waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 14 maart 2005
Bouwen bij rivieren versoepeld
DEN HAAG/NIJMEGEN - Het strikte verbod om in het winterbed van de grote rivieren te bouwen gaat overboord. Dat heeft staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat gisteren aangekondigd.
lees verder...
 14 maart 2005
Groundtracer speurt bodem af
HARFSEN - Het is geen radartechniek, en geen radiogolventechniek, de Groundtracer is een nieuwe passieve techniek om in de bodem leidingen, vervuilingen en grondverstoringen op te sporen.
lees verder...
 14 maart 2005
Innovatieve slibverwerker vestigt zich in Delfzijl
DELFZIJL - De innovatieve slibverwerker Water & Soil B.V. vestigt zich op het MERA Park in Delfzijl. Het nieuwe bedrijf heeft hierover overeenstemming bereikt met Groningen Seaports.
lees verder...
 14 maart 2005
Rechter buigt zich over slibverwerking in Buggenum
ROERMOND/BUGGENUM - Kan het bewerken of verwerken van verontreinigd baggerslib op het terrein van de voormalige Maascentrale in Buggenum door de beugel of niet? Tien bewoners uit Buggenum, Haelen en Roermond en de Stichting tot Behoud Leefmilieu vinden van niet en stapten daarom naar de Roermondse rechtbank.
lees verder...
 11 maart 2005
Handreiking onderzoek bodemvreemde materialen in waterbodems
De waterbodem bestaat uit bestanddelen van natuurlijke en onnatuurlijke oorsprong. Met bodemvreemde materiaal worden alle niet van nature voorkomende onderdelen van de bodem beschouwd. Deze worden vaak getypeerd als ‘grof vuil’. Voorbeelden zijn puin, fietsen, autobanden, plastics, metaal en hout. Bij de uitvoering van baggerwerk en verwerking van specie, leidt de onverwachte aanwezigheid van dit soort materialen vaak tot problemen.
lees verder...
 11 maart 2005
Nieuwe baggertechniek laat bovenlaag van waterbodem ongemoeid
BeauDredge is de naam die Boskalis in Rotterdam heeft gegeven aan een innovatieve baggertechniek. Met deze techniek wordt bodemverlaging gerealiseerd zonder dat de bovenlaag van de bodem wordt aangetast. Doordat met BeauDredge de laag onder de bovenlaag wordt weggezogen, blijft de bovenlaag onaangetast.
lees verder...
 11 maart 2005
Slibverwerker Water & Soil naar Delfzijl
DELFZIJL - De slibverwerker Water & Soil vestigt zich op het industrieterrein voor duurzame bedrijvigheid in Delfzijl. Het nieuwe bedrijf heeft hierover overeenstemming bereikt metGroningen Seaports. In eerste instantie levert het vier of vijf arbeidsplaatsen op, binnen een paar jaar zal het bedrijf groeien tot vijftien arbeidsplaatsen.
lees verder...
 10 maart 2005
De Kis onderzoekt zelf strand
STEVENSWEERT - Maasplassen Stevensweert bv gaat zelf onderzoeken wat er nu precies in de bodem zit van het zandstrand van het recreatieterrein De Kis in Stevensweert.
lees verder...
 10 maart 2005
Overname water Westervoort door waterschap Rijn en IJssel
WESTERVOORT - Het Waterschap Rijn en IJssel wordt vandaag eigenaar van het stedelijke water in Westervoort. De overname wordt vanmiddag om vijf uur officieel bekrachtigd door burgemeester Wil de Laat en dijkgraaf Henk Van Brink.
lees verder...
 9 maart 2005
Bewoners Ruischerbrug vinden kwik in sloot
RUISCHERBRUG - Bewoners van Ruischerbrug (gemeente Groningen) hebben kwik gevonden in de sloot die langs hun dorp loopt. Het door de dorpsvereniging ingehuurde bureau Wiertsma en Partners stelde vast dat de hoeveelheid kwik in het slib in de sloot bij Ruischerbrug veertien procent hoger is dan toegestaan.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink