waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 8 maart 2005
Horst zoekt geld voor kanalen
GRIENDTSVEEN - De gemeente Horst aan de Maas is naarstig op zoek naar geld voor een grote schoonmaak- en opknapbeurt van de kanalen in Griendtsveen. De vaarten in het Peeldorp zijn jarenlang niet onderhouden en daardoor sterk vervuild .
lees verder...
 8 maart 2005
Ook actiegroep GUS stapt naar Raad van State
AMERSFOORT - De lokale actiegroep Geen Uitbreiding Stort (GUS) is bang dat een baggerstort bij de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst een gevaarlijk moeras wordt wanneer de stort eenmaal vol is en niet meer in gebruik. Daarom stapt zij naar de Raad van State om bezwaar te maken tegen de milieuvergunning, verleend aan beoogd exploitant Smink.
lees verder...
 8 maart 2005
Rijk wil risico’s Maaswerken beperken
Door “praktische interpretatie” van de huidige regelgeving en het tegengaan van strijdige regels hoopt de regering dure technische maatregelen bij de Maaswerken te voorkomen .
lees verder...
 8 maart 2005
Rijn en Maas verplaatsten zich voortdurend
De Rijn en de Maas hebben zich de afgelopen 8000 jaar meer dan tachtig keer drastisch verlegd. Een complex netwerk van zandbanen in de ondergrond van Nederland laat dat zien.
lees verder...
 5 maart 2005
Waterschap Vallei&Eem richt Moorsterbeek bij Glind opnieuw in
Waterschap Vallei & Eem en De Rudolphstichting gaan dit najaar de Moorsterbeek bij De Glind opnieuw inrichten. De ondiepe, rechte beek met flauwe bochten, stuwen en steile taluds biedt nu planten en dieren weinig mogelijkheden. De provincie Gelderland heeft de Moorsterbeek aangewezen als natte ecologische verbindingszone.
lees verder...
 4 maart 2005
Geen obstakels voor Kaderichtlijn Water in Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft besloten dat er geen schriftelijke vragen meer gesteld hoeven te worden en dat het wetsvoorstel Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water op 5 april plenair kan worden behandeld.
lees verder...
 4 maart 2005
Waterkwaliteit in Nederland beneden peil
De kwaliteit van het water in Nederland voldoet op vrijwel geen enkele plaats aan de Europese normen. Dit blijkt uit rapportages die staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat naar de Kamer heeft gestuurd .
lees verder...
 3 maart 2005
Driebergen krijgt voor tien jaar baggerdepot
DRIEBERGEN - Waterschap de Stichtse Rijnlanden heeft met de gemeente Driebergen een contract opgesteld voor een baggerdepot. De bagger komt uit de watergangen tussen Driebergen, Leersum en Wijk bij Duurstede.
lees verder...
 2 maart 2005
Vuile bagger via leiding naar depot
LANDSMEER - Het is maar een raar gezicht, een eindeloos lang lijkende pijplijn in het Ilperveld. Via die leiding wordt verontreinigde bagger naar een van de depots in het gebied gevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van een zogeheten cutterzuiger.
lees verder...
 28 februari 2005
Toch studie naar risico's en gevolgen smeerpijp
GRONINGEN - De provincie Groningen laat onderzoek doen naar een groot aantal onduidelijkheden over de smeerpijp tussen Groningen en de Eems. Dat blijkt uit het plan van aanpak dat woensdag wordt gepresenteerd .
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink