waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 31 maart 2005
Den Bosch ontwatert baggerspecie in textielworsten
DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch heeft bij het baggeren van enkele watergangen 'geotubes' ingezet. De opgehaalde baggerspecie wordt daarbij van het baggervoertuig naar een locatie verpompt waar waterdoorlatende geotextielen liggen.
lees verder...
 31 maart 2005
Smink houdt Amersfoort in wurggreep
AMERSFOORT - Amersfoort wil wel, maar kan niets ondernemen tegen de provinciale vergunning aan beoogd exploitant Smink van het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst. Als de gemeente bezwaar maakt, bestaat de kans dat het afvalbedrijf een schadevergoeding eist.
lees verder...
 30 maart 2005
Groningse woonterp verrijst op baggerspecie
WINSUM -  Wat te doen met vervuilde baggerspecie? Gewoon na reiniging gebruiken als grondlaag voor een woonterp. Het plan wordt uitgevoerd bij Winsum in Groningen. Baggerprobleem? Welnee. Maak de bagger schoon, leg er een deklaag overheen en bouw er huizen op. Bij Winsum in de provincie Groningen gebeurt het. Daar verrijst de komende jaren een woonterp, compleet met dorpsplein, herberg en een leugenbank voor de sterke verhalen. Grontmij bedacht het plan en stuurde het naar Rijkswaterstaat.
lees verder...
 29 maart 2005
Hollandsch Diep krijgt diepe baggerput
ZUID-HOLLAND - Rijkswaterstaat Zuid-Holland begint na de zomer met de aanleg van het baggerspeciedepot Hollandsch Diep.Verkeer en Waterstaat en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant wilden al jaren een nieuwe opslagplaats voor vervuild slib en die komt er nu met het nieuwe depot in het oostelijk gedeelte van het Hollandsch Diep aan de westkant van de Sassenplaat. Het depot wordt begin 2008 in gebruik genomen.
lees verder...
 28 maart 2005
Pleidooi voor snelle aanpak stankoverlast in Deventer
DEVENTER - Bewoners van de woonarken aan de Hunneperkade vrezen komende zomer opnieuw in de stank te zitten. De gemeente heeft weliswaar toegezegd iets te doen tegen onder meer de geuroverlast.
lees verder...
 25 maart 2005
EU-lidstaten zeer terughoudend met invoering Kaderrichtlijn Water
Het Europese Milieu Bureau (EEB) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) hebben de nationale milieuorganisaties in de EU-lidstaten gevraagd hoe de invoering van de Kaderrichtlijn Water verloopt. Het resultaten van dit onderzoek is zeer diffuus. Het algemene beeld is dat zowel overheden als milieuorganisaties worstelen met de kaderrichtlijn.
lees verder...
 25 maart 2005
Slibstort in natuurgebied De Marspolder
LIENDEN - De plas in natuurgebied De Marspolder wordt gebruikt als slibstort als de plannen van de dijkverlegging bij Lienden doorgaan. Projectleider Lucie Terwel maakte dat gisteravond bekend.
lees verder...
 25 maart 2005
Zorgen over vervuiling Noordzee vanuit rivieren en havens
In het voorjaar van 2003 heeft het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in opdracht van Rijkswaterstaat op 33 locaties langs de Nederlandse kust monsters genomen van zwevend stof en sediment. Rijkswaterstaat heeft nu de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt. Het onderzoek toont aan dat alle grote rivieren, Schelde, Rijn en Eems, de Noordzee vervuilen met ftalaten, een weekmakende stof die in kunststof wordt gebruikt.
lees verder...
 23 maart 2005
Provincie Groningen bakkeleit om bagger met Belastingdienst
AMSTERDAM - De provincie Groningen is niet van plan een milieuheffing te betalen op het storten van bagger in de provinciale depots. De Belastingdienst vindt dat bagger een afvalproduct is en wil daarom een miljoenenheffing opleggen.
lees verder...
 23 maart 2005
Rechter zoekt naar zwakke plek depot
DEN HAAG/ THOLEN Bestuursrechter J. Boll van de Raad van State ging gisteren naarstig op zoek naar zwakke plekken in de milieuvergunning die het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft gekregen voor een baggerdepot aan de Vrouwendijk in Tholen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink