waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 27 mei 2005
Zeeland bouwt terp van baggerspecie
ZEELAND - Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen gaan nog dit jaar een projectplan uitwerken voor de aanleg van een terp van baggerspecie.
lees verder...
 26 mei 2005
Bagger komt Friesland de neus uit
LEEUWARDEN – De provincie Friesland is zo druk bezig kanalen en meren uit te baggeren, dat de bagger haar inmiddels de neus uitkomt. De provincie is daarom met een promotiecampagne begonnen om gemeenten warm te maken voor het gebruik en opslag van de bagger.
lees verder...
 25 mei 2005
Kwikgehalte in sloot on-Nederlands
GRONINGEN - De hoeveelheid kwik die in de sloot bij het Roggeplein in Ruischerbrug is aangetroffen is groter dan ooit in Nederland is aangetroffen in een waterbodem.
lees verder...
 24 mei 2005
Drie meter smeerpijp blijkt verdwenen
GRONINGEN/DELFZIJL - In Delfzijl blijkt de smeerpijp over een lengte van drie meter te zijn verdwenen. Dat heeft de Grontmij vastgesteld bij het onderzoek naar de rioolpersleiding tussen Groningen en de Eems. Toen medewerkers van de Grontmij het gat recent constateerden, zagen ze ook dat de open einden van de buis waren opgevuld met klei. De klei is ijlings vervangen door beton.
lees verder...
 24 mei 2005
Grootste Twentse baggerproject doet Almelo aan
ALMELO - Het grootste baggerproject, dat zich ooit in Twente heeft afgespeeld, doet sinds een week Almelo aan. De baggeraars zijn met hun vaar- en werktuigen neergestreken op het Lateraal Kanaal. De eerste ladingen slib - zo’n 1500 stuks - zijn inmiddels per vrachtauto afgevoerd.
lees verder...
 24 mei 2005
Herziening stoffenpakketten NEN 5740 en NVN 5720
DELFT - Recent uitgevoerd onderzoek heeft nieuwe informatie opgeleverd over de gehalten van stoffen in bodem en grond in Nederland. Dit heeft geleid tot voorstellen tot herziening van de stoffenpakketten in de normen voor het verkennend (water)bodemonderzoek (NEN 5740 en NVN 5720).
lees verder...
 23 mei 2005
Start regionale grond- en reststoffenbank Groningen
GRONINGEN - Vandaag is de Provincie Groningen gestart met het pilotproject “regionale grond- en reststoffenbank Groningen”. In dit project werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. Het doel van deze regionale grond- en reststoffenbank Groningen is om op regionaal niveau tijdig, verantwoord en kostenbewust vraag en aanbod van grondstromen op elkaar af te stemmen.
lees verder...
 21 mei 2005
Baggerstort zou ook nog kunnen bij Redichem
INGEN - De Tweede Kamer buigt zich de komende tijd over maatregelen die genomen moeten worden om het water te bergen in de rivieren. In zes delen lopen we de Waal en de Neder - Rijn/Lek af en brengen in kaart over welke opties gesproken wordt. Vandaag de laatste aflevering.
lees verder...
 20 mei 2005
Nimbio zoekt vervuilde baggerspecie voor reinigend rijpen
Nimbio is op zoek naar vervuilde baggerspecie om een aantal pilotprojecten voor reinigend rijpen op te starten. Reinigend rijpen is een integrale aanpak waarin fytoremediatie een centrale rol speelt, maar niet langer alleen op zichzelf staat.
lees verder...
 20 mei 2005
Veel plekken met zware vervuilingen
GRONINGEN - In een sloot in Ruischerbrug is vervuild slib aangetroffen van de smeerpijp tussen Groningen en Delfzijl. Slib van de klasse 4, de hoogste mate van verontreiniging. Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens gemeente en waterschap niet. "Slib van de klasse 4 kom je overal tegen." Is dat zo?
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink