waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 20 april 2005
Slibdepot Bant is alleen voor ‘eigen’ bagger
BANT - De ‘verontruste Bantenaren’ - tegenstanders van een slibdepot bij Bant - en dijkgraaf Henk Tiesinga gaan met elkaar om de tafel. Dan moet duidelijk worden wie welke feiten aan zijn zijde heeft.
lees verder...
 19 april 2005
Lek Sabic vervuilt ook Maas
STEIN/GELEEN - Er is veel meer grond en water vervuild in de haven van Stein door een lekkage uit een Sabic benzinepijplijn vorig jaar, dan tot nu toe aangenomen is. De gelekte stoffen hebben niet alleen het Julianakanaal bereikt, maar zijn ook in een onbekende hoeveelheid in het Maaswater terechtgekomen.
lees verder...
 18 april 2005
Investeren in bagger loont
Extra investeringen in baggerwerk hebben een positief economisch effect op scheepvaart en landbouw en verhogen de veiligheid en de ecologische en ruimtelijke kwaliteit. Dit blijkt uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Waterbodems, die Hare Excelentie staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat vandaag presenteerde in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW).
lees verder...
 16 april 2005
Groot risico vervoer vuil rivierslib
DEN HAAG - Het kabinet neemt grote risico's door op grote schaal verontreinigd rivierslib en uiterwaardengrond te verplaatsen. Bijna eenderde van de overtollige grond die vrij komt bij grootschalige rivierverbredingen is matig tot sterk verontreinigd.
lees verder...
 15 april 2005
Drie miljoen voor bodemsanering Otheense Kreek
DEN HAAG - De bodemvervuiling van de Otheense Kreek in Terneuzen kan worden aangepakt. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft daarvoor bijna drie miljoen euro uitgetrokken.
lees verder...
 15 april 2005
Woede over slibdepot verbaast Middelburg
MIDDELBURG - De Middelburgse wethouder A. van ’t Westeinde is niet gelukkig met de ophef die in Vlissingen is ontstaan over een Middelburgs slibdepot. Vlissingse politici reageerden woensdagavond verbolgen op het feit dat Middelburg vlakbij een toekomstige woonwijk een slibdepot heeft aangelegd.
lees verder...
 14 april 2005
Normen voor slibdepots veel strenger dan nodig
De kans dat vervuilende stoffen in een baggerslibdepot gevaarlijk aan de wandel gaan, is veel kleiner dan de veiligheidsnormen suggereren. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis en WL Delft in opdracht van Rijkswaterstaat.
lees verder...
 14 april 2005
Vervuilde bagger niet slecht voor de bodemkwaliteit
KAPELLE - Bagger die vervuild is met het landbouwgif ddt, kan zonder problemen worden verspreid op het land. Dat is de uitkomst van een door Waterschap Zeeuwse Eilanden gehouden proefproject ten westen van Kapelle.
lees verder...
 13 april 2005
Forse claim bij afblazen van slibdepot Ingen
INGEN - Eigenaar Dick van Waning van de Ingensche Waarden dreigt de gemeente Buren met een forse claim als het slibdepot niet doorgaat. Hij eist miljoenen euro's planschade.
lees verder...
 13 april 2005
Onderzoek naar bodem Vispoortgracht
ZUTPHEN - Alles in de juiste volgorde. Zutphen heeft plannen om een onderwaterparkeergarage te bouwen in de Vispoortgracht, vlakbij de rechtbank. Maar voordat de gemeente daartoe definitief besluit, moet eerst worden onderzocht hoe stevig de bodem eigenlijk is. Evenmin is duidelijk in hoeverre er sprake is van bodemvervuiling.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink