waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 februari 2005
'Smeerpijp is poreus door afval Aagrunol'
GRONINGEN - De met kwik en arseen gevulde gietijzeren persleiding tussen Groningen en de Eems moet op z'n minst poreus zijn. Dat zegt ingenieur Nick van Staveren, directeur van het in Roermond gevestigde EM Engineering FTS bv, ingenieursbureau voor energie en milieutechniek.
lees verder...
 24 februari 2005
Baggerproject provincie Noord-Holland van start met vraag naar depots
SCHAGEN - Het omvangrijke baggerproject van de provincie Noord-Holland is gistermiddag in de haven van Schagen van start gegaan met een roep om meer baggerdepots.
lees verder...
 23 februari 2005
Opknappen Weelkens Clinge uitgesteld
CLINGE - De opknapbeurt van De Weelkens, twee zoetwaterplassen in het buitengebied van Clinge, is zeker vijf maanden uitgesteld. Het broedseizoen staat voor de deur en het vergunningentraject duurt langer dan verwacht.
lees verder...
 23 februari 2005
Watergangen in polder Portengen krijgen een baggerbeurt
Deze week start Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het uitbaggeren van de watergangen in de polder Portengen. De aannemer, firma Verduijn uit Kamerik begint met het baggeren van de wetering langs de Kerkweg. Deze vervuilde bagger wordt afgevoerd naar een erkende stortlocatie.Het merendeel van de bagger is niet verontreinigd en kan ontwateren in de tijdelijke baggerdepots Hollandse Kade en Teckop. De werkzaamheden duren tot begin augustus van 2005.
lees verder...
 22 februari 2005
Landbouw naast slibdepot Drempt
VOOR-DREMPT - Op twaalf hectare van de tijdelijke opslag voor rivierslib bij Voor - Drempt komt dit jaar graan te staan. Het waterschap Rijn en IJssel laat het terrein hiervoor de komende weken egaliseren en vervolgens inzaaien.
lees verder...
 21 februari 2005
Nedereindse Plas later schoon
UTRECHT - Een schone Nedereindse Plas is niet haalbaar in het jaar 2007, dat door de provincie Utrecht tot nog toe werd genoemd als moment waarop de sanering moet zijn afgerond. Het wordt eerder 2009 of 2010, blijkt uit het antwoord op vragen van de Utrechtse VVD- gemeenteraadsfractie.
lees verder...
 19 februari 2005
Baggeren begint in Zierikzees Havenkanaal
ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland is druk bezig met baggerwerk in de gemeentelijke havens. De haven van Burghsluis is inmiddels onder handen genomen en volgende week wordt begonnen met het baggeren van het Zierikzeese Havenkanaal. Aansluitend volgt de Oude Haven.
lees verder...
 17 februari 2005
Eilandjes om Slotermeer op te frissen
BALK - De aanleg van twee eilanden maakt van het Slotermeer een aantrekkelijker vaargebied waar het voor langere tijd goed toeven is. Ook een directe vaargeul tussen Sloten en Balk houdt de watersporter langer in de buurt. Op zijn best brengen bootjesmensen straks zelfs een bezoekje aan Balk.
lees verder...
 17 februari 2005
Nederlands-Brits initiatief voor ontsluiten milieugegevens
Het verdrag van Aarhus dat op 14 februari in werking treedt verplicht de EU lidstaten milieu-informatie openbaar te maken. Het Britse bedrijf Landmark heeft samen met CSO, adviesbureau voor milieu, ruimte en water het initiatief genomen om de milieugegevens van Nederlandse overheden voor het publiek te ontsluiten. Het gaat hierbij om gegevens over bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De komende week wordt de intentieverklaring tot deze publiek-private samenwerking getekend.
lees verder...
 17 februari 2005
Nieuw wierdendorp van baggerspecie in omgeving Winsum
WINSUM - In de buurt van Winsum verrijst binnenkort waarschijnlijk een compleet nieuw wierdendorp. Dat zal gebouwd worden naar historisch model en moet Valcum gaan heten, naar één van de eerste dorpjes die ooit in deze omgeving ontstonden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink