waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 21 juni 2005
EC verleent Rijk uitstel voor reactie aanbesteding Vathorst
Amersfoort - Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet binnen vier weken aan de Europese Commissie verklaren, waarom een aantal werken op Vinex-locatie Vathorst niet Europees is aanbesteed. Het is het tweede en laatste uitstel dat de Nederlandse Staat krijgt. Aanvankelijk had de EC de verklaring vandaag al binnen willen hebben.
lees verder...
 16 juni 2005
Waterbodemkwaliteit Boterdiep met nieuwe techniek gemeten
Dertien kilometer waterbodem van het Boterdiep is onderzocht met een nieuwe techniek. In het onderzoek is een beproefde milieubemonstering gecombineerd met het gebruik van een meetsonde. De meetsonde verschaft informatie over de samenstelling en de kwaliteit van slib van de volledige bodem en brengt ook puin in beeld.
lees verder...
 13 juni 2005
Hoe maak je van baggeren een succes?
Op de themadag van Baggernet op 25 april 2005 in Haarlem werd de aanpak van de stedelijke baggerproblematiek in de gemeente Haarlem belicht. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben dit grootschalig baggerwerk innovatief op de markt gezet door het baggerbestek en het verwerkingsbestek apart aan te besteden. Daarnaast is optimaal gebruik gemaakt van de subsidieregeling SUBBIED.
lees verder...
 6 juni 2005
Uitbaggeren Schagerkanaal tot De Stolpen voltooid
NOORD-HOLLAND - 1e project Baggerprogramma provinciale vaarwegen afgerond - De baggerwerkzaamheden in het Schagerkanaal tussen De Stolpen en Schagen zijn begin juni afgerond.
lees verder...
 2 juni 2005
De Giessen, illegale vuilstortplaats van de Alblasserwaard?
Waterschap Rivierenland baggert op dit moment de waterbodem van De Giessen, tussen de Lutjewaardse Molen en de provinciale weg Gorinchem-Schoonhoven.
lees verder...
 1 juni 2005
Groningen nog lang niet af van vieze wateren
GRONINGEN - Voor de sanering van het Winschoterdiep, Eemskanaal en de Scandinavische havens in de stad Groningen is honderd miljoen euro nodig. De wateren zijn zwaar vervuild met kwik van de voormalige bestrijdingsmiddelenfabriek Aagrunol.
lees verder...
 1 juni 2005
Snijkopzuiger slaat bagger op in zak
Niet met de goedkoopste maar met een vernieuwende baggertechniek wilde waterschap Velt & Vecht de vijvers in de wijk De Baalder in Hardenberg uitdiepen. In samenwerking met Klaar Baggertechnieken uit Brummen en ingenieursbureau Tauw uit Assen koos het waterschap in overleg met de gemeente Hardenberg voor een snijkopzuiger die het materiaal wegbaggert. In grote zakken van geotextiel wordt het vrijgekomen materiaal opgeslagen.
lees verder...
 31 mei 2005
Baggeraars maken alternatief Loosdrechtse Plassen
LOOSDRECHT - Een groep van tien baggeraars gaat zeer binnenkort in aanwezigheid van b en w van Wijdemeren brainstormen over een werkbaar alternatief voor het schoonmaakplan voor de Loosdrechtse Plassen.
lees verder...
 31 mei 2005
Mijlpaal waterbodemsanering stadswateren Groningen
In één jaar tijd is de Diepenring in de stad Groningen uitgebaggerd. Alle bagger is nu zoveel mogelijk tot op de vaste bodem verwijderd . Door het verwijderen van deze zeer vervuilde sliblaag zal ook de waterkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Het project ‘Waterbodemsanering Stadswateren Groningen’ is uitgevoerd door de waterschappenHunze en Aa’s, Noorderzijlvest, gemeente Groningen en provincie Groningen. Omdat de meeste wateren die gebaggerd zijn of worden in het beheersgebied liggen vanwaterschap Hunze en Aa’s, is dit waterschap projectleider.
lees verder...
 31 mei 2005
Onderzoek naar oorzaak vervuiling van sprengbeken
OOSTERBEEK - Waterschap Vallei&Eem onderzoekt op zeer korte termijn de oorzaak of de oorzaken van de vervuiling van sprengbeken in Oosterbeek. Het gaat om verontreinigingen van het bronwater met onder andere nitraat, fosfaat en sulfaat in de Zuiderbeek, Oorsprongbeek en de Gielenbeek en de vijver in heemtuin De Zomp. Oorzaak is vermoedelijk een lekkage vanuit de riolen, die boven het grondwaterpeil liggen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink