waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 3 mei 2005
Fraudeparket gaat zich met milieu bezighouden
ROTTERDAM - Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) gaat zich intensief bezighouden met milieucriminaliteit. Dat zegt vertrekkend hoofdofficier van justitie R. Peters van het parket in Het Financieele Dagblad van maandag.
lees verder...
 3 mei 2005
Klacht tegen Duitsland
Op 27 april hebben Stichting Reinwater en de de Waddenvereniging een klacht ingediend bij de Europese Commissie over het lozen van met het kankerverwekkende HCB vervuild baggerslib in de Rijn. Van 18 januari tot 17 februari is de zwaar vervuilde bagger in de Rijn geloosd.
lees verder...
 2 mei 2005
Baggerspecie(depot) belast?
Per 1 januari 2005 wordt geen afvalstoffenbelasting meer geheven over baggerspecie. Helaas betekent dit niet voor exploitanten van baggerspeciedepots dat zij zich geen zorgen (meer) hoeven te maken over de afvalstoffenbelasting. De Belastingdienst duikt namelijk in de bagger. Naheffingen afvalstoffenbelasting hangen als zwaarden van Damocles boven de hoofden van exploitanten van baggerspeciedepots.  
lees verder...
 28 april 2005
Europese Commissie buigt zich over aanbestedingen Vathorst
De Europese Commissie vindt dat de Staat der Nederlanden en de gemeente Amersfoort zich eind jaren negentig niet hebben gehouden aan de Europese richtlijnen voor aanbestedingen bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouwwijk Vathorst.
lees verder...
 28 april 2005
Overheid voert tempo op van sanering waterbodems
De uitkomst van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Waterbodems heeft de discussie over de baggerachterstand een nieuwe impuls gegeven.
lees verder...
 26 april 2005
Wadbodem stijgt ondanks gaswinning
TERSCHELLING - De bodem van de Waddenzee stijgt. Waar de zeebodem door gaswinning in twintig jaar 4 centimeter gedaald zou moeten zijn, is deze juist licht omhoog gekomen, vermoedelijk door klimaatveranderingen. De zeehonden- en vogelstand is toegenomen, terwijl het aantal vissen terugloopt, blijkt uit nieuw onderzoek van Alterra.
lees verder...
 22 april 2005
Doorspoelen géén alternatief voor Loosdrechtse Plassen
De aanleg van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen is cruciaal om de waterkwaliteit van de plassen langdurig te verbeteren. Onderzoeken van vele deskundigen maken duidelijk dat het de enige oplossing is. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en zijn uitvoerende organisatie Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) verwerpen daarom het voorstel van de gemeente Wijdemeren om de plassen door te spoelen met water uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
lees verder...
 22 april 2005
Extra hobbel slibstort Ingen
INGEN - De kans dat er in de Ingensche Waarden de komende jaren slib wordt gestort is afgenomen. De Raad van State eist dat de eigenaar een nieuwe procedure start.
lees verder...
 21 april 2005
Sanering Olasfa in de herfst
OLST - De eerste sanering van het Olasfaterrein in Olst begint op 1 september en moet voor de jaarwisseling zijn voltooid. Dat is de gunstigste tijd vanwege de lage grondwaterstanden. De GGD verwacht geen alarmerende luchtverontreiniging als er 40.000 ton zwaar vervuilde grond wordt omgewoeld.
lees verder...
 20 april 2005
Kans op claims wordt kleiner
AMERSFOORT – De kans dat Amersfoort schadeclaims van tientallen miljoenen euro's krijgt van afvalbedrijf Smink is kleiner dan aanvankelijk gedacht. Wanneer namelijk een hogere overheid, in dit geval het Rijk en/of de Europese Commissie, ontbinding van het contract afdwingt, dan is reclameren nutteloos. In het contract is daartoe een aparte schaderegeling opgenomen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink