waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 13 april 2005
Waterschap tevreden over proefproject met DDT-houdende bagger
In een proefgebied ten westen van Kapelle is een goede oplossing gevonden voor de DDT-houdende bagger die in dit gebied veelvuldig in de sloten wordt aangetroffen. Na een uitgebreid onderzoek van de provincie en het waterschap, in samenwerking met andere belanghebbende partijen, is een verantwoorde manier gevonden voor het omgaan met de met DDT verontreinigde bagger.
lees verder...
 9 april 2005
Amersfoort vertilt zich aan contract
AMERSFOORT – De problemen van Amersfoort in Vathorst hebben te maken met een samenwerkingsovereenkomst met de firma Smink. De afspraken hierin blijken stuk voor stuk omstreden.
lees verder...
 8 april 2005
Baggerdepots blijken geen chemische tijdbommen
Het doorgaan met de huidige normstelling voor baggerdepots is een heiloze weg. De normstelling is verouderd en maakt de knellende baggerproblematiek alleen maar lastiger. Dit schrijven de betrokkenen van het project 'Uitloging en verspreiding uit depots' (UVD) in een tussenevaluatie.
lees verder...
 7 april 2005
Baggerdepots blijken geen chemische tijdbommen
Het doorgaan met de huidige normstelling voor baggerdepots is een heiloze weg. De normstelling is verouderd en maakt de knellende baggerproblematiek alleen maar lastiger. Dit schrijven de betrokkenen van het project 'Uitloging en verspreiding uit depots' (UVD) in een tussenevaluatie.
lees verder...
 5 april 2005
Baggerspeciedepot Hollandsch Diep zit vol zekerheden
MOERDIJK - Bij de aanleg van het baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep worden veel zekerheden ingebouwd omdat de risico’s van het opslaan van vervuild slib nog altijd niet helemaal duidelijk zijn.
lees verder...
 5 april 2005
Geen nieuw onderzoek naar vervuiling Nedereindse Plas
UTRECHT - Er komt geen nieuw onderzoek naar de Nedereindse Plas bij Nieuwegein. Een meerderheid van de provinciale politiek vindt dat er genoeg rapporten liggen om gefundeerd te kunnen instemmen met het plan bodem en oevers van de voormalige vuilstort af te dekken met klei en zand. Daardoor worden de recreatieve mogelijkheden van het gebied vergroot en zou op termijn zelfs zwemmen weer mogelijk kunnen worden.
lees verder...
 5 april 2005
Slibinstallatie Anna's Hoeve kost extra tijd
HILVERSUM - Het kan nog wel twee maanden duren voordat kan worden begonnen met het afgraven en verwerken van vervuild slib uit de vijvers van Anna's Hoeve. Het wachten is onder meer op diverse vergunningen, de uitkomst van onderzoeken én het precieze ontwerp van de scheidingsinstallatie.
lees verder...
 4 april 2005
Voorlopig geen baggerdepot Vrouwendijk
DEN HAAG/THOLEN – Het Waterschap Zeeuwse Eilanden mag het baggerdepot aan de Vrouwendijk in Tholen niet in gebruik nemen. De Raad van State heeft voorlopig de milieuvergunning buiten werking gesteld.
lees verder...
 1 april 2005
Grote schoonmaak van alle watergangen in Lochum
LOCHEM - Alle grachten, beken, sloten en vijvers in en rond de stad Lochem worden dit jaar schoongemaakt. Dit gebeurt in samenspraak tussen de gemeente en het waterschap Rijn en IJssel.
lees verder...
 1 april 2005
Tranen en ergernis over smeerpijp
GARMERWOLDE - Woede, tranen en vooral vragen, veel vragen. Inwoners van Garmerwolde vroegen de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest donderdagavond het hemd van het lijf over de omstreden persleiding tussen Groningen en de Eems.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink