waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 19 december 2007
Laatste ontwikkelingen Besluit bodemkwaliteit
Op 3 december 2007 is het Besluit bodemkwaliteit in de Staatscourant gepubliceerd. In het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit komt het bodembeleid van de laatste jaren samen. Het Besluit bevat regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. Ook worden eisen gesteld aan de kwaliteit van uitvoering van bodemwerkzaamheden (Kwalibo).
lees verder...
 5 december 2007
Gemeente Zwolle stelt zevenenhalf miljoen beschikbaar voor het baggeren van de Zwolse Wateren

Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland zijn overeengekomen in de periode 2008-2011 gezamenlijk de Zwolse wateren te baggeren. Daartoe stelt de gemeente een krediet van zevenenhalf miljoen beschikbaar. De samenwerking tussen de partners wordt in februari 2008 in een overeenkomst vastgelegd.

lees verder...
 13 november 2007
Bestrijdingsmiddelengebruik als uitzondering
Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden heeft onlangs de rapportage over het eigen gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2006 besproken. Hieruit blijkt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in 2006 ten opzichte van 1999 met 98% is verminderd. Dat betekent dat het waterschap voldoet aan de doelstelling (nulgebruik- uitzonderingssituaties daargelaten) van het Convenant Duurzaam Beheer. De inzet van alternatieven blijkt haalbaar maar kost meer dan de traditionele chemische aanpak.
lees verder...
 9 november 2007
Baggeren voor droge voeten en schoon water
Tussen 2009 en 2011 gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland ongeveer 500.000 kubieke meter bagger weghalen uit een groot aantal sloten en vaarten in Oegstgeest, Teylingen, Katwijk en Noordwijk. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Medewerkers van Rijnland meten de diepte van de sloten om te zien of er te veel bagger ligt. Baggermonsters worden in het laboratorium onderzocht op mogelijke vervuiling. Naar verwachting gaat het echte baggerwerk begin 2009 van start. 
lees verder...
 6 november 2007
Rijnland gaat bagger verwerken op Valkenburg
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft overeenstemming bereikt met de regionale directie Domeinen West over de huur van een stuk grond op voormalig vliegkamp Valkenburg voor de aanleg van een baggerverwerkingslocatie. De bagger die Rijnland hier gaat verwerken is afkomstig uit het Oegstgeester kanaal, de Rijn tussen Leiden en Katwijk en het Korte Vlietkanaal. Het gaat hier om een tijdelijke activiteit. Eind 2010 is de verwerkingsinstallatie weer ontmanteld, om plaats te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Op dinsdag 30 oktober 2007 houdt het hoogheemraadschap van Rijnland hierover voor direct omwonenden en belangstellenden een inloopavond.
lees verder...
 18 oktober 2007
Waterschap baggert weeltjes Brilletjesdijk
Het is niet voor z’n tijd dat de weeltjes bij Ovezande worden gebaggerd. De bodem is niet alleen flink verland, het water is bovendien erg voedselrijk (groen). Aannemer Bartels is deze week in opdracht van het waterschap begonnen met het baggeren van twee van de drie welen. Een flinke klus aangezien er naar schatting zo’n 15.000 m³ bagger bij vrijkomt. De totale projectkosten bedragen € 385.000,-, waarvan € 100.000,- uit subsidie van de provincie bestaat. Het werk moet half december afgerond zijn.
lees verder...
 30 september 2007
Provincie Fryslân zoekt mogelijkheden voor hergebruik bagger
LEEUWARDEN - De provincie Fryslân start samen met Wetterskip Fryslân en LTO Noord een aantal pilotprojecten om aan te tonen dat baggerspecie veilig kan worden toegepast voor hergebruik. De voorbeeldprojecten richten zich voornamelijk op het toepassen van bagger op landbouwpercelen. Daarmee wordt een oplossing gevonden voor de specie die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden in de provincie Fryslân.
lees verder...
 28 september 2007
Bacteriën worden ingezet om verontreinigd slib te saneren
BORSBEEK - De provincieraad gaf vandaag het startsein voor de sanering van 50.000 m³ verontreinigd slib in de Fort III gracht te Borsbeek. 'Omdat het om een grote hoeveelheid slib gaat is de klassieke methode niet betaalbaar, daarom gaan we nu voor het eerst werken met bacteriën' vertelt Jos Geuens, gedeputeerde bevoegd voor waterbeleid.
lees verder...
 28 september 2007
Zwols baggerproject Thorbeckegracht en Achtergracht van start
ZWOLLE - De waterbodems van de Achtergracht en Thorbeckegracht krijgen een grote schoonmaakbeurt. Directeur Annet Augustein van Rijkswaterstaat, gedeputeerde Rietkerk, wethouder van Dooremolen en dijkgraaf Schaap stapten donderdagmiddag 26 september in een baggerbootje. Met een baggerbeugel haalden ze in de Schuttevaerhaven de eerste bagger boven water.
lees verder...
 27 september 2007
Baggeren in de Donge
RAAMSDONKSVEER - Waterschap Brabantse Delta is deze week begonnen met het uitbaggeren van de Donge. De werkzaamheden vinden plaats tussen de A59 en de kruising met het 's Gravenmoerse Gat, tussen Raamsdonksveer en Waspik-Zuid. Ook twee waterlopen die op de Donge uitkomen worden uitgebaggerd. Bij de baggerwerkzaamheden worden zand, slib en andere lagen van de waterbodem verwijderd. Bagger ontstaat doordat plantenresten, afval en bodemmateriaal zich vastzetten op de bodem.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink