijke flora en fauna en de cultuurhistorie bewaard. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het broedseizoen begint in mei 2006.
lees verder...
 29 juni 2005
’Boxtel wordt het vuilnisvat van De Dommel’
C. van Dijk uit Boxtel heeft het waterschap De Dommel met zijn ’terzake deskundige’ kritiek op een plaatselijke rivierversmalling in verlegenheid gebracht. Sinds de werktuigbouwkundige de rechter aan zijn kant kreeg, liggen de werkzaamheden stil.
lees verder...
 25 juni 2005
Waterschap: baggeren in Heidemansbeek
TUBBERGEN - Volgende week wordt begonnen met het baggeren van de Heidemansbeek, tussen de Uelserweg en de Hardenbergerweg in Tubbergen. De werkzaamheden duren circa vier weken en worden begeleid door advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. De uitvoering is in handen van aannemingsmaatschappij Gerwers uit Tilligte. Tijdens het werk wordt de beek deels droog gezet om het slib goed te kunnen verwijderen. Het merendeel van het verwijderde slib (circa 1300 m3) wordt verwerkt in de oevers van het fietspad, dat de gemeente Tubbergen langs de beek gaat aanleggen.
lees verder...
 22 juni 2005
Maatwerk door ontwatering baggerspecie Benschopperwetering
Op dinsdag 17 mei is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gestart met het baggeren van de Benschopperwetering in Polsbroek. Het traject dat wordt gebaggerd loopt vanaf “Het Dorp” tot de “Damweg”. Bij dit werk zal ruim 24.750 m3 verontreinigde bagger worden verwijderd (klasse 3 en 4). Het baggeren zal ongeveer 5 tot 6 maanden in beslag nemen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink