waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 23 maart 2005
Waterschap en gemeente starten met baggeren in Zuilenstein en Doorslag in Nieuwegein
Vanaf 29 maart start aannemersbedrijf Ekelschot in opdracht van gemeente en waterschap met het baggeren van verschillende sloten en waterpartijen in Zuilenstein en Doorslag. Hierbij wordt alleen vervuilde (klasse 3) bagger verwijderd. In een later stadium volgen de watergangen met schone en minder vervuilde bagger. Als eerste worden de watergangen in Park Kokkeboogaard aangepakt.
lees verder...
 22 maart 2005
Aanpak wateroverlast singels Breda
Waterschap Brabantse Delta brengt de komende maanden de singels in Breda terug naar hun oorspronkelijke diepte. Hierdoor kan het regenwater tijdens extreme buien sneller naar de Mark stromen. Het gaat om de zuidsingel, traject Vredenburchsingel tot aan de Boeimeersingel en de noordsingel, traject Academiesingel ter hoogte van de  boothuizen van de KMA.
lees verder...
 21 maart 2005
Twekkelo bezorgd over uitbreiding Twence met spoor
TWEKKELO - De plannen voor de Boeldershoek baren de bevolking van Twekkelo zorgen. Exploitant Twence denkt aan een aansluiting op het spoor via de AKZO-lijn. Kritiek heeft ze ook op de lage emissienormen voor de nieuwe biomassa-elektriciteitscentrale die Twence wil bouwen.
lees verder...
 18 maart 2005
Duitsland stopt lozing baggerspecie in de Rijn
AMSTERDAM - Vandaag is bekend geworden dat Duitsland op 17 februari is gestopt met het lozen van bagger in de Rijn. De Duitsers vonden de lozingen bij de stuw van Iffezheim zelf niet meer aanvaardbaar vanwege te hoge concentraties kankerverwekkend hexachloorbenzeen. De baggerwerkzaamheden gaan wel door, maar de specie wordt voorlopig op de kant opgeslagen.
lees verder...
 17 maart 2005
CDA-pleidooi voor open Waarden
DEEST/AFFERDEN - De Afferdense en Deestse Waarden moeten ook in de toekomst goed toegankelijk blijven voor wandelaars, fietsers en ruiters, die van dit mooie natuurgebied willen genieten. Dat vindt André van den Hurk, fractievoorzitter van het Drutense CDA, die het onderwerp vanavond zal aansnijden in de gemeenteraadsvergadering.
lees verder...
 17 maart 2005
Slibdepot Bant reden voor actie
BANT - Drie Bantenaren voeren actie om de vestiging van een slibdepot in de buurt van het dorp te voorkomen. Volgens het trio kan Bant rekenen op stank, vliegen, onkruid en andere vervelende gevolgen. Bovendien kan het dorp door het slibdepot niet uitbreiden, menen ze.
lees verder...
 16 maart 2005
Baggerwerk in Museumhaven
ZIERIKZEE - De historische schepen in de Oude Haven van Zierikzee - in gebruik als Museumhaven - moeten deze week een beetje inschikken. Dit om het baggeren van de haven mogelijk te maken. Voor het werk is een week uitgetrokken.
lees verder...
 16 maart 2005
Bootjes schuiven bodemslib bij elkaar
ZUTPHEN - Twee rode minibootjes manoevreren voorzichtig in de Kerkhofgracht naast de ingang van de oude begraafplaats aan de Warnsveldseweg in Zutphen. Het tweetal moet de oude sliblaag van de bodem loskrabben en naar de kant schuiven waar een kraanmachinist het omhoog haalt en in een klaarstaande kiepkar deponeert.
lees verder...
 16 maart 2005
Geluidsschermen van baggerslib
DOESBURG - De mogelijkheid dat er langs de provincialeweg N317 een geluidsscherm gemaakt van baggerslib komt, wordt steeds groter. Vanavond praat de raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) over de verdere uitwerking van dit plan.
lees verder...
 15 maart 2005
Inrichting KRW helpdesk vanaf 1 maart 2005 bij het RIZA
Per 1 maart 2005 is er bij het RIZA een helpdesk KRW operationeel. Deze helpdesk werkt zowel voor vragen die via de website binnenkomen als voor telefonische vragen: 0320-299 999.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink