waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 17 februari 2005
Water vervuild terrein per abuis in gracht
ZIERIKZEE - Door een fout is water vanaf het zwaar vervuilde terrein van de voormalige gasfabriek aan de Scheepstimmerdijk geloosd op de grachten in Zierikzee. „Niet de bedoeling, maar het kan geen kwaad“, zegt projectleider P. Brand van de provincie Zeeland. „Het gaat om vrijwel schoon regenwater en niet om het zwaar vervuilde grondwater.“
lees verder...
 17 februari 2005
Zuiveringscentrum van water in Haarlo
HAARLO - De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Bussinkdijk in Haarlo wordt uitgebreid. Op het terrein wordt een opslagloods gebouwd en een depot voor afvalstoffen als baggerspecie, grond, zand en stortsteen.
lees verder...
 16 februari 2005
Uitstel beslissing Nedereindse Plas
UTRECHT - Volgens Provinciale Staten van Utrecht staan er nog te veel vragen open over de veiligheid van de Nedereindse Plas bij Nieuwegein. Gewacht wordt op de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit door ingenieursbureau Oranjewoud, die over twee weken worden verwacht.
lees verder...
 15 februari 2005
Baggerdepot in het Hollandsch Diep ligt er in 2008
Dordrecht - Als het aan Rijkswaterstaat ligt, is het nieuwe baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep bij de Moerdijkbrug in 2008 een feit . De werkzaamheden beginnen komende zomer en de kosten voor het project worden geraamd op meer dan de vijf miljoen euro.
lees verder...
 15 februari 2005
Noordzee en kuststrook te sterk vervuild
ROTTERDAM - De Nederlandse kust en de Noordzee zijn vervuild met te hoge concentraties stoffen die het milieu schaden, omdat ze nauwelijks afbreken. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van Rijkswaterstaat.
lees verder...
 15 februari 2005
Project Tungelroysebeek start
WEERT - Waterschap Peel en Maasvallei start deze week met de herinrichting van de Tungelroysebeek tussen de Kruispeel bij Altweerterheide en de A2 op de grens van Weert en Hunsel. Gelijktijdig met de herinrichting worden ernstig verontreinigde beekbodems en de vervuilde oevers gesaneerd.
lees verder...
 14 februari 2005
SKB gaat samenwerking aan met PAO Delft
SKB en de Stichting Postacademisch Onderwijs gaan samenwerken bij het opzetten en vermarkten van bodemgerelateerde cursussen. In SKB en NOBIS verband is veel kennis ontwikkeld die zich goed leent om uitgedragen te worden via cursussen.
lees verder...
 12 februari 2005
Voorbereiding baggerklus grachten Zutphen
ZUTPHEN - In het weiland op de hoek van de Den Elterweg en de Kleine Omlegging worden de voorbereidingen getroffen voor het uitbaggeren van de gracht rond de oude begraafplaats in Zutphen. Een graafmachine is bezig een depot gereed te maken waar straks een kleine 12.000 kubieke meter verontreinigd slib uit die gracht in gedeponeerd zal worden.
lees verder...
 11 februari 2005
Onderhoud haven Oss kost miljoenen
OSS - Het plegen van achterstallig onderhoud aan de Osse haven op industrieterrein Elzenburg gaat de gemeente miljoenen euro kosten. Volgens wethouder J. van Loon van Economische Zaken is de afgelopen veertig jaar niets aan onderhoud aan de haven gedaan.
lees verder...
 9 februari 2005
Onderzoek rioolpersleiding langs Eemskanaal
Op 9 februari heeft de Statencommissie Landschap, Water en Milieu in een extra vergadering er bij gedeputeerde Musschenga op aangedrongen dat er een onafhankelijk en gedegen onderzoek moet komen naar de oude rioolpersleiding tussen Groningen en Delfzijl.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink